×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0.0004 seconds

| Teslin Participaties | Interview

Voor de fondsen van vermogensbeheerder Teslin, specialist in mid- en smallcaps, was 2016 een goed jaar. Teslin zegt in gesprek met finanzen.nl te denken ook in deze tijden een gemiddeld jaarlijks rendement van 10 procent vol te kunnen houden.

Vooral het fonds Darlin, dat zich richt op Nederlandse mid- en smallcaps, kende met een rendement van bijna 15 procent, inclusief dividend, een uitstekend jaar. Finanzen.nl sprak met Hein van Beuningen, directeur van Teslin, over zijn blik op de markt en de actieve strategie van de vermogensbeheerder.

Hoe kijken jullie naar 2017?
Van Beuningen: "Het ziet er goed uit. Het investeringsklimaat is goed: in Nederland is de economie beter geworden en de werkloosheid minder. Over Duitsland zijn we ook positief. Daar is ook een lage werkloosheid, al is daar nog wel wat inhaalwerk te verrichten op het gebied van investeringen. Dat is voor ons interessant, want Duitsland is voor ons ook een belangrijke markt waar we investeren."

Jullie waarschuwen voor geopolitieke verschuivingen. In hoeverre hebben die brede ontwikkelingen invloed op de mid- en smallcaps waar jullie in beleggen?
"Wij investeren van oudsher in kleinere beursgenoteerde bedrijven en dat bevalt ons goed. Daarvoor kijken we naar twee dingen: de beurskoersontwikkeling en de onderliggende waarden bij bedrijven. Bij dat eerste punt speelt van alles dat niet in de invloedssfeer van ons en de bedrijven waarin we beleggen ligt. Als in de Verenigde Staten de Dow Jones of de dollar onderuit gaat heeft dat invloed op de koersen, ook op de AMX en AScX."

Maar op dat lagere niveau speelt dat toch minder?
"Daarom zijn wij ook geïnteresseerd in wat er onderliggend gebeurt. Hoe onze bedrijven ervoor staan op de gebieden die wel binnen hun invloedssfeer vallen. In dat opzicht staan wij er erg goed voor."

Besi was een van jullie beter presterende aandelen in 2016, wie tip je voor dit jaar?
"Besi heeft het erg goed gedaan. Het is een prachtig technologisch bedrijf in een markt die niet makkelijk is te doorgronden. Daar kun je als fonds het verschil maken door een goede blik op die markt te hebben. Wat betreft mijn blik op komend jaar: ik heb in het derde of vierde kwartaal van 2015 een blik op 2016 gegeven en daar kwamen niet alle punten van uit, dus ik ben daar voorzichtiger mee geworden.
"Maar ik denk dat we in 2017 ook weer naar Besi kunnen kijken. De chipindustrie blijf groeien en ook een bedrijf als ASML, dat stappen kan zetten met hun nieuwe EUV-technologie, zit bij de afnemers. Daarnaast denken we dat Accell verdere stappen kan zetten met de verkoop van elektrische fietsen. In Nederland zijn we al redelijk ver met die markt, maar de wereld ligt verder nog open. Op die markt, bijvoorbeeld in Duitsland is er nog veel te winnen."

Jullie zijn duidelijk een actief fonds: hoe hebben jullie gekeken naar de steeds fellere strijd en discussie tussen actieve en passieve beleggers in 2016?
"Ik heb geen waardeoordeel over mensen die liever passief beleggen. Ik begrijp best dat een belegger in zijn keuzes ook kijkt naar passief. Je volgt de markt en de kosten zijn zo laag dat dat bijna 1 op 1 lukt. Maar het is niet wat wij doen. Ik denk dat als je gelooft in actief, je bij ons goed zit. Ik maak me meer zorgen om actieve beheerders die eigenlijk vrij passief beleggen, met een weinig onderscheidende strategie. Wij zitten op echt actief, op een mijns inziens goed kostenniveau en hebben een duidelijke strategie."

Jullie profiel is duidelijk actief.
"Veel mensen associëren actief met bijvoorbeeld mensen die elke dag handelen of activistische aandeelhouders. Er zit vaak een negatieve connotatie aan. Dat doen wij niet, ik zeg liever dat we actief betrokken zijn. Wij willen graag in gesprek met het management of de directie met onze eigen analyses. In 99 van de 100 gevallen gaat dat prima. Pas als het langdurig niet gaat, gaan wij actie ondernemen, maar dat kan ook gewoon betekenen dat we uitstappen."

Hebben jullie vorig jaar last gehad van de wereldwijde trends dat er veel geld uit actieve beleggingsfondsen wordt gehaald?
"Dat voelen we helemaal niet. Twee van onze fondsen, het Darlin- en het Todlin-fonds, zijn gesloten deelnemingenfondsen. Die zitten al helemaal vol, alle aandelen daarvan zijn uitgegeven. Midlin is wel een open end fonds, daar kun je altijd uitstappen als je wil, maar wij hebben het afgelopen jaar juist een sterke toename gezien. In Gerlin, ons pas gestarte Duitse deelnemingenfonds, zien we ook gestage instroom, al zal het nog wel even duren voordat dat vol zit."

De afgelopen paar jaar hebben jullie telkens rendementen met dubbele cijfers kunnen presenteren. Is dat vol te houden?
"Daar moeten we ontzettend ons best voor doen, maar het is in het verleden haalbaar gebleken. Als je op de lange termijn kijkt, zie je dat we bijvoorbeeld met ons fonds Darlin over de laatste 25 jaar gemiddeld 10 procent rendement per jaar halen. Daar zit ook een aantal jaren met flinke crises in. Het zal afhangen van allerlei factoren, maar ik denk dat we het gemiddelde van 10 procent moeten kunnen handhaven."

Interview finanzen.nl, 30 januari 2017 

Terug naar boven