×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

Of het nu gaat om ondernemers, vermogende particulieren en families of stichtingen (goede doelen); investeerders bij Teslin hebben met elkaar gemeen dat zij een deel van hun vermogen willen investeren voor de langere termijn tegen een goed rendement, in herkenbare ondernemingen met begrijpelijke strategieën. Zij waarderen het persoonlijke contact met de Teslin-directie en de fondsmanagers en vinden het interessant om elkaar regelmatig te ontmoeten tijdens bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken.

diagram investeerders totaal

 

 

 

diagram investeerders ondernemers

De vermogende particulier

"Bij Teslin investeren we niet in ingewikkelde of exotische beleggingsproducten, maar in bedrijven die we begrijpen. Je voelt je als investeerder mede-eigenaar. Directie en fondsmanagers weten goed waar ze mee bezig zijn. We zorgen ervoor dat we steeds op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. De Teslin-directie investeert ook zelf in de eigen fondsen. Dat geeft vertrouwen."

 

Vermogende particulieren en families...

 • herkennen zich in de onderscheidende filosofie van Teslin, het betrokken aandeelhouderschap en de focus op de lange termijn;
 • hebben affiniteit met de herkenbare bedrijven, vaak in de maakindustrie, waarin Teslin investeert;
 • willen een solide rendement op hun vermogen behalen;
 • wensen een betrouwbare, professionele partner om dat deskundig uit te voeren;
 • willen graag goed en tijdig op de hoogte worden gehouden en begrijpen wat er met hun investering gebeurt.

 

 

diagram investeerders ondernemers

De ondernemer

"Teslin spreekt de taal van ondernemers en heeft als betrokken, ondernemende aandeelhouder toegevoegde waarde voor de bedrijven waarin ze investeert. Ik investeer ook graag in bedrijven die ik ken, terwijl het ‘echte werk’ tegelijkertijd wel in handen is van specialisten. Teslin stelt onze mening op prijs, we gaan regelmatig op bedrijfsbezoek en in gesprek met de fondsmanager. Het is interessant om zo met andere investeerders in contact te komen."

 

Ondernemers...

 • waarderen het ondernemerschap van Teslin als cornerstone investor voor langere termijn bij bedrijven die zij herkennen en waarmee zij in sommige gevallen als ondernemer ook zaken doen;
 • stellen de gezamenlijke bedrijfsbezoeken en directe communicatie met bestuurders van bedrijven zeer op prijs;
 • investeren vaak om rendement te behalen op een toekomstige voorziening, bijvoorbeeld hun pensioen;
 • maken meestal gebruik van de fiscale deelnemingsvrijstelling en investeren vanuit hun vennootschap.

 
 

 

diagram investeerders directie

De directie van Teslin

"Wij investeren zelf substantieel in onze fondsen. Zo brengen wij onze visie van betrokken aandeelhouderschap in meerdere opzichten in de praktijk. Zo zijn andere investeerders er nog zekerder van dat wij stáán voor hun belang. Dat is immers ook het onze."

 

De directie van Teslin...

 • en enkele medewerkers investeren zelf substantieel in de fondsen van Teslin;
 • omdat zij geloven in de onderscheidende filosofie, expertise en aanpak;
 • zodat er aantoonbaar sprake is van een gezamenlijk belang.

 

 

 

diagram investeerders stichtingen

Stichtingen (Goede doelen)

"Voor ons biedt Teslin een mooie combinatie van verantwoorde investeringen in aandelen en grond. Wij herkennen ons in de filosofie en visie van Teslin die zij ook aantoonbaar in de praktijk brengen. Voor ons is dat belangrijk bij onze maatschappelijke taak en bij het afleggen van verantwoording."

 

Stichtingen (Goede doelen)...

 • waarderen het ‘rentmeesterschap’ en de langetermijnvisie van Teslin die past bij risicobeheersing die essentieel is voor goede doelen;
 • investeren in toenemende mate in landbouwgronden (via het fonds RPC);
 • investeren bij Teslin ook in aandelen vanwege het track record en het dividendbeleid;
 • onderschrijven de voorkeur voor investeringen in bedrijven met lokale impact (werkgelegenheid) en bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.

 

 

Ook investeren bij Teslin?

Onze fondsen Gerlin Participaties, Midlin, Teslin Participaties en Rhoon, Pendrecht en Cortgene hebben, binnen de bandbreedte van onze investeringsfilosofie van goed investeren, elk zo hun eigen karakteristieken. Graag stellen wij u enkele korte vragen die voor u richtinggevend kunnen zijn.

Naar fondskeuze »

 

Terug naar boven