×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Gerlin Participaties | Blog

Gerlin Participaties heeft in het laatste kwartaal van 2023 een openbaar bod van 40 euro per aandeel EQS Group geaccepteerd. De bieder, Thoma Bravo, heeft ons vervolgens de mogelijkheid geboden om samen met hen en de oprichter/CEO van EQS een deel van de opbrengst uit het openbare bod buiten de beurs te herinvesteren. Wij hebben veel vertrouwen in het management van EQS en de uitvoering van haar aangescherpte businessplan. Thoma Bravo is een van de meest gerenommeerde software-investeerders ter wereld en een uitstekende partner om het waarde creërend potentieel van EQS op middellange termijn te realiseren. Wij hebben dan ook in deze overtuiging besloten om een deel van de verkoopopbrengst door te investeren in deze succesvolle onderneming. 

Gerlin Participaties houdt sinds maart 2022 een belang in EQS Group. De onderneming helpt bedrijven via digitale regelgeving technologie (“RegTech”) op het gebied van investor relations en compliance. De missie van EQS is om bedrijven te helpen met het vergroten van hun transparantie naar stakeholders en daarbij de groeiende lastendruk beheersbaar te houden. Als Europees marktleider speelt EQS daarbij perfect in op de huidige maatschappelijke eisen en de groeiende regeldruk voor bedrijven. De digitale oplossingen van EQS worden inmiddels door al meer dan 10.000 bedrijven gebruikt. De trends van toenemende regelgeving (zoals de Europese klokkenluiderswet) en digitalisering geven een sterke uitgangspositie voor EQS om haar groei in de komende jaren te versnellen.

In onze blog van november 2023 hebben we u geïnformeerd over het publieke bod waarin we aangaven dat we de bieding van Thoma Bravo fair vonden. Wij gaven echter toen ook al aan dat het bod nog niet het volledige waardecreërend potentieel van de onderneming reflecteerde. We zijn dan ook verheugd te kunnen mededelen dat de nieuwe grootaandeelhouder de toegevoegde waarde van Gerlin Participaties als aandeelhouder heeft gezien en wij om die reden de mogelijkheid hebben gekregen om als aandeelhouder terug te keren nu het bedrijf van de beurs is gehaald.

Sinds de start van ons aandeelhouderschap heeft Gerlin Participaties regelmatig analyses van de markt- en concurrentiepositie van EQS uitgevoerd en deze besproken met het management. Wij hebben hieruit geconcludeerd dat de strategische prioriteiten van de onderneming goed onderbouwd zijn. Het management heeft wat ons betreft de juiste prioriteiten en heeft een helder beeld over de meest kansrijke proposities van de onderneming en de activiteiten waar meer focus nodig is. Het aangescherpte ondernemingsplan reflecteert deze concrete keuzes op een logische manier. We kijken uit naar de samenwerking met Thoma Bravo die met haar specifieke expertise de onderneming naar het volgende niveau wil en kan brengen.

Thoma Bravo is één van de grootste software-investeerders ter wereld met meer dan 130 miljard dollar aan beheerd vermogen en een historie van twintig jaar waarin ze in  ruim 455 bedrijven heeft geïnvesteerd. De firma investeert in op groei gerichte, innovatieve bedrijven die actief zijn in de software- en technologiesector. Thoma Bravo werkt intensief samen met haar portfoliobedrijven om operationele best practices te implementeren en groei initiatieven te stimuleren.

Door deze unieke transactie heeft Gerlin Participaties een gedeelte van haar investering kunnen verzilveren en tevens kunnen herinvesteren in een veelbelovende onderneming. De private investering in EQS biedt een exclusieve kans voor Gerlin Participaties en haar investeerders om buiten de beurs om door te investeren in een onderneming die wij goed kennen en die voldoet aan de strenge investeringscriteria die wij hanteren voor bedrijven. De onderneming heeft hoge groeiverwachtingen, stevige marktpositie, lage benodigde investeringen, een schaalbaar verdienmodel en wordt geleid door een sterk en gemotiveerd managementteam. Door de gedeeltelijke herinvestering in EQS zal Gerlin Participaties haar eerste private deelneming aan de portefeuille toevoegen. Op het moment van herinvesteren bedraagt het belang in EQS ongeveer 11% van de totale netto vermogenswaarde van de Gerlin Participaties portefeuille.

philip van es portret Martijn de Haas

philip van es portretKasper Faas

“Dit is reclame. Raadpleeg het informatiememorandum van Gerlin Participaties en het essentiële informatiedocument voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Gerlin Participaties houdt als constructieve, betrokken en actieve aandeelhouder substantiële belangen in Duitse beursgenoteerde ondernemingen. Gerlin Participaties is opgenomen als beleggingsinstelling in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. De verhandelbaarheid van de deelnemingsrechten in Gerlin Participaties is beperkt, omdat Gerlin Participaties een closed-end beleggingsinstelling is. Zie voor meer informatie over dit risico het informatiememorandum van Gerlin Participaties en het essentiële informatiedocument.”

Terug naar boven