×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Midlin | Blog

Door de verplichte invoering van het elektronisch recept in Duitsland ontstaan er dit jaar grote omzetkansen in de verkoop van receptmedicijnen voor Redcare Pharmacy (voorheen: Shop Apotheke). Al jaren verkoopt Redcare via haar webwinkels receptmedicijnen, echter met beperkt succes. Voor de meeste patiënten is het te veel gedoe ten opzichte van de apotheek in de buurt. Het succes van Redcare kwam tot dusverre vrijwel volledig door de online verkoop van receptvrije medicijnen en schoonheidsproducten tegen aantrekkelijke prijzen. Samen maken zij circa 90% van de omzet uit in Duitsland en receptmedicijnen slechts 10%. De komende jaren denken wij echter dat dit flink zal veranderen!

Al sinds enige tijd is het voor Duitse artsen mogelijk om elektronische recepten te verstrekken maar per 1 januari 2024 is dit ook verplicht en vanaf februari worden artsen gekort op hun vergoeding als ze dit nalaten. De Duitse overheid beoogt met de overgang naar elektronische recepten de efficiëntie en kwaliteit in de gezondheidszorg verbeteren. Met name zorgverzekeraars kunnen hierdoor grote (administratieve) efficiëntievoordelen behalen. Sinds januari zien we dat er in één maand circa 35 miljoen elektronische recepten zijn uitgeschreven, naar schatting 80% van het totaal. Ter vergelijking, in heel 2023 werden er slechts 19 miljoen elektronische recepten verstrekt. Het ligt voor de hand dat dit percentage verder stijgt zodra het de artsen in de portemonnee raakt.

Voor Redcare en andere online apotheken is het elektronisch recept een grote kans om succesvoller te worden in de verkoop van receptmedicijnen. Een patiënt kan betrekkelijk eenvoudig het recept scannen of van zijn zorgverzekeringspasje uitlezen met zijn smartphone en versturen naar de online apotheek. De volgende dag wordt het medicijn dan thuisbezorgd. Voorheen moest het originele papieren recept met stempel en handtekening van de arts per post naar de online apotheek gestuurd worden, wat een te lange doorlooptijd opleverde voor 99% van alle patiënten. Met het elektronische recept is dit nadeel in veel gevallen teruggebracht tot één dag, wat voor een grotere groep patiënten acceptabel is. Ter vergelijking: de online aankoop van receptvrije medicijnen is voor een kwart van de Duitsers nu al gemeengoed.

Duitsland is niet het eerste land waar het elektronisch recept wordt ingevoerd. In Zweden werd dit al in 2000 gedaan en dat leidde tot een snelle toename van de online verkoop van receptmedicijnen. Het marktaandeel van online apotheken steeg in Zweden in 5 jaar naar 10%. In Zwitserland steeg de online penetratie eveneens naar 10% na de introductie van het elektronisch recept, al duurde dit met 8 jaar iets langer. Wij verwachten dat iets vergelijkbaars ook in Duitsland zou kunnen gebeuren. Bij een marktomvang van ruim € 40 miljard voor receptmedicijnen is een klein percentage hiervan al snel meer dan een € 1 miljard aan extra omzet voor Redcare. In de online markt voor receptvrije medicijnen heeft het bedrijf al een groot (30%-40%) marktaandeel in Duitsland.

Receptmedicijnen die door zorgverzekeraars worden vergoed kennen vaste prijzen in Duitsland, in tegenstelling tot niet-vergoede receptvrije medicijnen en schoonheidsproducten. Patiënten betalen per medicijn een eigen bijdrage van enkele euro’s. In het verleden hebben online apotheken een deel van deze eigen bijdrage voor hun rekening genomen door middel van vouchers en wonnen daarmee met name chronisch zieke patiënten, die veel herhaalrecepten hebben, voor zich. Na rechtszaken hierover van de Duitse apotheeklobby zijn de online apotheken hiermee gestopt, ook al oordeelde de hoogste Europese rechter in hun voordeel. In Europa geldt vrij verkeer van goederen en de Duitse wetgeving ten aanzien van vaste medicijnprijzen werd niet overtreden. Herinvoering van de korting op de eigen bijdrage (Duitsers noemen dit de bonus), om de verkoop van receptmedicijnen aan te jagen, ligt wat ons betreft voor de hand en zou de aantrekkelijkheid van online apotheken voor patiënten (nog) verder vergroten.

Teslin houdt via Midlin NV een belang in Redcare Pharmacy.

 Rombout Houben

 Stefan Farisi

Dit is reclame. Raadpleeg het prospectus van Midlin en het essentiële informatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Midlin houdt als constructieve en betrokken aandeelhouder belangen in Europese beursgenoteerde ondernemingen. Midlin is opgenomen als beleggingsinstelling in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten.

Terug naar boven