×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Teslin Participaties | Blog

De fabrikant van elektrische bussen, Ebusco, haalde afgelopen week nieuw kapitaal op. Het bedrijf gaf voor € 25 miljoen aan nieuwe aandelen uit tegen een koers van € 5,00 per aandeel. Daarnaast haalde Ebusco ook nog eens circa € 34 miljoen op via de plaatsing van een converteerbare obligatie bij Heights Capital Management.

Het opgehaalde kapitaal, aangevuld met additionele bankleningen ter financiering van het werkkapitaal, zal door Ebusco worden gebruikt om haar groeiplannen in 2024 te financieren en de balans te versterken. Ondanks dat dit positief klinkt, willen wij graag benadrukken dat deze kapitaalsemissie niet uit luxe is. Ebusco heeft in 2023 haar ambities niet waar kunnen maken. Het lukte het bedrijf niet de eigen productie in Deurne op te schalen naar het beoogde niveau door grote problemen in de toeleveringsketen en een gebrek aan voldoende vakbekwaam personeel.

Ebusco heeft daarom aan het einde van de eerste jaarhelft besloten de productiestrategie om te gooien. Voor het produceren van de Ebusco 3.0 maakt het bedrijf nu gebruik van een drietal assemblagepartners, twee in Azië en één in Portugal. Een vergelijkbare productiestrategie heeft het bedrijf voor de Ebusco 2.2 gehanteerd. Met deze assemblagepartners wil het bedrijf de afhankelijkheid van haar productielocatie in Deurne reduceren om zo aan de hoge vraag voor de Ebusco 3.0 te voldoen. Deze strategiewijziging was noodzakelijk, maar voor de uitvoering is wel meer kapitaal benodigd. Het nieuwe kapitaal wordt met name aangewend om het hogere werkkapitaalbeslag van de Aziatische productiestrategie te financieren. Wij hebben de Aziatische productielocaties bezocht en de uitgebreide productiecapaciteit die hier aanwezig is met eigen ogen kunnen waarnemen. Wij vertrouwen erop dat de assemblagepartners van Ebusco in deze faciliteiten ruim aan de vraag kunnen voldoen. Een voorwaarde is wel dat Ebusco in staat is om deze partners tijdig van de juiste componenten te voorzien.

Wij hebben daarom besloten om Ebusco te steunen en in de aandelenemissie te participeren met € 2 miljoen. Op basis van additioneel onderzoek geloven wij nog steeds dat Ebusco actief is in een sterk groeiende markt met een onderscheidend product. Het is tegengevallen, omdat Ebusco tegen grote problemen is aangelopen in haar executie. Enerzijds door marktontwikkelingen en anderzijds door overschatting van eigen kunnen. Ook wij hebben de complexiteit van het opzetten van een eigen productie in Deurne onderschat. De investering in Ebusco is daardoor tot op heden een teleurstelling. Het bedrijf zal in 2024 haar operationele performance aanzienlijk moeten verbeteren. De nieuwe productiestrategie is daarvoor een cruciale stap en wij hebben er vertrouwen in dat het bedrijf zal slagen in de uitrol.

Omdat het bedrijf hierbij steun nodig heeft, hebben wij gezocht in ons netwerk naar potentiële versterkingen voor het bestuur. Wij hebben de suggestie gedaan om Frank Meurs, de voormalig directeur van Toray Advanced Composites EMEA, toe te voegen. De heer Meurs heeft uitgebreide ervaring op het gebied van productie-expansie en is een ingewijde in de wereld van composieten. Hij is op dit moment adviseur van Ebusco en zal per de aandeelhoudersvergadering van 2024 toetreden tot de RvC van het bedrijf. Wij hopen dat hij samen met het bestaande bestuur Ebusco weer op een gezond groeipad weet te krijgen met bijbehorende tevreden klanten en een positieve EBITDA. Alle pijlen zijn erop gericht om in 2024 weer zo goed mogelijk in lijn te komen met de oorspronkelijke verwachtingen.

jan jaap bongers portretJan-Jaap Bongers

philip van es portretLars van den Enk

Dit is reclame. Teslin Participaties is opgenomen als beleggingsinstelling in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. De verhandelbaarheid van de deelnemingsrechten in Teslin Participaties is beperkt, omdat Teslin Participaties een closed-end beleggingsinstelling is. Zie voor meer informatie over dit risico het informatiememorandum van Teslin Participaties en het essentiële informatiedocument.

Terug naar boven