×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Teslin | Statement

Wij bezochten de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CM.com op 19 april 2024 en gaven de volgende verklaring af.

Teslin - Statement AVA 2024 CM.com

Mijn naam is Jan-Jaap Bongers van Teslin Capital Management. Wij zijn met het fonds Teslin Participaties sinds 2020 aandeelhouder en de grootste onafhankelijke aandeelhouder van CM.com.

Als aandeelhouder kijken wij tevreden naar het feit dat CM.com in de tweede helft van 2023 haar doelstelling om een positieve EBITDA te behalen heeft gerealiseerd. Afgelopen jaar heeft het bedrijf haar kostenbasis stevig teruggebracht, de organisatie efficiënter ingericht en haar platform verder geprofessionaliseerd. Daarmee is het goed gepositioneerd om vanaf nu structureel winstgevende groei te genereren. Samen met de nieuwe banklening van HSBC vormt dit de basis voor een herfinanciering van de uitstaande Converteerbare Lening.

De Converteerbare Lening wordt momenteel verhandeld op de beurs in Frankfurt tegen een hoge korting. Gezien de groeiende winstgevendheid en de doelstelling van CM.com om een positieve vrije kasstroom te behalen later in dit jaar verwachten wij een herfinanciering vanuit een schuldinstrument. Het reeds terugkopen van kleine plukjes van de Converteerbare Lening tegen een stevige discount zouden wij aanmoedigen en zien als een attractieve aanwending van kapitaal. Blijkbaar delen de oprichters en bestuurders, Jeroen van Glabbeek en Gilbert Gooijers, deze visie aangezien zij beiden al drie obligaties hebben aangekocht. Wij roepen het bestuur op om er alles aan te doen om te voorkomen dat er nieuwe aandelen worden uitgegeven voor de herfinanciering van de Converteerbare Lening.

Het is nu aan het bedrijf om de route van winstgevende groei door te zetten, en de EBITDA te laten groeien naar circa €30 miljoen in 2025. Met een dergelijk resultaat zal een herfinanciering van de Converteerbare Lening met een schuldinstrument zeker mogelijk zijn. Deze ambitie zal een stevig commitment en veel discipline vergen van zowel het management als ook van de Raad van Commissarissen.

Voor het succes van CM.com zal het behalen van de doelstellingen de komende jaren noodzakelijk zijn. De rol die de leden binnen het bestuur met een financiële expertise hierbij spelen mag niet onderschat worden. Wij steunen dan ook van harte het voorstel om de CFO te herbenoemen. Wij herhalen onze oproep op de AVA van 2023: wij zien graag dat de CFO op termijn door middel van een aanpassing in zijn remuneratiestructuur een groter aandelenpakket in CM.com zal opbouwen. Hiermee komt het belang van de CFO meer in lijn met die van de langetermijn aandeelhouders. Wij vragen de RvC hier serieus naar te kijken.

Het bedrijf is goed op weg met het behalen van de doelstellingen hebben wij kunnen lezen in de update over het eerste kwartaal van 2024. Het is een belangrijk jaar voor CM.com en wij willen het bestuur veel succes wensen met het realiseren van de doelstellingen. Wij zullen de ontwikkelingen nauwgezet en met veel interesse volgen.

jan jaap bongers portretJan-Jaap Bongers

Terug naar boven