×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 secondsTeslin Participaties

Nederlandse participaties

Teslin Participaties Coöperatief UA (‘Teslin Participaties’) is in juni 2017 opgericht door Darlin en Todlin. Begin juli 2017 zijn de portefeuilles met belangen in Nederlandse beursgenoteerde bedrijven van zowel Darlin als Todlin ingebracht.

Teslin Participaties houdt substantiële belangen in Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. De beurswaarde van een onderneming bij het aangaan van de investering is kleiner dan € 2 miljard, waarbij Teslin Participaties nadrukkelijk ook focust op de kleinere bedrijven. Teslin Participaties investeert alleen na een fundamentele analyse waarbij alle bedrijfsspecifieke risico’s, waaronder risico’s op het gebied van duurzaamheid, integraal worden meegenomen en afgewogen. Teslin Participaties stelt zich op als een ondernemende investeerder, die door het structureel uitoefenen van invloed op de gebieden van strategie, kapitaalallocatie en ESG (Environmental, Social en Governance) streeft naar duurzame waardecreatie op de lange termijn. Daarnaast beoogt Teslin Participaties waar nodig bepalend en sturend te zijn bij instrumentele strategische ontwikkelingen bij de bedrijven waarin wij investeren, zoals een bod op de onderneming door een derde. Wij noemen dat ‘ondernemend aandeelhouderschap’; lange termijn kritische betrokkenheid op een constructieve en coöperatieve wijze. Deze intensieve investeringsfilosofie van Teslin Participaties is alleen goed in te vullen met een gefocuste portefeuille van 10 tot 15 ondernemingen. Teslin Participaties beheerst risico’s door een hoge mate van kennis van de ondernemingen waarin wordt geparticipeerd en waar nodig door het effectief uitoefenen van invloed.

Teslin Participaties logo | TESLIN

Waarde en rendementen Teslin Participaties


Intrinsieke
waarde
per 27-01-2023
€ 1.197,36

Rendement
(per 27-01-2023)
(inclusief herbelegd dividend)
6,1%

Gemiddeld jaarlijks rendement
Teslin Participaties*

3 jaar6,6%
5 jaar3,4%
10 jaar13,1%
20 jaar12,3%
Sinds oprichting (in 1992)11,2%


Op basis van herbelegde uitkeringen, per laatste dag afgelopen maand

Jaarrendement Teslin Participaties*
2022 -20,4%
2021 36,4%
2020 11,6%
2019 27,7%
2018 -23,8%

Inclusief herbelegde uitkeringen, na aftrek van kosten, op basis van kalenderjaar
Historisch rendement Teslin Participaties (per 31 december 2022)*


Inclusief herbelegde uitkeringen.

De getoonde historische rendementen zijn gebaseerd op de portefeuille van investeringsfonds Darlin voorafgaand aan 30 juni 2017. Per 1 juli 2017 hebben de investeringsfondsen Darlin en Todlin hun portefeuilles van belangen in Nederlandse beursgenoteerde bedrijven ingebracht in Teslin Participaties tegen de waarde van 30 juni 2017, zoals ge-audit door KPMG Accountants NV. Per die datum vertegenwoordigde de waarde van de Darlin portefeuille circa 77% van de waarde van Teslin Participaties.
Uitgekeerd dividend Teslin Participaties

Teslin Participaties streeft ernaar jaarlijks een ten minste gelijkblijvend dividend uit te keren.


Per 1 juli 2017 hebben Darlin en Todlin hun portefeuilles ingebracht in Teslin Participaties tegen de waarde van 30 juni 2017. De dividenden van 2015, 2016 en 2017 zijn door Darlin uitgekeerd.

BNP Paribas Securities Services SCA, Amsterdam branch berekent iedere eerste werkdag van de week de intrinsieke waarde. KPMG Accountants NV, onze externe accountant, controleert de jaarrekening en de waardering per boekjaareinde.

Bekijk hier de intrinsieke waarde en rendementen van de Teslin Participaties-vennootschappen
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit product is het Essentiële-informatiedocument opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom en lees deze informatie voordat u het product koopt.Teslin Participaties Fondsmanager

Jan-Jaap Bongers (1980) studeerde bedrijfskunde in Rotterdam. Hij was voorheen werkzaam bij ING Bank als Director Structured Acquisition Finance, waar hij verantwoordelijk was voor het financieren van Private Equity transacties. Sinds 2015 is Jan-Jaap fondsmanager van Teslin Participaties. Hij is lid van de Raad van Commissarissen van ICT Group en van de beleggings­commissie van Eumedion.

Raad van Commissarissen Teslin Participaties

Jan Albers
Voorzitter

Sinds juni 2021

Bert Groenewegen
Commissaris

Sinds juni 2017

Marjon Wanders
Commissaris

Sinds juni 2020

Peter Mensing
Commissaris

Sinds juni 2022

Nieuws Teslin Participaties

Negatief sentiment drukt ook beurskoersen van kwaliteitsbedrijven

19 januari 2023 | Teslin Participaties | Interview

Na twee coronajaren werd de wereld verrast door nieuwe ontwikkelingen die het beurssentiment negatief beïnvloedden. En na een jaar met een uitstekend rendement sloot Teslin Participaties 2022 af met een negatief rendement. Fondsmanager Jan-Jaap Bongers en investment manager Diederik van de Wiel blikken terug op een roerig jaar vol geopolitieke en economische onzekerheden waarin Teslin Participaties twee nieuwe deelnemingen nam waarvan een niet beursgenoteerd en een bedrijf met een consortium van de beurs haalde. Lees meer »

TomTom 2.0

22 november 2022 | Teslin Participaties | Blog

Op 17 juni 2022 publiceerden wij ons eerste blog over TomTom. Hierin informeerden wij u dat Teslin Participaties een belang van meer dan 5% had opgebouwd. De eerste aandelen kochten wij al in november 2020. Een belangrijke reden voor dit lange traject was dat wij het bedrijf eerst goed wilden doorgronden en meer wilden weten over wat TomTom onderscheidt van andere spelers. Het bedrijf onderscheidde zich al op detailniveau (hoeveel rijbanen zijn er op een weg en hoe hard mag je daar rijden) en accuratesse (waar staan files en welke wegen zijn afgesloten). Onze verwachting was dat TomTom een inhaalslag zou gaan maken op gebruikersinterface en visualisatiemogelijkheden. Lees meer »

TomTom: “Alternatieve route gevonden”

17 juni 2022 | Teslin Participaties | Blog

TomTom wordt door veel mensen nog steeds geassocieerd met de bekende navigatiekastjes voor in de auto. Een geweldig product. Het veroverde in korte tijd de hele wereld doordat het mensen hielp om via de snelste route van A naar B te komen. Het was zo’n succes dat ‘TomTom’ zelfs een zelfstandig naamwoord in verschillende talen is geworden. Het bedrijf groeide hard en werd een gevestigde naam in de AEX en op de Amsterdamse beurs. Lees meer »

KKR en Teslin doen bod op Accell gestand

09 juni 2022 | Teslin Participaties | Blog

Vorige week vrijdag (3 juni) sloot de aanmeldingstermijn waarin aandeelhouders van Accell hun aandelen konden aanbieden onder het openbare bod dat KKR samen met ons (het Consortium) heeft uitgebracht. Accell heeft die avond bekend gemaakt dat 73,5% van de aandelen zijn aangeboden. Dat was minder dan de 80% waarop het Consortium verplicht is het bod gestand te doen. We zijn inmiddels een week verder en u heeft zojuist kunnen lezen dat het Consortium, in overleg met en met goedkeuring van het bestuur en de raad van commissarissen van Accell, heeft aangekondigd om het bod gestand te doen. Nu we deze belangrijke stap hebben kunnen zetten willen wij in dit blog nog eens uiteenzetten wat zich heeft afgespeeld de afgelopen maanden en hoe wij het vervolg voor ons zien. Lees meer »

HyET Solar – Powerfoil: goedkope groene zonne-energie door een lichtgewicht en oprolbaar folie

02 mei 2022 | Teslin Participaties | Blog

Teslin Participaties heeft tezamen met het Australische groene investeringsfonds Fortescue Future Industries (FFI) groeikapitaal verschaft aan het Arnhemse HyET Solar, dat flexibele en lichtgewicht zonnefolie ontwikkelt en produceert voor het opwekken van zonne-energie. Beide partijen houden een substantieel minderheidsbelang in het bedrijf, waarbij FFI haar bestaande belang heeft uitgebreid. Met het kapitaal zal HyET Solar de opschaling van de productiefaciliteit voor haar unieke zonnefolie financieren. Het bedrijf is voornemens om op de middellange termijn naar de Amsterdamse beurs te gaan om additioneel groeikapitaal op te halen. Teslin Participaties zal HyET Solar actief begeleiden in dit proces. Lees meer »

Recordjaar voor Teslin Participaties - Interview met fondsmanager Jan-Jaap Bongers

04 februari 2022 | Teslin Participaties | Interview

2021 was een recordjaar voor Teslin Participaties, zowel qua rendement als qua activiteiten. Het fonds werd uitgebreid met twee nieuwe belangen, er werden twee kleinere verkocht, waarvan er één nog slechts in opbouw was, één van de bedrijven in portefeuille ging van de beurs en er werd geparticipeerd in drie emissies. Jan-Jaap Bongers blikt terug op een druk jaar dat zeer succesvol werd afgesloten. Lees meer »

Openbaar bod op alle uitstaande aandelen Accell Group

24 januari 2022 | Teslin Participaties | Blog

Op 24 januari hebben Accell Group en een Consortium – bestaande uit de investeerders KKR en Teslin Participaties – gezamenlijk aangekondigd overeenstemming te hebben bereikt over een bod in contanten van € 58 per aandeel. Het bod wordt unaniem ondersteund en aanbevolen door het bestuur (de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen) van Accell Group. Lees meer »

Beter Bed: Beloningspakket passend bij de strategie

17 december 2021 | Teslin Participaties | Blog

Beter Bed Holding (“Beter Bed”) had een buitengewone vergadering van aandeelhouders op 16 december. In deze vergadering werd gestemd over de herbenoeming van de heer Kruijssen als CEO voor een termijn tot en met de algemene vergadering van aandeelhouders van 2026. In het kader van de herbenoeming heeft de Raad van Commissarissen haar discretionaire bevoegdheid gebruikt om het remuneratiepakket van de CEO te wijzigingen door toekenning van een prestatieafhankelijke aandelenregeling. Lees meer »

Stern: Voorwaardelijke verkoop aan Hedin Mobility Group

09 december 2021 | Teslin Participaties | Blog

Op 9 december heeft Stern aangekondigd al haar operationele activiteiten te willen verkopen aan het Zweedse automobielconcern Hedin. Stern is de kleinste deelneming in onze portefeuille en heeft een lastig bestaan op de beurs. Er is slechts beperkte handel in het aandeel en de waardering van het aandeel op de beurs is relatief laag. Wij zijn al lang van mening dat het goed zou zijn voor Stern om zich aan te sluiten bij een groter internationaal concern en zijn dan ook een voorstander van deze transactie. Lees meer »

Documentatie Teslin Participaties

Teslin Participaties Factsheet

Teslin Participaties Kwartaalbericht

Teslin Participaties Jaarverslag

Teslin Participaties Essentiële Beleggersinformatie

Teslin Participaties Informatiememorandum

Teslin Participaties Informatiememorandum

Overige documentatie, eerder uitgegeven documenten en de stemverantwoording van het fonds vindt u hier.

Fondsdocumentatie


Terug naar boven