×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Teslin | Statement

Wij bezochten de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ordina op 6 april 2023 en gaven de volgende verklaring af.

Teslin - Statement AVA 2023 Ordina

Mijn naam is Jan-Jaap Bongers van Teslin Capital Management. Wij zijn met het fonds Teslin Participaties sinds 2013 aandeelhouder en sinds enkele jaren grootste aandeelhouder van Ordina.

Wij zijn nu 10 jaar aandeelhouder van Ordina en hebben ons recent gecommitteerd om al onze aandelen te verkopen aan Sopra Steria. Als lange termijn betrokken aandeelhouder steunen wij het aangaan van dit partnership, omdat wij van mening zijn dat deze stap in het belang van de vennootschap is en – specifiek voor de stakeholder, de aandeelhouder – een waardering biedt die voor Ordina op een standalone basis lastig op overzienbare termijn te realiseren zou zijn door de aantrekkelijke synergiën die het partnership biedt. Wij zien deze synergiën met name in de complementaire technologie- en sector-expertise, en de directe inzetbaarheid van de grote pool van nearshoring personeel vanuit Sopra Steria bij Ordina.

Ordina is in afgelopen jaren succesvol getransformeerd naar een goede IT-dienstverlener en wij denken dat de nieuw te vormen groep een uiterst goed uitgangspunt biedt om de behaalde positie verder uit te breiden.

Wij willen met name de CEO Jo Maes bedanken voor zijn toewijding, inzet en visie die hij sinds zijn aanstelling in 2017 heeft getoond in het transformeren van Ordina tot waar het vandaag de dag staat. Er is een enorme waarde gecreëerd voor aandeelhouders over deze periode en daar zijn wij hem zeer erkentelijk voor. Wij willen hem en zijn team veel succes wensen met de mooie uitdaging die nu voor hem ligt in het leiden van de combineerde groep in de Benelux. Daarnaast willen wij de RvC complimenteren met het nemen van het besluit om dit partnership aan te gaan. Zo’n besluit is nooit eenduidig en daar komen vele af- en overwegingen bij kijken, maar wij staan volledig achter deze beslissing.

Als grootaandeelhouder kijken wij positief terug op de samenwerking met de organisatie en op de ontwikkeling die Ordina in de afgelopen tien jaar heeft doorgemaakt. Wij denken dat de organisatie nu het juiste pad inslaat om werknemers en klanten een succesvolle toekomst te bieden.

jan jaap bongers portretJan-Jaap Bongers

Terug naar boven