×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 secondsTeslin Participaties

Nederlandse participaties

Teslin Participaties Coöperatief UA (‘Teslin Participaties’) is in juni 2017 opgericht door Darlin en Todlin. Begin juli 2017 zijn de portefeuilles met belangen in Nederlandse beursgenoteerde bedrijven van zowel Darlin als Todlin ingebracht.

Teslin Participaties houdt substantiële belangen in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. De beurswaarde van een onderneming bij het aangaan van de investering is kleiner dan € 2 miljard, waarbij Teslin Participaties nadrukkelijk ook focust op de kleinere bedrijven. Teslin Participaties investeert alleen na een fundamentele analyse waarbij alle bedrijfsspecifieke risico’s, waaronder risico’s op het gebied van duurzaamheid, integraal worden meegenomen en afgewogen. Teslin Participaties stelt zich op als een ondernemende investeerder, die door het structureel uitoefenen van invloed op de gebieden van strategie, kapitaalallocatie en ESG (Environmental, Social en Governance) streeft naar duurzame waardecreatie op de lange termijn. Daarnaast beoogt Teslin Participaties waar nodig bepalend en sturend te zijn bij instrumentele strategische ontwikkelingen bij de bedrijven waarin wij investeren, zoals een bod op de onderneming door een derde. Wij noemen dat ‘ondernemend aandeelhouderschap’; lange termijn kritische betrokkenheid op een constructieve en coöperatieve wijze. Deze intensieve investeringsfilosofie van Teslin Participaties is alleen goed in te vullen met een gefocuste portefeuille van 10 tot 15 ondernemingen. Teslin Participaties beheerst risico’s door een hoge mate van kennis van de ondernemingen waarin wordt geparticipeerd en waar nodig door het effectief uitoefenen van invloed.

Teslin Participaties logo | TESLIN

Waarde en rendementen Teslin Participaties

Intrinsieke
waarde
per 15-10-2021
€ 1.335,20

Rendement
(per 15-10-2021)
(incl. dividend)
25,4%

Gemiddeld jaarlijks rendement
Teslin Participaties*

3 jaar15,9%
5 jaar14,4%
10 jaar14,3%
20 jaar12,1%
Sinds oprichting (in 1992)12,2%


Op basis van herbelegde uitkeringen, per laatste dag afgelopen maand

Jaarrendement Teslin Participaties*
2020 11,6%
2019 27,7%
2018 -23,8%
2017 44,4%
2016 15,1%

Inclusief herbelegde uitkeringen, na aftrek van kosten, op basis van kalenderjaar
Historisch rendement Teslin Participaties (per 30 september 2021)*


Inclusief herbelegde uitkeringen.

De getoonde historische rendementen zijn gebaseerd op de portefeuille van investeringsfonds Darlin voorafgaand aan 30 juni 2017. Per 1 juli 2017 hebben de investeringsfondsen Darlin en Todlin hun portefeuilles van belangen in Nederlandse beursgenoteerde bedrijven ingebracht in Teslin Participaties tegen de waarde van 30 juni 2017, zoals ge-audit door KPMG Accountants NV. Per die datum vertegenwoordigde de waarde van de Darlin portefeuille circa 77% van de waarde van Teslin Participaties.
Uitgekeerd dividend Teslin Participaties

Teslin Participaties streeft ernaar jaarlijks een ten minste gelijkblijvend dividend uit te keren.


Per 1 juli 2017 hebben Darlin en Todlin hun portefeuilles ingebracht in Teslin Participaties tegen de waarde van 30 juni 2017. De dividenden van 2015, 2016 en 2017 zijn door Darlin uitgekeerd.

KAS BANK NV, part of CACEIS Group berekent iedere eerste werkdag van de week de intrinsieke waarde. KPMG Accountants NV, onze externe accountant, controleert de jaarrekening en de waardering per boekjaareinde.

Bekijk hier de intrinsieke waarde en rendementen van de Teslin Participaties-vennootschappen
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit product is het Essentiële-informatiedocument opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom en lees deze informatie voordat u het product koopt.Teslin Participaties Fondsmanager

Jan-Jaap Bongers (1980) studeerde bedrijfskunde in Rotterdam. Jan-Jaap was voorheen werkzaam bij ING Bank, de laatste jaren als director Structured Acquisition Finance, waar hij verantwoordelijk was voor de financiering van Private Equity transacties. Sinds augustus 2015 is hij werkzaam bij Teslin.

Na het samenvoegen van de portefeuilles van Darlin en Todlin in juli 2017 in Teslin Participaties, is Jan-Jaap de fondsmanager van Teslin Participaties.

Nieuws Teslin Participaties

Ebusco - Openbaar vervoer zonder CO2-emissie

18 oktober 2021 | Teslin Participaties | Blog

Wij zijn verheugd te kunnen meedelen dat Teslin Participaties komende dagen een belang zal verkrijgen in het aandelenkapitaal van Ebusco. Het bedrijf is voornemens naar de beurs te gaan en daarbij minimaal € 300 miljoen op te halen bij investeerders. Wij hebben ons gecommitteerd om als cornerstone aandeelhouder een belang van minimaal 5% te nemen. Lees meer »

NX Filtration - Disruptieve membraantechnologie voor schoon drink- en afvalwater

01 juni 2021 | Teslin Participaties | Blog

Met plezier maken wij bekend dat we verwachten medio juni met Teslin Participaties te investeren in NX Filtration. Het bedrijf is voornemens door een beursgang (oftewel een IPO) €150 tot €165 miljoen op te halen bij investeerders en een notering te krijgen aan Euronext Amsterdam. Het op te halen kapitaal zal NX Filtration in staat stellen sneller te groeien. Wij hebben ons gecommitteerd om als cornerstone aandeelhouder € 28 miljoen te investeren.  Lees meer »

Accsys - Going to America

11 mei 2021 | Teslin Participaties | Blog

Accsys produceert massief hout, Accoya, en houten panelen, Tricoya. Dit hout levert niet in op prestaties, is vergelijkbaar met tropisch hardhout en is daarbij volledig duurzaam. Zowel Accoya als Tricoya wordt gemaakt van duurzaam geteeld hout, dat door het chemische proces ‘acetylatie’ op moleculair niveau wordt aangepast. Een uniek proces dat Accsys als enige in de wereld op grote schaal succesvol weet uit te voeren. Lees meer »

Nedap: Technology for Life

06 april 2021 | Midlin en Teslin Participaties | Blog

Nedap, in 1929 opgericht als de ‘Nederlandsche Apparatenfabriek’, is onze oudste investering. Vanaf de oprichting van Darlin in 1992 investeert Teslin al in Nedap. Dat betekent dat we al bijna 30 jaar aandeelhouder zijn. Lees meer »

Beter Bed, Beter Slapen, Beter Leven

25 januari 2021 | Teslin Participaties | Blog

Op 22 januari publiceerde Beter Bed haar trading update over het vierde kwartaal. Al zijn het slechts omzetcijfers, toch kunnen we concluderen dat het bedrijf het jaar goed afsluit. Beter Bed groeide ongeveer 10% harder dan de markt in de categorie wonen & slapen. Een uitstekend resultaat met een sterker marktaandeel als gevolg. Lees meer »

Duurzaam bouwen met Accsys

08 december 2020 | Teslin Participaties | Blog

Onze houtveredelaar Accsys – die zachthout bewerkt tot planken (Accoya) en snippers voor houten platen (Triocya) met de karakteristieken van hardhout – publiceerde op 30 november de halfjaarcijfers in combinatie met een uitgebreid duurzaamheidsrapport. Lees meer »

Acomo, handelaar in agrarische producten

Succesvolle emissie Acomo voor financiering overname

03 december 2020 | Midlin en Teslin Participaties | Blog

Sinds 2005 investeert Teslin al in Acomo. Op dit moment houdt Teslin via haar investeringsfondsen Teslin Participaties en Midlin een belang in het bedrijf. De handelaar in noten en specerijen, eetbare zaden, thee en voedingsingrediënten ontwikkelt zich gestaag. De organische groei wordt zo nu en dan versneld door een overname te doen. Lees meer »

Succesvolle herfinanciering Beter Bed Holding

17 juli 2020 | Teslin Participaties | Blog

Vanochtend publiceerde Beter Bed Holding (‘BBH’) als eerste bedrijf uit onze portefeuille haar halfjaarcijfers over 2020. Lees meer »

Belang in Neways verkocht

27 januari 2020 | Teslin Participaties | Blog

Teslin Participaties heeft haar positie in Neways Electronics International N.V. (‘Neways’) in januari 2020 volledig verkocht. Lees meer »

Documentatie Teslin Participaties

Teslin Participaties Factsheet

Teslin Participaties Kwartaalbericht

Teslin Participaties Jaarbericht

Teslin Participaties Jaarverslag

Teslin Participaties Essentiële Beleggersinformatie

Teslin Participaties Informatiememorandum

Teslin Participaties Informatiememorandum

Overige documentatie, eerder uitgegeven documenten en de stemverantwoording van het fonds vindt u hier.

Fondsdocumentatie


Terug naar boven