×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Teslin Participaties | Blog

Op 10 juli kondigden Beter Bed Holding en Torqx Capital Partners aan overeenstemming te hebben bereikt over een bod in contanten van € 6,10 per aandeel op alle uitstaande aandelen van Beter Bed Holding. Het bod wordt ondersteund en aanbevolen door het bestuur van Beter Bed Holding. De transactie krijgt verder de steun van een aantal grootaandeelhouders, waaronder Teslin Participaties Coöperatief UA, dat op verzoek van Torqx voor een deel zijn investering in Beter Bed Holding zal voortzetten.

Teslin Participaties houdt al een groot aantal jaren een belang in Beter Bed Holding. Wij kochten onze eerste aandelen in 2003. Op basis van onze gemiddelde kostprijs per aandeel en het dividend dat wij ontvingen tijdens onze investeringsperiode (ca. € 13 miljoen) behalen wij een rendement van ongeveer 8% per jaar op deze investering. Gelet op wat het bedrijf heeft meegemaakt, zijn wij daar best tevreden mee. Het bedrijf kende een financieel zware periode rond 2019, maar nam de juiste maatregelen met desinvesteringen van activiteiten in een aantal Europese landen waar het actief was. Onder leiding van CEO de heer Kruijssen is vanaf dat moment stap voor stap gebouwd aan herstel, waarbij Beter Bed zich volledig ging focussen op de Benelux. Het bedrijf wist vervolgens door tijdig en pro-actief ingrijpen de coronacrisis goed door te komen, en als kleiner en gezond bedrijf haar leidende marktpositie in de Benelux steeds verder te verstevigen.

Op basis van ons vertrouwen in het bestuur en de ontwikkelingen bij het bedrijf hebben wij ons belang na de verkoop van het Duitse Matrassen Concord in 2019 op lage koersniveaus (tussen € 1,50 en € 2,50 per aandeel) ruim verdubbeld naar 14% van de onderneming en daarmee onze gemiddelde kostprijs verlaagd. Alhoewel het behaalde rendement met 8% onder onze minimale rendementseis van 10% per jaar ligt, is door het later uitbreiden van ons belang de investering in Beter Bed Holding toch nog een redelijke investering voor Teslin Participaties geworden.

Wij denken dat Torqx de juiste partner is om Beter Bed naar het volgende niveau te brengen. Torqx is een Nederlandse investeerder met een sterk track-record die veel ervaring heeft opgebouwd als actieve en constructieve aandeelhouder. In het recente verleden heeft Torqx een succesvolle investering afgerond in Cable Connectivity Group, een bedrijfsonderdeel van TKH Group, een van de portefeuillebedrijven van Teslin. Hun betrokkenheid is door TKH Group gewaardeerd. Wij hebben er dan ook vertrouwen in dat Torqx Beter Bed de komende jaren kan ondersteunen bij het uitvoeren van haar groeistrategie.

De biedprijs vertegenwoordigt een premie van ongeveer 107% op de slotkoers op 7 juli 2023 van EUR 2,95. Wij zijn van mening dat de geboden prijs de intrinsieke waarde van Beter Bed Holding goed reflecteert en steunen daarom deze transactie. Teslin Participaties zal ongeveer 45% van de verkoopopbrengst terug investeren in Beter Bed Holding, waarmee het een belang krijgt van 10,5% in de onderneming na de transactie. Naar verwachting zal de transactie uiterlijk begin 2024 worden afgerond.

Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar het persbericht. Zie hiervoor onderstaande link:

Beter Bed Holding and Torqx agree on recommended all-cash offer of EUR 6.10 per share

jan jaap bongers portretJan-Jaap Bongers

philip van es portretLars van den Enk

Dit is reclame. Teslin Participaties is opgenomen als beleggingsinstelling in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. De verhandelbaarheid van de deelnemingsrechten in Teslin Participaties is beperkt, omdat Teslin Participaties een closed-end beleggingsinstelling is. Zie voor meer informatie over dit risico het informatiememorandum van Teslin Participaties en het essentiële informatiedocument.

Terug naar boven