×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| RPC | Interview

De beleg­ging blijft achter bij de aandelenrecords op Wall Street. Maar investeren in landbouwgrond troeft spaarrentes af. Het oud­ste Nederlandse beleg­gingsfonds vaart er wel bij. Zeker nu er meer grond nodig is voor wo­ningbouw.

1701 rpc artikel telegraafRhoon, Pendrecht en Cortgene (RPC) werd in 1916 opgericht. Als actief beheerd fonds met een omvang van € 90 miljoen dankzij 2000 hectare Ne­derlandse grond bood RPC beleggers in 2015 nog 5% rendement. Dat is afgelo­pen vijf jaar de bodem ge­weest; in 2013 boekte het 8% rendement.

ASR Vastgoed Vermo­gensbeheer (3% rende­ment in 2015) en Fagoed Erfpacht, dat het jaarren­dement niet vermeldt, zijn concurrenten. Maar RPC is als enige toegankelijk voor de particuliere beleg­ger (vanaf €100.000). Het rendement van de honderdjarige is stabiel en dat trok afgelopen jaren beleggers die landbouw­grond als stabiele basis van hun portefeuille za­gen. RPC concentreert zich op de polders, vooral in zuidwest Nederland, 'landelijk onroerend goed'. Het koopt er land­bouwgrond, vrijwel uitsluitend voor akkerbouw en dan vooral voor aardap­pelen en bieten. Vervol­gens geeft het die grond in pacht of erfpacht uit.

RPC heeft de wind in rug. “Oudere boeren kam­pen met de overdracht van hun bedrijf. Kinderen wil­len hen vaak niet opvol­gen. Het aantal akkerbou­wers neemt sowieso af en voor de boer is het niet al­tijd makkelijk krediet bij de bank te krijgen voor het kopen van grond van de buur-boer", zegt Frederik van Beuningen, de rasbeleg­ger die RPC namens zijn on­derneming Teslin beheert.

“Wij zagen daar de kansen.” Faillissementen doen zich vooral onder boeren met varkens, kippen of koeien voor. In ‘grondgebonden landbouw’ is bankroet eer­der uitzondering. RPC kreeg onder Teslin andere beleggers aan boord, hoewel 40% nog in handen is van de oude families. Een aantal goede doelen­stichtingen investeert erin. “Beleggen in landbouwgrond is de laatste jaren sterk geprofessionaliseerd", zegt Van Beuningen. Maar wij zoeken wel aandeelhouders die bij ons passen, die de lange termijn waarderen. Tegelijkertijd kunnen we als fonds niet zonder goed contact met de boer en rentmeesters. Als we kopen, ga ik waar mogelijk bij de boer en rentmeester zelf langs. Dat past bij ons, het geeft extra kennis, zegt hij. 'Er wordt veel aangeboden, maar we kopen zeker niet alles. Het land moet strategisch liggen. Naast de pacht kan er ook extra waardegroei zijn als de bestemming wordt aan­gepast tot een woninglo­catie of als bedrijfster­rein. De grond moet goed rendement opleveren.”

De Nederlandse agrari­sche sector is wereld\vijd sterk dankzij goed con­tact met wetenschapsin­stituten, rentmeesters en bedrijven als Friesland­Campina en Danone. Ne­derlandse boeren zijn bovendien be­reid te in­vesteren in vernieu­wingen. In aantal hec­tare kan Ne­derland niet tippen aan de Ameri­kaanse akkerbouwer, maar met hun productivi­teit en kennis staan de polderboeren in de top.

Van Beuningen: “Ne­derlandse grond is niet de goedkoopste. Omdat boe­ren blijven investeren is de belegging wel waarde­vast en troeft de grond de inflatie af. De inkomsten uit erfpacht zorgen dan ook komende jaren voor behoorlijk rendement."

Terug naar boven