×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Teslin | Statement

Wij bezochten de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Kendrion op 15 april 2024 en gaven de volgende verklaring af.

Teslin - Statement AVA 2024 Kendrion

Mijn naam is Lisa Schellens van Teslin Capital Management. Wij zijn met onze fondsen Teslin Participaties en Midlin vanaf 2004 aandeelhouder van Kendrion. Sinds een aantal jaar zijn wij met Teslin Participaties de grootste aandeelhouder met een belang van ruim 20%.

Wij willen het bestuur van Kendrion complimenteren met de onlangs aangekondigde verkoop van de activiteiten gericht op de autosector in Europa en Amerika. In onze ogen is dit een belangrijke eerste stap in het adresseren van de grote onderwaardering op de beurs.

Als investeerders hebben wij de afgelopen jaren een stevige onderwaardering van het aandeel ervaren. De markt zat ook niet mee. Het bedrijf had in deze periode te lijden van lastige marktomstandigheden in de autosector. In 2023 trok de autosector wel weer iets aan, maar draaide het sentiment naar negatief binnen de industriële sectoren.

Het bedrijf heeft niet stilgezeten. De afgelopen jaren heeft Kendrion de keuze gemaakt om meer te focussen op de industrie, onder andere door de overnames van INTORQ in 2020 en 3T in 2021. Daarnaast is er geïnvesteerd in productontwikkeling voor producten voor elektrische auto’s en een nieuwe fabriek in China. Ondanks deze stappen bleef de grote afhankelijkheid van de traditionele autosector een belemmering voor beleggers om het aandeel aantrekkelijker te gaan vinden. In onze ogen onterecht, maar wel de realiteit.

Als investeerder met een langetermijn oriëntatie hebben wij Kendrion de tijd gegeven om door deze transitie te gaan. Vorig jaar hebben wij op de AvA een oproep gedaan om te gaan oogsten wat er gezaaid is. Wij verwachten dat het bestuur de ondernemingswaarde altijd helder voor de bril heeft en er voor zorg draagt dat ze de regie over de toekomst niet verliezen. Voor Kendrion was het duidelijk dat door blijven gaan op dezelfde weg geen optie was. We zijn dan ook tevreden dat het bestuur geacteerd heeft.

Deze verkoop zien wij als belangrijke voorwaarde voor de kapitaalmarkt om anders naar de waardering van Kendrion te gaan kijken. Met de volledige focus op industriële sectoren en een aantrekkelijker groei en margeprofiel verwachten wij dat de multiple zich zal gaan bewegen richting de multiple van vergelijkbare bedrijven met deze focus.

De gezette stap is belangrijk, maar er is nog veel werk te verzetten. De aangekondigde transactie moet nog worden afgerond en het nieuwe Kendrion moet efficiënt worden neergezet. In september, tijdens de strategiedag, zal het bestuur de kapitaalmarkt wederom moeten overtuigen met een goed onderbouwd plan met duidelijke en ambitieuze doelstellingen.

Wij willen het bestuur daar veel succes mee wensen. Als laatste willen wij Marion Mestrom danken voor haar bijdrage over de afgelopen jaren vanuit haar rol in de RvC en Mirjam Baijens welkom heten als commissaris.

jan jaap bongers portretLisa Schellens

jan jaap bongers portretQuentin Stikkers

Terug naar boven