×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0.0004 secondsTeslin Nederlandse Participaties

Teslin Participaties Coöperatief UA (‘Teslin Participaties’) is in juni 2017 opgericht door Darlin en Todlin. Begin juli 2017 zijn de portefeuilles met belangen in Nederlandse beursgenoteerde bedrijven van zowel Darlin als Todlin ingebracht.

Teslin Participaties houdt substantiële belangen in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. De beurswaarde van een onderneming bij het aangaan van de investering is kleiner dan € 2 miljard, waarbij Teslin Participaties nadrukkelijk ook focust op de kleinere bedrijven. Teslin Participaties is een ondernemende investeerder, die door het structureel uitoefenen van invloed op de gebieden van strategie, kapitaalallocatie en ESG (Environmental, Social en Governance) streeft naar verantwoorde waardecreatie op de lange termijn. Daarnaast is Teslin Participaties bepalend en sturend bij instrumentele strategische ontwikkelingen bij de bedrijven waarin wij investeren, zoals een bod op de onderneming door een derde. Wij noemen dat ‘ondernemend aandeelhouderschap’; lange termijn kritisch betrokken op een constructieve en coöperatieve wijze. Deze intensieve investeringsfilosofie van Teslin Participaties is alleen goed in te vullen met een gefocuste portefeuille van 10 tot 15 ondernemingen. Teslin Participaties beheerst risico’s door een hoge mate van kennis van de ondernemingen waarin wordt geparticipeerd en door het effectief uitoefenen van invloed.

Midlin Logo | TESLIN

Waarde en rendementen Teslin Participaties

INTRINSIEKE WAARDE TESLIN PARTICIPATIES
Waarde op 16-08-2019 € 875,68


DIVIDEND TESLIN PARTICIPATIES
Dividend over 2018 € 29


RENDEMENT TESLIN PARTICIPATIES (behoudens 2019 inclusief dividend)
2019 (per 16-08)  11,1%
2018 -23,2%
2017 9,7%
Sinds oprichting (2017) -6,8%

 


KAS BANK NV berekent iedere eerste werkdag van de week de intrinsieke waarde. KPMG Accountants NV, onze externe accountant, controleert de waardering en de jaarrekening per einde boekjaar.

Bekijk hier de intrinsieke waarde en rendementen van de Teslin Participaties-vennootschappen »

 

 Periode Historisch rendement*
1 januari 2019 – 16-08-2019 11,10%
1 januari 2018 – 31 december 2018 -23,24%
1 januari 2017 – 31 december 2017 44,15%
1 januari 2016 – 31 december 2016 14,78%
1 januari 2015 – 31 december 2015 22,26%
1 januari 2014 – 31 december 2014 12,31%
1 januari 2013 – 31 december 2013 27,41%
1 januari 2012 – 31 december 2012 9,89%
1 januari 2011 – 31 december 2011 - 17,01%
1 januari 2010 – 31 december 2010 23,21%
1 januari 2009 – 31 december 2009 72,39%
1 januari 2008 – 31 december 2008 - 45,61%
1 januari 2007 – 31 december 2007 - 4,18%
1 januari 2006 – 31 december 2006 41,30%
1 januari 2005 – 31 december 2005 21,67%

 

* De getoonde historische rendementen zijn gebaseerd op de portefeuille van Darlin voorafgaand aan 30 juni 2017. Per 1 juli 2017 hebben Darlin en Todlin hun portefeuilles van belangen in Nederlandse beursgenoteerde bedrijven ingebracht in Teslin Participaties tegen de waarde van 30 juni 2017, zoals ge-audit door KPMG Accountants NV. Per die datum vertegenwoordigde de waarde van de Darlin portefeuille circa 77% van de waarde.

Participeren in Teslin Participaties

Als participant in Teslin Participaties bent u mede-eigenaar van een aantal veelbelovende en bovengemiddeld presterende bedrijven die wij zorgvuldig selecteren en intensief beheren. Net als wij investeert u met een langetermijnvisie, omdat u weet dat duurzame waardecreatie een langetermijnvisie vereist. Teslin Participaties betaalt jaarlijks een contant dividend aan haar participanten, waarbij het beleid is te streven naar minimaal een gelijkblijvend en bij voorkeur een licht stijgend dividend.

De markt voor participaties in Teslin Participaties wordt onderhouden door NIBC Markets NV in nauwe samenwerking met Teslin Capital Management. Samen met NIBC brengen wij vraag naar en aanbod van participaties in Teslin Participaties op best effort basis bij elkaar. Uitgangspunt bij de handel in participaties is de intrinsieke waarde.


Fondsmanager Teslin Participaties

Jan-Jaap Bongers (1980) studeerde bedrijfskunde in Rotterdam met een verdieping in ‘Finance & Investments’ en ‘Marketing Management’. Jan-Jaap is van 2005 tot en met 2015 werkzaam geweest bij ING Bank. Na zijn management traineeship bij de grootzakelijke divisie, heeft hij zijn carrière opgebouwd binnen Structured Acquisition Finance, waar hij de laatste jaren als Director actief was. In dit team was hij verantwoordelijk voor het optuigen en beheren van financieringen voor transacties van private equity investeerders. Sinds augustus 2015 werkt hij bij Teslin als fondsmanager van Darlin en Todlin. Na het samenvoegen van de portefeuilles van Darlin en Todlin in juli 2017 in Teslin Participaties, is Jan-Jaap de fondsmanager van Teslin Participaties.

Portefeuille Teslin Participaties

Teslin Participaties neemt belangen van 5% tot 30% in beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen met een beurswaarde tot € 2 miljard op het eerste moment van investeren. Wij kunnen ook investeren in preferente aandelen en (converteerbare) obligaties of een belang nemen in een onderneming die voornemens is om een notering aan de beurs aan te vragen (‘pre-IPO’). Ten slotte kan Teslin Participaties actief mee-participeren in een transactie, waarbij een bedrijf uit onze portefeuille van de beurs wordt gehaald. Uiteraard alleen indien wij verwachten dat op termijn een hoger rendement voor haar participanten gerealiseerd kan worden.

 

Bedrijf
 
Land
 
Activiteit
 
Accell Group NV Nederland Fietsen
Accsys Technologies PLC Nederland Geavanceerde houtbewerker
Amsterdam Commodities NV Nederland Handelaar in agrarische producten
BE Semiconductor Ind. NV Nederland Halfgeleidermachines
Beter Bed Holding NV Nederland Beddenspeciaalzaken
ICT Group NV Nederland ICT-dienstverlener
Kendrion NV Nederland Elektromagneten
Koninklijke Brill NV Nederland Uitgeverij
Neways Electronics Int. NV Nederland Industrieel toeleverancier
Nedap NV Nederland Technologische oplossingen
Ordina NV Nederland ICT-dienstverlener
Royal Reesink NV Nederland Groothandelmachines
Sligro Food Group NV Nederland Foodservice groothandel 
Stern Groep NV Nederland Autohandel en -diensten
TKH Group NV Nederland Industrieel conglomeraat


Meer informatie over deze bedrijven »

 • portefeuille-accell.jpg
 • portefeuille-acomo.jpg
 • portefeuille-besi.jpg
 • portefeuille-beter-bed.jpg
 • portefeuille-brill.jpg
 • portefeuille-ict-group.jpg
 • portefeuille-kendrion.jpg
 • portefeuille-nedap.jpg
 • portefeuille-neways.jpg
 • portefeuille-ordina.jpg
 • portefeuille-reesink.jpg
 • portefeuille-sligro.jpg
 • portefeuille-stern.jpg
 • portefeuille-tkh.jpg

Nieuws Teslin Participaties

Teslin Participaties verkoopt haar belang in Royal Reesink aan Triton Partners

12 juni 2019 | Teslin Participaties | Nieuws

Vorige week kondigde Teslin Capital Management aan dat de aandelenfondsen Gerlin en Midlin in zullen gaan op het overnamebod van TE Connectivity Ltd en hun belang in de Duitse sensorproducent First Sensor AG verkopen. Nu is het de beurt aan Teslin Participaties om de verkoop van het belang in Royal Reesink BV aan te kondigen. Lees meer »

De ondernemende aandeelhouder

05 juni 2019 | Teslin Participaties | Interview

Fondsmanager Jan-Jaap Bongers kijkt terug op een jaar waarin handelsoorlogstaal voor onrust zorgde, het beurssentiment de cijfers rood kleurde, pittige discussies plaatsvonden met een paar bedrijven, de meeste bedrijven het juist heel goed deden, maar daar geen beloning voor kregen van beleggers. Een uitdagend jaar voor een ondernemende aandeelhouder. Lees meer »

Statement algemene vergadering van aandeelhouders ICT Group NV

16 mei 2019 | Teslin Participaties | Nieuws

Op 15 mei 2019 heeft Teslin Capital Management onderstaande statement afgegeven tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ICT Group NV. Lees meer »

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding NV

03 mei 2019 | Teslin Participaties | Nieuws

Op 25 april 2019 was de Algemene Vergadering (‘AV’) van Beter Bed Holding NV. Het bedrijf heeft ons het afgelopen jaar behoorlijk bezig gehouden. Toch hebben wij ook op deze vergadering het woord gevoerd. Bijgaand vindt u onze verklaring naar aanleiding van het bestuursverslag en onze stemverklaringen ten aanzien van het remuneratiebeleid en de decharge van de Raad van Commissarissen. Lees meer »

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Accell Group NV

25 april 2019 | Teslin Participaties | Nieuws

Op 24 april 2019 was de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Accell Group NV. Ook hier heeft Teslin Capital Management het woord gevoerd. Hieronder vindt u onze statements naar aanleiding van het bestuursverslag over 2018 en de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Lees meer »

Teslin Participaties kwartaalbericht Q1 2019

15 april 2019 | Teslin Participaties | Kwartaalbericht

Via het kwartaalbericht houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen van Teslin Participaties in het eerste kwartaal van 2019. Lees meer »

Statement Algemene Vergadering van Aandeelhouders Ordina NV

05 april 2019 | Teslin | Statement

Op 4 april 2019 heeft Teslin Capital Management onderstaande statement afgegeven tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ordina NV. Lees meer »

Statement Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nedap NV

05 april 2019 | Teslin | Statement

Op 4 april 2019 was de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Nedap NV. Ook hier heeft Teslin Capital Management het woord gevoerd. Ontdaan van frivoliteiten hebben wij het volgende gezegd. Lees meer »

Statement Algemene Vergadering van Aandeelhouders Sligro Food Group NV

21 maart 2019 | Teslin Participaties | Nieuws

Op 20 maart 2019 heeft Teslin Capital Management onderstaande statement afgegeven tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Sligro Food Group NV. Lees meer »

Documentatie Teslin ParticipatiesDe waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


Terug naar boven