×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Teslin Participaties | Blog

Op dinsdag 21 november kondigde Accsys, gelijktijdig met de publicatie van de halfjaarcijfers, aan dat het € 24 miljoen aan nieuw kapitaal heeft opgehaald en de financieringsfaciliteit met ABN AMRO heeft kunnen verlengen. Teslin Participaties was – als grootste en actieve aandeelhouder – hier nauw bij betrokken.

Het aangetrokken kapitaal zal voor het grootste deel worden aangewend om de Accoya fabriek, die Accsys samen met het Amerikaanse chemieconcern Eastman in de Verenigde Staten bouwt, te finaliseren en op te starten. Helaas vallen, door de hoge inflatie, de bouwkosten ongeveer 15% hoger uit dan ingeschat in 2021. Amerika is de grootste houtbouwmarkt ter wereld. Wij hebben dan ook hoge verwachtingen van de fabriek die medio 2024 operationeel zal zijn. Het restant van het kapitaal zal worden aangewend om de bestaande Accoya fabriek in Arnhem verder te optimaliseren en de balans van Accsys te versterken.

Het bedrijf heeft momenteel te kampen met uitdagende marktomstandigheden. Door een zwakkere bouw- en constructiemarkt vallen de verkopen dit jaar tegen. Daarnaast zijn de levertijden van bouwmaterialen korter dan voorheen en daarom bouwen distributeurs hun voorraden af. Dit zien we ook terug in de halfjaarcijfers. Deze vielen ons tegen, ondanks een volume- en omzetstijging van respectievelijk 20% naar 28,807 m3 en 21% naar € 71 miljoen. De vierde reactor in Arnhem is namelijk operationeel, wat in principe betekent dat Accsys 35.000 tot 40.000 m3 Accoya had kunnen produceren en verkopen.

De tegenvallers zijn ook Accsys zelf aan te rekenen. Het bedrijf had zich onvoldoende voorbereid op de toename in de productiecapaciteit. De vraag naar Accoya was altijd groter dan Accsys kon produceren waardoor de commerciële strategie onderbelicht is gebleven. Dit is nu dan ook een van de belangrijkste prioriteiten voor de recent aangetreden CEO, Jelena Arsic van Os. Een andere prioriteit is het bedrijf efficiënter maken, waardoor het vanuit een lagere kostenbasis kan opereren. Inmiddels zijn er reeds meerdere initiatieven in gang gezet.

Het is onze verwachting dat de bouw- en constructiemarkt weer zal aantrekken in 2024. Distributeurs zullen voorraad gaan opbouwen aan het begin van het jaar voorafgaand aan de lente en de zomer, wanneer de meeste projecten worden opgestart. Wij hebben de afgelopen maanden veel tijd besteed aan het beoordelen van de concurrentiepositie van de twee producten van Accsys: Accoya en Tricoya. Onder andere na gesprekken met tientallen industrie-experts zijn wij nogmaals bevestigd in onze overtuiging dat beide producten een unieke positie innemen in het hoge marktsegment en veel potentie hebben om te groeien. Het is aan Accsys om dit waar te maken.  

Om het bedrijf hierin te ondersteunen hebben wij en mede grootaandeelhouder De Engh  besloten een relatieovereenkomst aan te gaan met het bedrijf. In deze overeenkomst hebben wij onder andere afgesproken dat wij een afhankelijke commissaris mogen leveren zolang ons gezamenlijke belang meer dan 15% van het uitstaande kapitaal vertegenwoordigt. Dit zal ertoe leiden dat onze aandachtspunten actief op de agenda van het bestuur zullen komen te staan met een nauwere samenwerking tussen het bedrijf en de aandeelhouders als gevolg. Het op korte termijn vinden van een oplossing voor de nog af te bouwen Tricoya fabriek in Hull is één van die aandachtspunten.

In ons eigen netwerk hebben wij al een sterke kandidaat gevonden met veel ervaring in de bouwmaterialensector in zowel het Verenigd Koninkrijk als de Verenigde Staten. Twee belangrijke afzetmarkten voor Accsys. Wij verwachten onze kandidaat snel bekend te kunnen maken.

Wij zijn geïnvesteerd in Accsys sinds 2017. De investering heeft tot op heden nog niet gebracht wat wij ervan verwacht hadden. De voornaamste oorzaak hiervan is dat het bedrijf er nog niet in geslaagd is om de Tricoya fabriek in Hull operationeel te krijgen. Terugkijkend hebben wij de complexiteit van een dergelijk project onderschat en zijn onvoldoende kritisch geweest op de kwaliteit van management.

Door deze kapitaalronde krijgt Accsys een frisse start onder leiding van een nieuwe managementteam. Het project in de Verenigde Staten is in de afrondende fase en wij verwachten dat Accsys hiermee een sterker fundament zal krijgen. Wij beoordelen de investeringscasus nog steeds als aantrekkelijk en hebben op basis van onze positieve visie op de propositie van Accsys besloten om voor € 4 miljoen mee te doen in de kapitaalronde.

jan jaap bongers portretJan-Jaap Bongers

philip van es portretDiederik van de Wiel

Dit is reclame. Teslin Participaties is opgenomen als beleggingsinstelling in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. De verhandelbaarheid van de deelnemingsrechten in Teslin Participaties is beperkt, omdat Teslin Participaties een closed-end beleggingsinstelling is. Zie voor meer informatie over dit risico het informatiememorandum van Teslin Participaties en het essentiële informatiedocument.

Terug naar boven