×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 secondsTeslin Participaties

Nederlandse participaties

Teslin Participaties Coöperatief UA (‘Teslin Participaties’) is in juni 2017 opgericht door Darlin en Todlin. Begin juli 2017 zijn de portefeuilles met belangen in Nederlandse beursgenoteerde bedrijven van zowel Darlin als Todlin ingebracht.

Teslin Participaties houdt substantiële belangen in Nederlandse ondernemingen. De waarde van een onderneming bij het aangaan van de investering is kleiner dan € 2 miljard, waarbij Teslin Participaties nadrukkelijk ook focust op de kleinere bedrijven. De bedrijven waarin Teslin Participaties investeert hebben een relatie met de beurs. Dat wil zeggen dat de meeste bedrijven waarin geïnvesteerd wordt beursgenoteerd zijn, maar Teslin Participaties ook kan investeren in bedrijven die een concrete ambitie hebben om naar de beurs te gaan, dan wel geïnvesteerd kan blijven in portefeuille ondernemingen die van de beurs af gaan. Teslin Participaties investeert alleen na een fundamentele analyse waarbij alle bedrijfsspecifieke risico’s, waaronder risico’s op het gebied van duurzaamheid, integraal worden meegenomen en afgewogen. Teslin Participaties stelt zich op als een ondernemende investeerder, die door het structureel uitoefenen van invloed op de gebieden van strategie, kapitaalallocatie en ESG (Environmental, Social en Governance) streeft naar duurzame waardecreatie op de lange termijn. Daarnaast beoogt Teslin Participaties waar nodig bepalend en sturend te zijn bij instrumentele strategische ontwikkelingen bij de bedrijven waarin het investeert, zoals bij een bod op de onderneming door een derde. Wij noemen dat ‘ondernemend aandeelhouderschap’; lange termijn kritische betrokkenheid op een constructieve en coöperatieve wijze. Deze intensieve investeringsfilosofie van Teslin Participaties is alleen goed in te vullen met een gefocuste portefeuille van 10 tot 15 ondernemingen. Teslin Participaties beheerst risico’s door een hoge mate van kennis van de ondernemingen waarin wordt geparticipeerd en waar nodig door het effectief uitoefenen van invloed.

Teslin Participaties logo | TESLIN

Waarde en rendementen Teslin Participaties


Intrinsieke
waarde
per 29-02-2024
€ 1.046,82

Rendement
(per 29-02-2024)
(inclusief herbelegd dividend)
-1,5%

Gemiddeld jaarlijks rendement
Teslin Participaties*

3 jaar-1,5%
5 jaar6,3%
10 jaar9,4%
20 jaar10,6%
Sinds oprichting (in 1992)10,6%


Op basis van herbelegde uitkeringen, per laatste dag afgelopen maand

Jaarrendement Teslin Participaties*
2023 -3,0%
2022 -20,4%
2021 36,4%
2020 11,6%
2019 27,7%

Inclusief herbelegde uitkeringen, na aftrek van kosten, op basis van kalenderjaar
Historisch rendement Teslin Participaties (per 31 januari 2024)*


Inclusief herbelegde uitkeringen.

De getoonde historische rendementen zijn gebaseerd op de portefeuille van investeringsfonds Darlin voorafgaand aan 30 juni 2017. Per 1 juli 2017 hebben de investeringsfondsen Darlin en Todlin hun portefeuilles van belangen in Nederlandse beursgenoteerde bedrijven ingebracht in Teslin Participaties tegen de waarde van 30 juni 2017, zoals ge-audit door KPMG Accountants NV. Per die datum vertegenwoordigde de waarde van de Darlin portefeuille circa 77% van de waarde van Teslin Participaties.
Uitgekeerd dividend Teslin Participaties

Teslin Participaties streeft ernaar jaarlijks een ten minste gelijkblijvend dividend uit te keren.


Per 1 juli 2017 hebben Darlin en Todlin hun portefeuilles ingebracht in Teslin Participaties tegen de waarde van 30 juni 2017. De dividenden van 2015, 2016 en 2017 zijn door Darlin uitgekeerd.

BNP Paribas SA, Netherlands branch berekent iedere eerste werkdag van de week de intrinsieke waarde. KPMG Accountants NV, onze externe accountant, controleert de jaarrekening en de waardering per boekjaareinde.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit product is het Essentiële-informatiedocument opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom en lees deze informatie voordat u het product koopt.Teslin Participaties Fondsmanager

Jan-Jaap Bongers (1980) studeerde bedrijfskunde in Rotterdam. Hij was voorheen werkzaam bij ING Bank als Director Structured Acquisition Finance, waar hij verantwoordelijk was voor het financieren van Private Equity transacties. Sinds 2015 is Jan-Jaap fondsmanager van Teslin Participaties. Hij is lid van de Raad van Commissarissen van ICT Group en van de beleggings­commissie van Eumedion.

Raad van Commissarissen Teslin Participaties

Jan Albers
Voorzitter

Sinds juni 2021

Bert Groenewegen
Commissaris

Sinds juni 2017

Marjon Wanders
Commissaris

Sinds juni 2020

Peter Mensing
Commissaris

Sinds juni 2022

Nieuws Teslin Participaties

Versterking bij HyET Solar: klaar voor de volgende fase

14 februari 2024 | Teslin Participaties | Blog

Sinds onze investering in 2022 heeft HyET Solar hard aan de weg getimmerd. Het bedrijf is zowel organisatorisch als op financieel gebied flink versterkt. Per 1 februari is Roland Pechtold als CEO toegetreden tot het bestuur van HyET Solar. Roland zal zich vooral richten op de transitie van productontwikkeling naar productie op schaal en de commerciële uitrol van Powerfoil. Lees meer »

Ebusco - met een goede uitgangspositie 2024 in

21 december 2023 | Teslin Participaties | Blog

De fabrikant van elektrische bussen, Ebusco, haalde afgelopen week nieuw kapitaal op. Het bedrijf gaf voor € 25 miljoen aan nieuwe aandelen uit tegen een koers van € 5,00 per aandeel. Daarnaast haalde Ebusco ook nog eens circa € 34 miljoen op via de plaatsing van een converteerbare obligatie bij Heights Capital Management.  Lees meer »

Accsys – Succesvolle kapitaalronde

23 november 2023 | Teslin Participaties | Blog

Op dinsdag 21 november kondigde Accsys, gelijktijdig met de publicatie van de halfjaarcijfers, aan dat het € 24 miljoen aan nieuw kapitaal heeft opgehaald en de financieringsfaciliteit met ABN AMRO heeft kunnen verlengen. Teslin Participaties was – als grootste en actieve aandeelhouder – hier nauw bij betrokken. Lees meer »

Malafide Telegramgroep misbruikt de naam van Teslin Capital Management voor fraude

02 november 2023 | Teslin | Statement

Het is ons ter ore gekomen dat malafide partijen via een Telegram-kanaal proberen/hebben geprobeerd particulieren onder valse voorwendselen te bewegen geldbedragen over te maken. Hierbij is ook de naam van Teslin Capital Management gebruikt. Lees meer »

Koninklijke Brill gaat samen met Duitse sectorgenoot

12 oktober 2023 | Teslin Participaties | Blog

Op 12 oktober hebben Koninklijke Brill NV en Walter De Gruyter GmbH aangekondigd overeenstemming te hebben bereikt over een bod op alle uitstaande aandelen van Brill van € 27,50 per aandeel. Het bod wordt unaniem ondersteund en aanbevolen door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Brill. Teslin Participaties houdt een belang van 19,5% in Brill en ondersteunt de transactie. Lees meer »

TKH Group: Nog even geduld

18 augustus 2023 | Teslin Participaties | Blog

Lange termijn investment case intact ondanks korte termijn onzekerheid TKH Group (‘TKH’) is een conglomeraat met verschillende activiteiten in de industriële technologie en ontwikkelt een breed scala aan producten, waaronder slimme camera’s, bandenbouwmachines en hoogwaardige kabelsystemen. Het bedrijf is onderdeel van de midcap-index (de AMX) en heeft een marktwaarde van circa € 1,8 miljard. Teslin Participaties houdt momenteel ongeveer 6,5% van de aandelen. Wij zijn daarmee één van de grootste aandeelhouders in TKH. Lees meer »

Kendrion – Bedrijfsbezoek in Malente

26 juli 2023 | Midlin en Teslin Participaties | Blog

Teslin investeert al sinds 1996 in Kendrion, toen nog Schuttersveld. In de loop der jaren hebben wij heel wat ups en downs meegemaakt met het bedrijf. Op dit moment houden zowel Teslin Participaties als Midlin een belang in Kendrion. Beide fondsen opereren weliswaar onder de paraplu van Teslin, maar hebben ieder een eigen fondsmanager die zijn eigen afwegingen en beslissingen maakt. Teslin Participaties is met een belang van 21% Kendrions grootste aandeelhouder. Midlin houdt een belang van 3%. Lees meer »

Openbaar bod op alle uitstaande aandelen Beter Bed

10 juli 2023 | Teslin Participaties | Blog

Op 10 juli kondigden Beter Bed Holding en Torqx Capital Partners aan overeenstemming te hebben bereikt over een bod in contanten van € 6,10 per aandeel op alle uitstaande aandelen van Beter Bed Holding. Het bod wordt ondersteund en aanbevolen door het bestuur van Beter Bed Holding. De transactie krijgt verder de steun van een aantal grootaandeelhouders, waaronder Teslin Participaties Coöperatief UA, dat op verzoek van Torqx voor een deel zijn investering in Beter Bed Holding zal voortzetten. Lees meer »

NX Filtration - Als een paal boven water

26 juni 2023 | Teslin Participaties | Blog

Water wordt steeds schaarser. De combinatie van een groeiende wereldbevolking, stijgende welvaart in ontwikkelingslanden, toenemende vervuiling met als reactie daarop meer regulering en de verandering van klimaat zorgt voor een structureel stijgende vraag naar en dalend aanbod van schoon (drink)water. NX Filtration kan met haar baanbrekende waterfiltratietechnologie bijdragen aan een oplossing voor dit wereldwijde probleem. Het bedrijf timmert hard aan de weg met haar ‘megafabriek’ in Hengelo, die naar verwachting medio 2024 operationeel zal zijn. Lees meer »

Duurzaamheidsinformatie

Teslin Participaties Coöperatief UA (“Teslin Participaties”) houdt als constructieve en betrokken aandeelhouder voor de lange termijn substantiële belangen in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. Teslin Participaties promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling. Teslin Participaties neemt momenteel de belangrijkste ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren nog niet in aanmerking, maar verwacht op korte tot middellange termijn over voldoende data te beschikken om dit wel te doen.

Documentatie Teslin Participaties

Teslin Participaties Factsheet

Teslin Participaties Kwartaalbericht

Teslin Participaties Jaarverslag

Teslin Participaties Essentiële Beleggersinformatie

Teslin Participaties Informatiememorandum

document teslin participaties ESG 2023 1

Overige documentatie, eerder uitgegeven documenten en de stemverantwoording van het fonds vindt u hier.

Fondsdocumentatie


Terug naar boven