×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Teslin | Statement

Wij bezochten de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NX Filtration op 9 april 2024 en gaven de volgende verklaring af.

Teslin - Statement AVA 2024 NX Filtration

Mijn naam is Jan-Jaap Bongers van Teslin Capital Management. Wij zijn met het fonds Teslin Participaties sinds de IPO-aandeelhouder van NX Filtration.

Wij waren cornerstone investeerder in NX Filtration tijdens de IPO in juni 2021. Dat waren andere tijden. De rente stond laag, groeiaandelen waren in trek, en het sentiment op de beurs was euforisch. Een recordaantal bedrijven verwierf een notering aan de Amsterdamse beurs in 2021, waaronder NX Filtration.

Er lagen ambitieuze plannen op tafel: het bedrijf was een sterk groeiverhaal en zou op termijn een marktaandeel van 10% kunnen behalen, in een markt die tegen die tijd grofweg een omvang zou hebben van 15 miljard euro. Deze groei zou gedreven worden door een sterke wereldwijde toename van waterschaarste en een afname van de waterkwaliteit, waarvoor de modules van NX Filtration de meest duurzame oplossing zouden bieden. De toegenomen regulering als reactie op deze problematiek zou het bedrijf ook additioneel rugwind geven.

Het eerste jaar begon goed: de omzet ten opzichte van de IPO verdubbelde ruimschoots. Toen kwam 2023. Het management beloofde een omzet van 18 tot 22 miljoen euro, wat wederom ruim een verdubbeling zou betekenen. Het mocht niet zo zijn. Tot tweemaal toe werden de beloftes fors naar beneden bijgesteld. Uiteindelijk daalde de omzet zelfs licht in 2023 ten opzichte van 2022. De groeibelofte ten tijde van de IPO hield daarmee maar 1 jaar stand en die 10% marktaandeel lijkt daarmee nog ver weg. Voor ons een grote teleurstelling. Door deze ontwikkeling staat de beurskoers stevig onder druk en staat inmiddels ruim 60% onder het niveau ten tijde van de IPO. Dat is helaas de realiteit van vandaag.

Wij begrijpen dat het management niet alles zelf in de hand heeft. Inmiddels is de rente gestegen, grote projecten worden uitgesteld, de markt beweegt net iets langzamer dan voorheen verwacht, en groeiaandelen hebben hun glans verloren. Juist daarom willen wij als aandeelhouder voor de lange termijn het belang benadrukken van realisme en conservatisme in het afgeven van doelstellingen. Wat ons betreft ‘underpromise & overdeliver’, in plaats van andersom.

Gelukkig gaan er ook veel zaken goed. De nieuwe fabriek wordt bijna in gebruik genomen, op tijd en binnen budget, de pilotvloot is nu op volle sterkte, en de technologie lijkt in de praktijk te doen wat het belooft. Wij zijn ook positief dat het bedrijf met de recente fundingsronde de onzekerheid omtrent liquiditeit heeft weggenomen, en zich nu vol kan focussen op daar waar het nu echt om gaat: de commerciële uitrol op grote schaal.

Wij gaan ervan uit dat de verwachtte groeiplannen ditmaal, en voortaan, wel behaald zullen worden. Wij zien de geschetste potentie ten tijde van de IPO nog steeds als realistisch, maar het zal meer tijd en energie vragen van management dan vooraf gedacht. We willen het management hier veel succes mee wensen en hebben er vertrouwen in dat zij zich hier vol voor in zullen zetten.

jan jaap bongers portretJan-Jaap Bongers

Terug naar boven