×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0.0004 seconds

| Teslin Participaties | Blog

Op 3 mei jongstleden heeft de Raad van Bestuur (‘RvB’) van Kendrion haar strategie-update gepresenteerd aan aandeelhouders, analisten en de pers. Een belangrijk moment in de lange historie van Kendrion, mede omdat dit de start is van een periode onder de nieuwe CEO, Joep van Beurden.

Van Beurden heeft per 1 december 2015 het stokje overgenomen van Piet Veenema, die twaalf jaar CEO is geweest. Van Beurden heeft een klein half jaar genomen om de onderneming – met circa 2.650 werknemers verdeeld over 15 landen – en de omgeving waarin de onderneming acteert te analyseren en zijn visie op te maken over de beste strategie voor de komende drie jaar.

Veenema heeft het in zijn periode als CEO goed gedaan met als belangrijkste prestatie het bedrijf te focussen op het ontwerpen, produceren en verkopen van hoogwaardige elektromagnetische componenten en systemen en hierin een leidende marktpositie op te bouwen. In de laatste tien jaar is Kendrion in staat geweest om met gemiddeld 14% per jaar te groeien, zowel autonoom als door acquisities. Zondermeer een uitzonderlijke prestatie. Een dergelijke groei gaat echter vaak gepaard met een organisatie die moeite heeft om dit bij te benen, resulterend in een sub-optimale structuur waarin processen niet op de meest efficiënte manier worden uitgevoerd. Kendrion is hierin geen uitzondering en de laatste jaren kwam er dan ook steeds meer druk op de winstmarges te staan.

Strategie-update

Wij zijn zeer te spreken over de strategie-update van Kendrion. Het strategisch plan bestaat uit drie overlappende fases, (i) Simplify, (ii) Focus en (iii) Grow. De nadruk van het plan ligt op het reduceren van de complexiteit in de organisatie en op het maken van gefocuste keuzes met betrekking tot, onder andere, het inzetten van kapitaal. Belangrijkste doelstelling in de komende drie jaar is het herstellen van de winstgevendheid. Om deze daadkracht te onderbouwen heeft de RvB een duidelijke richtlijn afgegeven. De EBITA marge, de operationele winst voor afschrijvingen op immateriële activa, moet eind 2018 10% van de omzet bedragen. Met een voorziene gemiddelde autonome groei van 5% per jaar over de komende drie jaar, zou de operationele winst dan bijna moeten verdubbelen. Een niet te onderschatten taak en een flinke uitdaging voor de RvB.

Vertrouwen

Het gepresenteerde strategisch plan was in lijn met onze visie op de onderneming. De komst van Van Beurden lijkt qua timing en aard van de opdracht dus uitstekend te zijn. Het belangrijke voorwerk is in onze ogen goed afgerond en nu komt het aan op de executie van het plan. Gelukkig heeft Van Beurden hierin een sterk trackrecord. Bij zijn vorige werkgever CSR – een Britse chipfabrikant – waar Van Beurden acht jaar CEO is geweest, heeft hij een sterk technologisch platform weten op te bouwen en heeft daarmee veel waarde gecreëerd voor zijn aandeelhouders.

Wij zullen de ontwikkelingen bij Kendrion uiteraard kritisch volgen. Darlin en Midlin houden momenteel gezamenlijk ruim 10% van de aandelen in Kendrion en zullen beiden haar rol als betrokken langetermijnaandeelhouder – in lijn met de filosofie van Teslin – daadkrachtig invullen. Het sterke begin – met het duidelijke strategisch plan, concrete doelstellingen en een fasering daarvan in de tijd - geeft ons veel vertrouwen in de toekomst van Kendrion.

 jan jaap bongers portretJan-Jaap Bongers

Terug naar boven