×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Teslin Participaties | Blog

Water wordt steeds schaarser. De combinatie van een groeiende wereldbevolking, stijgende welvaart in ontwikkelingslanden, toenemende vervuiling met als reactie daarop meer regulering en de verandering van klimaat zorgt voor een structureel stijgende vraag naar en dalend aanbod van schoon (drink)water. NX Filtration kan met haar baanbrekende waterfiltratietechnologie bijdragen aan een oplossing voor dit wereldwijde probleem. Het bedrijf timmert hard aan de weg met haar ‘megafabriek’ in Hengelo, die naar verwachting medio 2024 operationeel zal zijn. Teslin bracht deze week een bezoek aan de bouwlocatie en de buitengewone aandeelhoudersvergadering van NX Filtration waar de benoeming van en kennismaking met de nieuwe CEO Jeroen Pynenburg op de planning stond.

Voor de BAVA stond de benoeming van Jeroen Pynenburg als de nieuwe CEO geagendeerd. Voormalig CEO en COO Michiel Staatsen gaat zich volledig richten op zijn rol als COO. Deze versterking van het bestuur is nodig voor de volgende fase van ontwikkeling, waarin Michiel zich volledig kan richten op het opschalen van de productie en het opzetten en realiseren van grote projecten bij klanten. Wij denken dat Jeroen, op basis van zijn ervaring bij Alfen, de juiste capaciteiten zal toevoegen aan het bestuur en in staat zal zijn om NX Filtration winstgevend te laten groeien. Wij waren daar duidelijk niet de enige in: 99,99% van het aandelenkapitaal stemde voor. Namens Teslin wensen wij Jeroen veel succes. Daarnaast willen wij Michiel danken voor zijn toewijding over de afgelopen jaren. Wij kijken uit naar alle mijlpalen die hij de komende jaren als COO gaat realiseren.

Na deze formaliteiten reden wij naar de bouwlocatie van de nieuwe ‘megafabriek’ van NX Filtration op het High Tech Systems Park in Hengelo. De fabriek zal uiteindelijk ten minste 120.000 filtratiemodules per jaar kunnen produceren met een omzetpotentieel van minimaal € 350 miljoen. Met 120.000 modules kan meer dan 3.000 miljard liter water gezuiverd worden op jaarbasis. Om dit in perspectief te plaatsen: dit zou ongeveer het jaarlijkse verbruik van Nederland zijn bij 65 miljoen inwoners. Het perceel beslaat 24.000 vierkante meter, het pand rijkt op plekken tot zelfs 20 meter hoog en er komen zo’n 275 mensen te werken. Daarmee wordt deze fabriek, op international Thales na, de grootste in de omgeving.

Het team heeft de executie van de bouw goed onder controle. Ondanks de lastige inflationaire omstandigheden zit het bedrijf op budget en loopt de bouw zelfs een stukje voor op de planning. Dit is mede te danken aan het aannemen van ervaren professionals en het gecommitteerde team. Dit zien we terug op het gebied van technologie, commercie, financiën en dus ook in de expansie. Het bedrijf heeft ervoor gekozen om het team dat verantwoordelijk is voor de bouw zo veel mogelijk af te scheiden van het team dat de dagelijkse business runt. Dit brengt niet alleen rust, maar ook focus in de organisatie. Ondanks deze gestructureerde aanpak blijven er risico’s op vertraging.

Naast het opschalen van de productie ligt de focus nu vooral op het vullen van de commerciële pijplijn vooruitlopend op de enorme toename in productie. Het ervaren commerciële team van NX Filtration heeft de afgelopen periode niet stil gezeten. Het bedrijf heeft inmiddels wereldwijd grofweg 300 pilots gedraaid voor zowel industriële toepassingen als bij drinkwaterinstanties. De conversie naar projecten is tot op heden goed en de uitdaging voor NX Filtration zal zijn om dit in stand te houden. Op basis van onze interne analyses zijn wij van mening dat de omzetpotentie van deze pilots alleen al voldoende moet zijn om een groot deel van de toekomstige productie af te dekken. Daarmee staan in onze ogen voor NX Filtration alle lichten op groen en zien wij de toekomst van het bedrijf rooskleurig in.

Teslin houdt via Teslin Participaties een belang in NX Filtration.

jan jaap bongers portretJan-Jaap Bongers

philip van es portretVince Dentener

Dit is reclame. Teslin Participaties is opgenomen als beleggingsinstelling in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. De verhandelbaarheid van de deelnemingsrechten in Teslin Participaties is beperkt, omdat Teslin Participaties een closed-end beleggingsinstelling is. Zie voor meer informatie over dit risico het informatiememorandum van Teslin Participaties en het essentiële informatiedocument.

Terug naar boven