×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Teslin | Statement

Wij bezochten de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Kendrion op 17 april 2023 en gaven de volgende verklaring af.

Teslin - Statement AVA 2023 Kendrion

Mijn naam is Jan-Jaap Bongers van Teslin Capital Management. Wij zijn met het fonds Teslin Participaties sinds 2004 aandeelhouder en sinds enkele jaren de grootste aandeelhouder van Kendrion.

In onze periode als aandeelhouder hebben we Kendrion een succesvolle transitie zien inzetten. Het bedrijf is van oudsher vooral een producent binnen de automobiel sector met focus op de verbrandingsmotor, maar door een aantal succesvolle overnames (o.a. 3T in 2021 en INTORQ in 2020) en sterke groei binnen het industriële segment heeft het bedrijf zich weten te diversifiëren. Inmiddels genereert Kendrion meer dan de helft van haar omzet uit industriële activiteiten, en is het minder afhankelijk van de meer cyclische automobiele sector. Daarnaast heeft Kendrion het afgelopen jaar een belangrijke verandering doorgevoerd binnen haar Automotive segment. Door een splitsing aan te brengen tussen de activiteiten voor de verbrandingsmotor, Automotive Core, en de activiteiten voor de auto van de toekomst, Automotive E, brengt Kendrion een duidelijkere focus aan en investeert het in de aantrekkelijke groeimarkt van elektrische voertuigen. Daarnaast stelt deze splitsing Kendrion in staat om de Core activiteiten strak te managen en te sturen op winstgevendheid en cash generatie.

Wij kijken positief terug op de ontwikkeling die Kendrion in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en zijn van mening dat het bedrijf zich nu goed heeft gepositioneerd om te profiteren van de marktontwikkelingen. Als lange termijn betrokken aandeelhouder zagen wij de noodzaak van deze transitie en begrepen dat wij geduld moesten hebben om hiervan te profiteren. Met het grotendeels afronden van de herpositionering en de realisatie van de nieuwe fabriek in China is in onze ogen Kendrion nu klaar om spreekwoordelijk te gaan oogsten wat het heeft gezaaid. Dat zal nog steeds betekenen dat er elke dag keihard gewerkt moet worden om dit te behalen en daar willen wij het bestuur – zeker na de herbenoemingen van de Executive Board – veel succes mee wensen. Als laatste willen wij Jabine van der Meijs danken voor haar bijdrage over de afgelopen jaren vanuit haar rol in de RvC en Everien Slijkhuis welkom heten als commissaris.

jan jaap bongers portretJan-Jaap Bongers

Terug naar boven