×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Gerlin Participaties | Blog

Het is een goed teken als een bedrijf een langetermijnstrategie en visie heeft die zijn gebaseerd op gefundeerde verwachtingen. SÜSS MicroTec heeft op haar Capital Markets Day in februari 2023 de ambitie uitgesproken om in de komende zeven jaar flinke stappen te zetten en de omzet te verdubbelen met bestaande en nieuwe producten.

SÜSS MicroTec bouwt machines voor de chipindustrie. Dit is een activiteit waarin wij in Nederland uitblinken, met bedrijven zoals ASML, ASMI en Besi. Net als deze bedrijven heeft het Duitse SÜSS sterke marktposities, zij het in wat kleinere markten. De product portfolio bestaat voor 90% van de omzet uit machines voor zowel het Front-end (chipproductie) als het Back-end (chip-assemblage) proces. Het marktaandeel van SÜSS verschilt per markt en kan in een niche markt oplopen tot meer dan 80%. SÜSS maakt lithografie en wafer-verbinding machines voor een voorbereidende fase van het chip-assemblage proces. Daarnaast maakt zij machines waarmee de meest geavanceerde lithografische fotomaskers voor chipproductie kunnen worden schoongemaakt. De resterende 10% van de omzet komt van SÜSS MicroOptics, een Zwitserse dochter die optische componenten voor automotive en industriële eindklanten produceert. Deze business is kapitaalintensief, kent weinig synergiën met de machinebouw en concurreert zelfs met klanten van SÜSS MicroTec. Reden waarom wij ruim twee jaar geleden hebben aangedrongen op een verkoop van dit niet-kernonderdeel. Inmiddels ziet het bedrijf dit ook in en er wordt er naar een koper gezocht. SÜSS kan zich hierdoor in de toekomst volledig richten op haar kerntaak: het ontwikkelen en produceren van machines.

In 2018 gaf het bedrijf op de Capital Markets Day een langetermijnomzetdoelstelling af: over zeven jaar, in 2025, voorzag het een omzet van € 400 miljoen. Omdat de omzet van SÜSS in 2018 ongeveer € 200 miljoen was, werd de doelstelling door de markt als onhaalbaar ingeschat. Inmiddels is 2025 niet ver weg meer. Het bedrijf draait goed en het aantal binnenkomende orders in 2022 lag met € 446 miljoen al ruim boven het voorziene omzetniveau. SÜSS heeft onlangs de ambitie opgeschroefd en uitgesproken dat het de verwachte omzet van € 340 miljoen van het huidige jaar vóór 2030 wil verdubbelen naar een niveau van rond € 600 - € 700 miljoen. Deze ambitie is gebaseerd op een optelsom van de verwachtingen voor de huidige markten maar ook van nieuwe markten. Zo wil SÜSS bijvoorbeeld de succesvolle technologie waarmee fotomaskers worden schoongemaakt inzetten voor het schoonmaken van wafers, op een milieuvriendelijke manier zonder hulp van chemicaliën. Met de uitgesproken ambitie voor de komende zeven jaar kijkt SÜSS verder dan een cyclus in de halfgeleiderindustrie, die typisch zo’n twee tot vier jaar duurt.

Naast omzetgroei streeft SÜSS ook winstverbetering na: in 2025 een operationele marge van 15% en nog wat hoger in de jaren daarna. Dit is een forse verbetering ten opzichte van de huidige 10% en hierin ligt de grootste uitdaging voor het bedrijf. De technologie van SÜSS is weliswaar erg geavanceerd, maar de manier waarop de machines worden geassembleerd is nogal ouderwets. SÜSS streeft vooral naar kortere assemblage- en levertijden en een hogere brutomarge op de machines. Er zijn veel interne uitdagingen, zoals een modulair product design, meer outsourcing van componenten, lean productie, betere processen voor inkoop en logistiek en het opzetten van een lokale toeleveringsketen in Azië. Het bedrijf heeft de afgelopen twee jaar al stappen gezet om verbeteringen door te voeren maar dit kost tijd, duurt altijd langer dan gehoopt en wordt moeilijker gemaakt door de tekorten in de toeleveringsketen. De eerste resultaten van de verbeteringen zijn dan ook nog niet goed zichtbaar. Gelukkig zijn de klanten van SÜSS erg tevreden met de prestaties van de machines, waardoor er wel tijd is om alle operationele verbeteringen door en de winstmarge op te voeren.

De vooruitzichten voor de industrie zijn voor de middellange termijn positief. Er wordt wereldwijd veel geïnvesteerd in nieuwe fabrieken voor chipproductie en in nieuwe productietechnologie zoals die van SÜSS. In de komende zeven jaar zullen er veel ontwikkelingen zijn die leiden tot verdere digitalisering, zoals Artificial Intelligence, Augmented en Virtual Reality en elektrische en zelfrijdende auto’s. Ontwikkelingen die al jaren bekend zijn maar nu een vlucht lijken te nemen en waarvoor veel (geavanceerde) chips benodigd zijn. Voor SÜSS zien wij in de komende zeven jaar voldoende mogelijkheden om de omzet weer te verdubbelen. Als het daarnaast lukt om de (productie)processen te moderniseren zal het bedrijf voor ons de komende jaren een goede investering blijven.

Teslin houdt via Gerlin Participaties Coöperatief UA een belang in SÜSS MicroTec.

philip van es portret Philip van Es

“Dit is reclame. Raadpleeg het informatiememorandum van Gerlin Participaties en het essentiële informatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Gerlin Participaties houdt als constructieve, betrokken en actieve aandeelhouder substantiële belangen in Duitse beursgenoteerde ondernemingen. Gerlin Participaties is opgenomen als beleggingsinstelling in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. De verhandelbaarheid van de deelnemingsrechten in Gerlin Participaties is beperkt, omdat Gerlin Participaties een closed-end beleggingsinstelling is. Zie voor meer informatie over dit risico het informatiememorandum van Gerlin Participaties en het essentiële informatiedocument.”

Terug naar boven