×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| RPC | Blog

Nederlandse landbouwgrond is van hoge kwaliteit en is uitzonderlijk productief. De waarde van de grond is de afgelopen vijf jaar fors gestegen. Door het strikte kredietbeleid van banken en de lage rente zijn er volop mogelijkheden voor beleggers die met een gematigde vergoeding genoegen nemen bij een relatief laag risico. Maar niet alle grond is waardevast. Grondige kennis van agrarische grond is een must voor een zekere belegging.

In 2014 verkochten NVM-Makelaars evenveel agrarische objecten als een jaar eerder. Die verkoopcijfers zijn al jaren stabiel. Volgens de NVM komt de stagnatie door het terughoudende kredietbeleid van banken. Een onderzoek door de Europese Centrale Bank (ECB) ondersteunt deze stelling: de financieringscriteria in Nederland zijn te streng.

Volgens de ECB is lenen bij een bank de afgelopen maanden makkelijker en vaak goedkoper geworden. Dat geldt voor heel Europa, behalve voor Nederland. Bij ons maken banken het juist moeilijker om te lenen. Bovendien profiteren krediethouders niet van lagere rentes, ondanks de rentedrukkende maatregelen van de ECB. De ruimte die banken laten, biedt mogelijkheden voor beleggers.

Vraag naar grond

In Nederland gaat het goed met de akkerbouw en melkveehouderij. Het zijn activiteiten die veel grond vereisen. Mede door het afschaffen van de melkquota hebben melkveehouders een grote behoefte aan extra grond. En de vraag naar kwalitatief goede landbouwgrond blijft aanhouden.

Aanbod van grond

Volgens de NVM blijft het aanbod van grond achter bij de vraag. En dat terwijl ieder jaar zo'n 2.000 agrarische ondernemers hun bedrijfsvoering stoppen. Je zou dus verwachten dat er veel grond op de markt komt. Dat gebeurt niet. Veel eigenaren van landbouwgrond houden hun grond om het te verpachten. Dat levert bij de huidige rentestand meer op dan de verkoopprijs te incasseren en op de bank te zetten. De extreem lage rente voorkomt dus een toevloed van land op de markt. Dit beperkt ook het aantal transacties.

Rente

Zodra de rente weer stijgt, zal het aanbod van grond naar verwachting weer toenemen. Wat dat betekent voor de prijsontwikkeling van landbouwgrond is overigens onduidelijk. Voor de grondprijs spelen meer factoren een rol. Bovendien, voorlopig zien wij ook nog geen stijging van de rente. De ECB blijft geld in de economie pompen en de inflatie blijft vrijwel nihil. Pas als de economische groei structureel groeit, de brandstofprijzen stijgen, de Fed de rente verhoogt en de inflatie toeneemt, zal de rente in Europa pas stijgen. Volgens mensen, die zeggen er wat van af te weten, gebeurt dat niet eerder dan in 2016 of 2017.

Voor beleggers is agrarische grond interessant. Naast de bekende voordelen van beleggen in Nederlandse landbouwgrond, is het als zekere investering een goed alternatief voor sparen en obligaties. Door de schaalvergroting van landbouwbedrijven blijft de vraag vanuit de agrarische sector vooralsnog toenemen.

RPC

De bijna 100-jarige Beleggingsmaatschappij "Rhoon, Pendrecht en Cortgene" BV ('RPC') belegt in landelijk onroerend goed, en vooral in landbouwgrond. RPC bood de laatste vijf jaar een stabiel totaal rendement van 4% tot 8%. RPC wil haar areaal blijven uitbreiden met agrarische gronden ter verrijking van de portefeuille. RPC heeft ongeveer 2.000 hectare in eigendom met een waarde van circa € 75 miljoen. Het dividend per aandeel over 2014 bedraagt € 9,27. RPC wordt beheerd door Teslin.

philip van es portretFrederik van Beuningen

 

Terug naar boven