×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Teslin | Statement

Wij bezochten de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ebusco op 14 mei 2024 en gaven de volgende verklaring af.

Teslin - Statement AVA 2024 Ebusco

Mijn naam is Jan-Jaap Bongers namens Teslin Capital Management. Wij houden via Teslin Participaties sinds de IPO van Ebusco een belang in de onderneming. De prestaties van Ebusco zijn helaas zeer teleurstellend. Het bedrijf heeft sinds de beursgang talloze orders gekregen voor haar innovatieve bussen, maar het is niet gelukt hier een goed productiemodel voor neer te zetten en de oorspronkelijke IPO doelstellingen lijken onbereikbaar. Dit heeft tot gevolg dat Ebusco niet heeft kunnen profiteren van de sterke vraag naar elektrische bussen in Europa, terwijl het zelf aangeeft het beste product in huis te hebben. Wij onderkennen dat externe factoren – zoals de problematiek in de toeleveringsketens – niet hebben meegeholpen. Echter, wij zijn van mening dat met kundig en daadkrachtig management en een actief kritische Raad van Commissarissen de nadelige gevolgen van deze externe factoren voor een groot gedeelte gemitigeerd hadden kunnen worden.

Door het gebrek aan leiderschap bevindt Ebusco zich nu echter in de precaire situatie dat de leveringsachterstanden nog steeds niet zijn weggewerkt en de orderinstroom begint af te nemen. De financiële resultaten zijn jaar-op-jaar verslechterd en ook de balans is enorm verzwakt. Ebusco dreigt daardoor de regie te verliezen terwijl de marktpotentie nog steeds erg groot is en het product onderscheidend. Het is de taak van het managementteam en de Raad van Commissarissen om een onderneming te behoeden om in een dergelijke positie terecht te komen. Dit is bij Ebusco helaas niet gelukt.

Wij zien dat de Raad van Commissarissen over de afgelopen maanden wel stappen aan het zetten is om het management te versterken. En dat is absoluut noodzakelijk. Transformatie van een succesvolle scale-up naar een duurzaam waardecreërend productiebedrijf vereist een andere set aan leiderschapkwaliteiten. Het is cruciaal dat Ebusco in de aankomende periode honderden bussen op schema uitlevert, duidelijk communiceert met klanten en afspraken nakomt. Executie is hierbij cruciaal. Het aantreden van een nieuwe CFO in September 2023 was een eerste stap. Per 1 juni begint de nieuwe COO. En vandaag is aangekondigd dat er een nieuwe co-CEO zal aantreden per 1 augustus om de interim co-CEO op te volgen. Het is in onze ogen essentieel dat deze co-CEO de operationele en algehele leiding krijgt van Ebusco.

Er is wellicht nog een route naar herstel mogelijk voor Ebusco, maar het bedrijf kan zich op dit moment geen fouten in de executie meer permitteren. Wij zijn van mening dat het veel te lang heeft geduurd voordat er is ingegrepen door het bestuur. De toekomst zal uitwijzen of het nog op tijd is geweest. Gezien deze ontwikkelingen zullen wij ons onthouden van stemming op het verlenen van decharge voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

Ondanks onze positie ten opzichte van dit stempunt, willen wij het bestuur veel sterkte wensen met het behalen van de ambitieuze doelstellingen van 2024.

jan jaap bongers portretJan-Jaap Bongers

Terug naar boven