×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Midlin en Teslin Participaties | Blog

Teslin investeert al sinds 1996 in Kendrion, toen nog Schuttersveld. In de loop der jaren hebben wij heel wat ups en downs meegemaakt met het bedrijf. Op dit moment houden zowel Teslin Participaties als Midlin een belang in Kendrion. Beide fondsen opereren weliswaar onder de paraplu van Teslin, maar hebben ieder een eigen fondsmanager die zijn eigen afwegingen en beslissingen maakt. Teslin Participaties is met een belang van 21% Kendrions grootste aandeelhouder. Midlin houdt een belang van 3%.

Kendrion ontwerpt, produceert en verkoopt elektromagnetische en mechatronische componenten en systemen voor klanten in de (auto)industrie. Het heeft zijn activiteiten onderverdeeld in vier bedrijfsonderdelen: Automotive Core (35% van de 2022 omzet), Automotive E (12%), Industrial Brakes (29%) en Industrial Actuators and Controls (‘IAC’, 24%). Om het laatstgenoemde onderdeel (nog) beter te begrijpen zijn we afgereisd naar Kendrions fabriek in Malente, Duitsland, een belangrijke productiefaciliteit binnen het IAC segment. Het produceert daarnaast nog enkele producten voor de Automotive E en Automotive Core segmenten.

Tijdens ons bedrijfsbezoek werden we door Robert Lewin (Algemeen Directeur IAC) en Florian Perkiewicz (Commercieel Directeur IAC) wegwijs gemaakt in het reilen en zeilen van het IAC segment. Binnen IAC ontwerpt en produceert Kendrion hoogwaardige maatwerkoplossingen voor industriële toepassingen op basis van elektromagnetische actuatoren, besturingstechniek en vloeistoftechniek. Voorbeelden hiervan zijn een krachtige knijpventiel voor dialyseapparatuur in ziekenhuizen, een hoogwaardige waterklep voor een tandartsstoel, sloten voor industriële wasmachines en ovens en verwarmingssystemen op basis van inductie, gebruikt binnen textiel- en voedselproductie.

Een groot deel betreft maatwerkoplossingen voor specifieke klanten en maakt onderdeel uit van door die klanten geproduceerde machines. De productievolumes van deze hoogwaardige producten zijn dan ook relatief laag in vergelijking tot die binnen Kendrions andere segmenten. Wel hebben ze een grote toegevoegde waarde en de klantenbinding is hoog.

Over het algemeen produceert IAC onder lang lopende contracten. Daarnaast is het actief op zoek naar nieuwe nichemarkten waar het producten voor kan ontwikkelen. Hier zijn duidelijke voorwaarden voor. Zo moeten ze goed passen bij de bestaande portfolio van elektromagnetische actuatoren en mag de productontwikkeling pas starten als er gegarandeerde vraag is tegen een winst die duidelijk boven een bepaalde minimum waarde moet liggen. Daarnaast moet Kendrion een marktleidende positie kunnen behalen en behouden en moet de markt intern worden beoordeeld als aantrekkelijke groeimarkt. Dit alles zorgt ervoor dat dit segment goede EBITDA-marges genereert, die boven de marge van de groep liggen. Ook zorgt de diversiteit aan klanten en eindmarkten voor diversificatie van omzet, wat het segment minder kwetsbaar maakt.

Wij zijn van mening dat IAC een sterk onderdeel is binnen de Kendrion groep. Het is keer op keer in staat gebleken om door middel van hoogwaardige producten nieuwe interessante nichemarkten te identificeren en betreden, en daar een positie als marktleider te veroveren. Door de lage volumes is de groeiverwachting weliswaar beperkt, maar de diversificatie en hoge marges zijn een mooie toevoeging aan de activiteiten van de groep.

Bedrijfsbezoeken zijn een belangrijk onderdeel van onze analyse van bestaande en potentiële investeringen. De bezoeken stellen ons in staat om het management te spreken, fabrieken te bekijken en het bedrijf beter te begrijpen, waardoor er betere investeringsbeslissingen genomen kunnen worden.

jan jaap bongers portretLisa Schellens

jan jaap bongers portretQuentin Stikkers

Dit is reclame. Teslin Participaties en Midlin zijn opgenomen als beleggingsinstelling in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten.
De verhandelbaarheid van de deelnemingsrechten in Teslin Participaties is beperkt, omdat Teslin Participaties een closed-end beleggingsinstelling is. Zie voor meer informatie over dit risico het informatiememorandum van Teslin Participaties en het essentiële informatiedocument.

Terug naar boven