×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Teslin | Statement

Wij bezochten de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CM.com op 26 april 2023 en gaven de volgende verklaring af.

Teslin - Statement AVA 2023 CM.com

Mijn naam is Jan-Jaap Bongers van Teslin Capital Management. Wij zijn met het fonds Teslin Participaties sinds 2020 aandeelhouder en de grootste onafhankelijke aandeelhouder van CM.com.

Sinds wij aandeelhouder zijn van CM.com is het bedrijf door een bijzonder dynamische  periode gegaan. Door adequaat te reageren op de veranderende marktomstandigheden tijdens de Covid-19 crisis en stevig te investeren in groei wist CM.com indrukwekkende groeicijfers te laten zien. Hierdoor werd CM.com een heuse beurslieveling.

Door de plotselinge omslag in het marktsentiment – van een focus op groei naar waarde – werd de onderneming geconfronteerd met de noodzaak om haar strategie te verleggen. Opeens was het realiseren van groei ondergeschikt aan het realiseren van winst. De financieringsmarkt draaide ook 180 graden, waardoor de herfinancieringsopties voor de uitstaande Converteerbare Lening beperkter werden.

Positief is dat – naar onze mening – CM.com de belangrijkste  investeringen op het gebied van organisatie, internationale expansie en productportfolio heeft afgerond. Hiermee is het bedrijf goed gepositioneerd om succesvol de volgende fase van haar levenscyclus in te gaan: winstgevende groei.

Vanuit deze observatie en de huidige marktomstandigheden vinden wij dat CM.com er goed aan doet zich volledig te richten op het behalen van winstgevende groei. Om de hieraan gerelateerde doelstellingen te behalen zal het bedrijf een flinke transitie door moeten gaan. Dit zal duidelijke strategische keuzes en discipline vereisen van zowel het management als ook van de Raad van Commissarissen.

Gezien het belang van de financiële discipline benodigd om de doelstellingen te behalen zal de CFO een belangrijke rol invullen. Wij zouden graag zien dat de CFO op termijn door middel van een aanpassing in zijn remuneratiestructuur een groter aandelenpakket in CM.com zal opbouwen om de belangen van de CFO meer in lijn te brengen met die van de aandeelhouders.

Het bedrijf staat aan de vooravond van deze volgende levenscyclus en wij willen het bestuur veel succes wensen in het succesvol realiseren hiervan. Wij zullen de ontwikkelingen nauwgezet en met veel interesse volgen.

jan jaap bongers portretJan-Jaap Bongers

Terug naar boven