×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 secondsMidlin

Europese small caps

Midlin belegt in ambitieuze, beursgenoteerde bedrijven (small en mid caps) in Europa, met een focus op bedrijven in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en de Scandinavische landen. Het gaat om waardecreërende bedrijven met goede toekomstperspectieven die doorgaans een aantrekkelijk dividend uitkeren. Belangrijke selectiecriteria zijn de kwaliteit van het management, groeipotentie en winstgevendheid, de positie in het marktsegment waarin de onderneming opereert, visie op ESG-risico’s en solide balansverhoudingen. Voordat Midlin investeert voert zij een fundamentele analyse uit waarbij alle bedrijfsspecifieke risico’s, waaronder risico’s op het gebied van duurzaamheid, integraal worden meegenomen en afgewogen. Midlin zich stelt zich op als een constructieve en betrokken langetermijnaandeelhouder.

Midlin logo | TESLIN

Waarde en rendementen Midlin

Intrinsieke
waarde
per 15-10-2021
€ 249,86

Rendement
(per 15-10-2021)
(incl. dividend)
25,7%

Gemiddeld jaarlijks rendement
Midlin*

3 jaar16,6%
5 jaar13,8%
10 jaar13,5%
Sinds oprichting (in 2006)8,1%


Op basis van herbelegd dividend, per laatste dag afgelopen maand
Jaarrendement Midlin*
2020 13,5%
2019 28,6%
2018 -18,9%
2017 26,5%
2016 5,0%

Inclusief herbelegd dividend, na aftrek van kosten, op basis van kalenderjaar
Historisch rendement Midlin (per 30 september 2021)*

 


Inclusief herbelegd dividend
Uitgekeerd dividend Midlin

Midlin streeft ernaar jaarlijks een ten minste gelijkblijvend dividend uit te keren.

KAS BANK NV, part of CACEIS Group berekent iedere eerste werkdag van de week de intrinsieke waarde. KPMG Accountants NV, onze externe accountant, controleert de jaarrekening en de waardering per boekjaareinde.De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit product is Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom en lees deze informatie voordat u het product koopt.


Fondsmanager Midlin

Rombout Houben (1971) is afgestudeerd als bedrijfskundige aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na een loopbaan als aandelenanalist bij IRIS/Robeco is hij in de periode 2005 - 2007 als senior portefeuille­manager onder andere verantwoordelijk geweest voor het fonds Robeco European Midcap Equities.

Rombout is lid van de beleggings­commissie van Eumedion. Hij werkt sinds 2007 voor Teslin en is fondsmanager van Midlin en Gerlin.

Nieuws Midlin

Midlin en Gerlin boeken hoge jaarrendementen

18 oktober 2021 | Gerlin en Midlin | Persbericht

Gerlin en Midlin, de twee aandelenfondsen van Teslin die ook buiten de Nederlandse grenzen investeren, hebben in het eind september afgesloten boekjaar hoge rendementen behaald. Gerlin, dat investeert in Duitse small caps, boekte een rendement van 37,3% inclusief herbelegd dividend. Midlin, het fonds dat zich richt op small en mid caps in diverse Europese landen, noteerde een toename van 44,0% inclusief herbelegd dividend. Lees meer »

Ascom: Zwitserse technologie helpt zorg digitaliseren

11 oktober 2021 | Midlin | Blog

Wereldwijd hebben artsen en verplegend personeel te maken met een groeiende werkdruk, toenemende complexiteit van de zorg en verouderde communicatietechnologie. Workflows zijn vaak niet efficiënt georganiseerd en systemen zijn niet flexibel genoeg om in te spelen op snel veranderende situaties terwijl de maatschappij een steeds hogere kwaliteit van zorg verwacht. Digitalisering is de sleutel om deze uitdagingen aan te gaan. Ascoms realtime ondersteuningssystemen verhogen de efficiëntie en kwaliteit van de zorg. Midlin heeft onlangs een belang genomen in Ascom. Lees meer »

Gerlin en Midlin gaan in op overnamebod op Schaltbau Holding AG

11 augustus 2021 | Gerlin en Midlin | Persbericht

De aandelenfondsen Gerlin NV en Midlin NV verkopen hun belang in de Duitse verkeerstechnologiespecialist Schaltbau Holding AG. Ze gaan in op het overnamebod van de Amerikaanse investeerder Carlyle. De twee fondsen hebben samen een belang van 9,9% in Schaltbau. Lees meer »

Technotrans: Acting in Concert groep beëindigd na succesvolle campagne

28 mei 2021 | Gerlin en Midlin | Blog

Midlin en Gerlin hebben de Acting in Concert groep met de Luxemburgse investeringsmaatschappij Luxempart na een succesvolle campagne beëindigd. De doelstelling om het toezicht te versterken is met de benoeming van twee nieuwe commissarissen, waaronder een nieuwe voorzitter, geslaagd. Lees meer »

Brunel International: verlegt koers en krijgt weer wind in de zeilen

13 april 2021 | Midlin | Blog

Brunel presenteerde onlangs een ambitieuze strategie voor de komende vier jaar. Het wil zich tot een meer specialistische dienstverlener ontwikkelen. Brunel denkt goed gepositioneerd te zijn om te kunnen profiteren van megatrends zoals klimaatverandering, energietransitie, digitalisatie en de toenemende vraag naar technische specialisten.  Lees meer »

Nedap: Technology for Life

06 april 2021 | Midlin en Teslin Participaties | Blog

Nedap, in 1929 opgericht als de ‘Nederlandsche Apparatenfabriek’, is onze oudste investering. Vanaf de oprichting van Darlin in 1992 investeert Teslin al in Nedap. Dat betekent dat we al bijna 30 jaar aandeelhouder zijn. Lees meer »

Kapitaalinstroom voor Schaltbau

09 maart 2021 | Gerlin en Midlin | Blog

Schaltbau kondigde deze week aan dat het een overeenkomst met haar grootaandeelhouders, waaronder Midlin & Gerlin, heeft gesloten voor een onderschrijving van een nieuwe € 60 miljoen verplicht converteerbare obligatie. Lees meer »

Jaarbericht 2019/2020 Midlin

27 januari 2021 | Midlin | Nieuws

In dit jaarbericht vindt u – op hoofdlijnen – de meest relevante informatie over het afgelopen boekjaar. Lees meer »

Aandelenfondsen van Teslin bewijzen veerkracht tijdens roerig coronajaar

25 januari 2021 | Teslin | Persbericht

Dubbelcijferige rendementen voor Teslin Participaties, Gerlin en Midlin. Lees meer »

Documentatie Midlin

document midlin factsheet 11

document midlin kwartaalbericht q1 2020/2021

document midlin jaarbericht 2019 2020

document midlin jaarverslag 2019/2020

document midlin EBI

document midlin prospectus

document midlin prospectus

Overige documentatie, eerder uitgegeven documenten en de stemverantwoording van het fonds vindt u hier.

Fondsdocumentatie


Terug naar boven