×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0.0004 seconds

| Gerlin | Blog

Elmos Semiconductor AG (‘Elmos’) ontwikkelt en produceert halfgeleiders (chips) voor auto’s. Het hoofdkantoor en de belangrijkste fabriek staan in Dortmund. In 2016 realiseerde het bedrijf met 1.100 medewerkers een omzet van € 228 miljoen. Al is Elmos een relatief kleine speler in een grote industrie, in een aantal specifieke producten heeft het leidende marktposities. Voorbeelden hiervan zijn parkeerassistent (ultrasonic), ‘3D Gesture Control’ en ‘Ambient LED light drivers’.

Ook maakt Elmos chips die airbags aansturen, voor klimaatcontrolesystemen en voor de aansturing van LED verlichting buiten de auto. Een belangrijke innovatie van afgelopen jaren is ‘3D Gesture Control’ waarmee het eenvoudiger is voor de bestuurder om het touchscreen in de auto te bedienen dankzij een sensor die de beweging van de hand detecteert zonder dat het scherm wordt aangeraakt. Een slimme innovatie die autorijden weer iets veiliger maakt en waar inmiddels wereldwijd vraag naar is.

Markt

De halfgeleidermarkt is een groeimarkt. Na de PC, notebook, tablet en smartphone worden nu in de auto steeds meer geavanceerdere halfgeleiders verwerkt. Functies die vroeger mechanisch gingen zijn door elektronische systemen overgenomen. Daarnaast zijn er talloze nieuwe systemen gekomen die de veiligheid en het comfort in auto’s verbeteren. Uit studies blijkt dat met de komst van de zelfrijdende auto en de elektrische auto het aantal halfgeleiders in auto’s de komende jaren zal verdubbelen. Mede hierom wordt in het automotive segment binnen de halfgeleiderindustrie de komende jaren de hoogste groei voorzien. Talloze recente overnames van concurrenten van Elmos bevestigen de aantrekkelijkheid van de markt.

Strategie

Elmos ontwikkelt veel van haar producten samen met de (Duitse) automobielindustrie, maar zet al tien jaar ook in op het ontwikkelen van volledig eigen producten die aan meerdere afnemers verkocht worden. Deze strategische keuze noopte het bedrijf een groter deel van het R&D budget voor eigen rekening en risico te nemen en te investeren in een internationale verkoopstaf om de producten aan de man te brengen. In 2016 kwam circa 40% van de omzet van deze zogenaamde eigen innovaties en was het omzetaandeel van Aziatische klanten gestegen naar 35%. Afgelopen twee jaar heeft het bedrijf veel nieuwe opdrachten binnengehaald die de komende jaren in nieuwe automodellen toegepast gaan worden. Om de groei het hoofd te bieden heeft Elmos afgelopen jaar de chipfabriek in Dortmund met nieuwe, meer productieve machines uitgerust. Daarnaast zal het steeds meer productie gaan uitbesteden bij partijen in Azië die dat goedkoper kunnen. Elmos zal zich dan nog meer gaan toeleggen op het ontwikkelen en verkopen van nieuwe, slimme producten.

Financieel

Wij voorzien dat de strategische keuzes een positieve uitwerking zullen hebben op de omzet- en winstontwikkeling. Door het snel stijgende aandeel van eigen producten versnelt de omzetgroei ten opzichte van de afgelopen jaren. Zo verwacht de directie van Elmos dit jaar een omzetgroei van 7-9% versus gemiddeld 4% in de afgelopen twee jaar. Door de hogere groei kan de fabrieksbezetting geoptimaliseerd worden en zal het uitbestede deel van de productie stijgen van 15% in 2016 naar 50% over 3-5 jaar. Beide ontwikkelingen zijn goed voor de winstmarges die Elmos op haar producten realiseert. Ook leidt de toenemende uitbesteding tot relatief lagere investeringen in machines waardoor de kasstroom hoger zal zijn dan de winst. Met een toch al schuldenvrije balans biedt dat Elmos de mogelijkheid nieuwe technologie te acquireren of om meer dividend uit te keren. De directie heeft als doel om sneller te groeien dan de markt en de operationele winstmarges te verbeteren van circa 10% naar 15%.

Waardering

We selecteerden dit bedrijf voor Gerlin vanwege de goede winstgroeivooruitzichten de komende jaren, de sterke sectortrends en de aantrekkelijke waardering. De waarde van Elmos was in 2016 sterk gedaald als gevolg van opstartproblemen met de nieuwe machines in de fabriek in Dortmund. Deze problemen bleken van tijdelijke aard waardoor de groei en winstgevendheid in het laatste kwartaal van 2016 weer was hersteld. Ook de start van 2017 is sterk met een omzetgroei van 13%. De lage waardering van het aandeel is door de recente koersstijging al behoorlijk ingelopen. Maar als het lukt het hogere groeitempo vast te houden en de winstgevendheid op te voeren dan verdubbelt de operationele winst de komende 4 á 5 jaar en ligt een verdere herwaardering nog in het verschiet. Met een rendement van circa 45% ten opzichte van onze kostprijs heeft Elmos tot dusverre al een belangrijke bijdrage aan het rendement van Gerlin geleverd.

Teslin houdt via Gerlin NV een belang in Elmos Semiconductor AG.

 

rombout houben portretRombout Houben, fondsmanager Gerlin NV

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Terug naar boven