×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Teslin Participaties | Blog

Sinds onze investering in 2022 heeft HyET Solar hard aan de weg getimmerd. Het bedrijf is zowel organisatorisch als op financieel gebied flink versterkt. Per 1 februari is Roland Pechtold als CEO toegetreden tot het bestuur van HyET Solar. Roland zal zich vooral richten op de transitie van productontwikkeling naar productie op schaal en de commerciële uitrol van Powerfoil. Oprichter Rombout Swanborn zal zich als mededirecteur blijven bezighouden met de internationale expansie en de technologische doorontwikkeling van Powerfoil. Het driehoofdige bestuur wordt gecompleteerd door Ferdy Dautzenberg als CFO. Daarnaast is er additioneel kapitaal opgehaald en ondersteunen wij het bedrijf actief met de verdere professionalisering richting de beoogde beursgang.

Roland is zijn hele loopbaan werkzaam geweest in de energiesector. Na verschillende functies te hebben bekleed bij Shell en Vopak, was Roland bestuurslid bij Argos Oil en gaf hij leiding aan NOVA Terminals. Hierna gooide hij het roer om en maakte de stap naar nieuwe energie. Hij werd directeur bij het Friese bedrijf GroenLeven, marktleider in zonne-energie en top 5 investeerder in groene energieoplossingen in Nederland. Dit bedrijf heeft onder zijn leiding een flinke groei doorgemaakt met uiteindelijk bijna 200 werknemers, die samen meer dan 2.000.000 zonnepanelen via 1.000 projecten hebben geïnstalleerd, genoeg voor de energievoorziening van circa 350.000 huishoudens. Hiermee brengt Roland zijn relevante kennis, kunde, en netwerk naar HyET Solar. Wij zijn erg positief over deze ontwikkeling en wensen Roland namens Teslin veel succes in zijn nieuwe rol.

Wij kennen Roland trouwens goed vanuit zijn rol als lid van de Raad van Commissarissen van Teslin Capital Management. Ook al staat Rolands benoeming bij HyET Solar als CEO volledig los van deze functie, toch zal Roland terugtreden uit de Raad van Commissarissen van Teslin Capital Management om zich volledig te kunnen focussen op zijn nieuwe rol.

Groenleven heeft een mooie groei doorgemaakt, maar kon de afgelopen jaren een deel van de projecten niet uitvoeren vanwege constructiebelemmeringen zoals draagkracht van het dak of de vorm van het oppervlak. Dit is precies waar het product van HyET Solar de oplossing biedt. Voor diegene die hier minder bekend mee zijn: HyET Solar ontwikkelt en produceert Powerfoil, een flinterdun, lichtgewicht en volledig flexibel zonnefolie in haar fabriek in Arnhem. Daarmee is Powerfoil een 100% Nederlands product en zeer geschikt voor oppervlaktes met een beperkt draagvermogen zoals daken van distributiecentra of fabriekshallen, en voor gebogen oppervlakten zoals vaak voorkomt bij vliegvelden of iconische gebouwen. Deze nichemarkten worden nog niet bediend door bestaande producten en zijn daarmee commercieel lucratief. Daarmee is het marktpotentieel van Powerfoil aanzienlijk.

Deze opvatting wordt breder gedeeld. HyET Solar heeft in 2023 in totaal €29 miljoen aan externe financiering opgehaald. Verder zijn wij uit vele gesprekken die wij gevoerd hebben in de markt bekend met voldoende additionele interesse in het bedrijf vanuit externe investeerders. Afgelopen jaar is aan HyET – als partner van het onderzoeksconsortium SolarNL – een subsidie toegekend van €34 miljoen voor de ontwikkeling van zonnefolie op basis van perovskieten. Hiermee doet het bedrijf prominent mee in de race om de nieuwe generatie (winnende) zonnetechnologie te commercialiseren.

Kortom, het bedrijf heeft veel stappen in de juiste richting gezet en is aanzienlijk versterkt op meerdere fronten. Nu heeft het bedrijf de volle focus op het op schaal produceren van Powerfoil. Hier heeft het bedrijf vertraging opgelopen ten opzichte van haar eerdere plannen. Dit is niet onverwacht voor een high-tech scale-up zoals HyET Solar, maar het is belangrijk dat de opschaling van productie snel onder controle komt. Dit zal dan ook de eerste prioriteit worden van Roland. Ondertussen zijn wij ook actief betrokken bij de verdere professionalisering van het bedrijf en het samenstellen van een two-tier board om het nieuwe driehoofdige bestuur verder te ondersteunen op weg naar de beoogde beursgang. Zoals bij iedere scale-up zien wij de nodige uitdagingen, maar we hebben er vertrouwen in dat het bedrijf met dit bestuur, gesteund door haar aandeelhouders, in staat zal zijn het waarde creërend potentieel van Powerfoil te ontsluiten.

Voor meer informatie over HyET Solar en het persbericht over de transactie verwijzen wij naar de relevante webpagina van HyET Solar (www.hyetsolar.com)

Dit is reclame. Teslin Participaties is opgenomen als beleggingsinstelling in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. De verhandelbaarheid van de deelnemingsrechten in Teslin Participaties is beperkt, omdat Teslin Participaties een closed-end beleggingsinstelling is. Zie voor meer informatie over dit risico het informatiememorandum van Teslin Participaties en het essentiële informatiedocument.

  Jan-Jaap Bongers

Vince Teslin  Vince Dentener

 

 

Terug naar boven