×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Midlin en Teslin Participaties | Blog

Acomo, handelaar in agrarische producten

Sinds 2005 investeert Teslin al in Acomo. Op dit moment houdt Teslin via haar investeringsfondsen Teslin Participaties en Midlin een belang in het bedrijf. De handelaar in noten en specerijen, eetbare zaden, thee en voedingsingrediënten ontwikkelt zich gestaag. De organische groei wordt zo nu en dan versneld door een overname te doen. Het bedrijf is daarin zeer gedisciplineerd en heeft een uitstekend track-record.

En dat komt goed van pas. Op 9 november kondigde Acomo namelijk de overname aan van Tradin Organic, een handelsbedrijf in biologische producten met een jaaromzet van circa € 450 miljoen en een goede winstgevendheid. Dit is wat men een transformationele acquisitie noemt. De omvang van Tradin Organic is circa 60% van de huidige omvang van Acomo. Het is een forse kluif om een bedrijf van dergelijke omvang op een goede manier te integreren. Naast de operationele uitdaging van een goede integratie is er ook een financiële uitdaging om de overname op een goede wijze te financieren. De banken van Acomo zijn positief over de acquisitie en zullen het grootste deel van de € 330 miljoen overnameprijs voor hun rekening nemen, maar er lag ook een duidelijke rol voor de aandeelhouders. Van de acquisitieprijs zouden de aandeelhouders circa € 90 miljoen moeten opbrengen. Om dit bedrag op te halen moest Acomo ongeveer 20% van het huidige aantal uitstaande aandelen aan nieuwe aandelen uitgeven.

Hiervoor kon het gedeeltelijk gebruikmaken van de bestaande machtiging het aandelenkapitaal met 10% uit te breiden en aandelen uit te geven aan een aantal geselecteerde investeerders, maar dit zou niet voldoende zijn. Daarom schreef Acomo een bijzondere aandeelhoudersvergadering (‘BAVA’) uit voor 22 december om toestemming te krijgen dit percentage te verhogen naar 20%. Uiteindelijk heeft het bedrijf – mede vanwege de uitstekende marktomstandigheden van de afgelopen weken – besloten hier niet op te wachten en eerder naar de markt te gaan om de nieuwe aandelen te plaatsen. Deze vervroegde actie was mogelijk, nadat wij en een aantal andere grootaandeelhouders ons committeerden om een deel van de nieuw uit te geven aandelen af te nemen maar deze pas te verrekenen na goedkeuring door de BAVA. Acomo is er zeker van dat ze de goedkeuring van de BAVA gaat krijgen, omdat er met bestaande aandeelhouders – die een voldoende groot gezamenlijk belang vertegenwoordigen – is afgesproken dat ze dit voorstel zullen steunen.

Voor Acomo is het van groot belang zowel voldoende snelheid te maken als slagkracht te hebben om dit soort acquisities – die over het algemeen via competitieve veiling processen verlopen – te realiseren. Daarvoor is het belangrijk dat Acomo een groep van betrokken grootaandeelhouders heeft waarmee ze hierover in een vroegtijdig stadium onder een geheimhoudingsovereenkomst kan spreken. Hierdoor kan het een goede indicatie krijgen van de slagingskans en de bereidheid om de acquisitie te financieren. Wij hebben een belangrijke rol gespeeld in dit proces.

Om een goede afweging te kunnen maken hebben wij ons de afgelopen periode intensief verdiept in de strategische rationale en daaruit voortvloeiende potentiële waardecreatie van deze overname. Onze belangrijkste afwegingen zijn:

  • Door de overname van Tradin Organic brengt Acomo meer diversificatie aan in haar productenportefeuille en verlaagt het de afhankelijkheid van bepaalde onderdelen. Voor een handelsonderneming – waarin resultaten volatiel kunnen zijn – is dit belangrijk om het concentratierisico te verlagen.
  • Met de overname van Tradin Organic speelt Acomo uitstekend in op de globale trend van een toenemende vraag naar biologische producten.
  • Tradin Organic beschikt over een uniek netwerk aan leveranciers van gecertificeerde biologische producten en een mooie gespreide klantenportefeuille.
  • Het profiel van Acomo zal aantrekkelijker worden door deze overname. Met de overname van Tradin Organic maakt Acomo een grote stap in verdere verduurzaming van het bedrijf en door de grotere omvang zal Acomo beter op de radar komen te staan van klanten en investeerders.

De acquisitie past naar onze mening strategisch gezien uitstekend bij Acomo. Tradin Organic was zeker geen koopje, maar geeft Acomo wel het perspectief om de onderneming naar het volgende niveau te tillen. Gezien onze afwegingen, de goede kwaliteit van het bestuur en de karakteristieken van de transactie hebben wij besloten om bovengemiddeld mee te participeren in deze transactie. Door onze positie als betrokken grootaandeelhouder hebben wij dit weten te realiseren. Zoals verwacht is de transactie succesvol verlopen en heeft de onderneming ruim € 96 miljoen nieuw aandelenkapitaal opgehaald en daarmee het financieringsrisico van deze overname verminderd. Door het dividend te passeren zal Acomo de overnameschuld komend jaar snel verder kunnen aflossen. De overname leidt naar schatting tot een stijging van de winst per aandeel met 30% tot 40%.

 

jan jaap bongers portret Jan-Jaap Bongers, Fondsmanager

Terug naar boven