×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Gerlin Participaties | Blog

De samenleving stelt steeds hogere eisen aan bedrijven en organisaties waarmee zij in zee gaat. Gedragen ze zich netjes, voorkomen ze corruptie en omkoping, bieden ze een veilige werkomgeving, houden ze rekening met het klimaat, worden alle klanten gelijk behandeld, zijn ze voldoende transparant over wat ze doen, worden alle aandeelhouders tegelijk en hetzelfde geïnformeerd, hebben alle werknemers de Code of Conduct getekend? Door wetgeving worden (beursgenoteerde) bedrijven steeds vaker gedwongen aan deze maatschappelijke wensen en eisen te voldoen en hierover te communiceren en rapporteren. Slimme software van EQS helpt bedrijven hierbij waardoor aan de groeiende administratieve lastendruk makkelijker voldaan kan worden. EQS, gevestigd in München, is de Europese marktleider voor regulatie technologie (‘RegTech’) en helpt duizenden bedrijven met hun investor relations en compliance management programma’s. Gerlin heeft bij een recente aandelenuitgifte een belang genomen in EQS.

EQS is in 2000 opgericht om digitaal contact tussen bedrijven, investeerders en toezichthouders eenvoudiger te maken. Het was daarmee haar tijd ver vooruit. Tegenwoordig is het de grootste Investor Relations software leverancier in de DACH regio (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) en sturen vrijwel alle DAX-bedrijven onder meer nieuwsupdates naar hun aandeelhouders via de software van EQS. De onderneming heeft een geïntegreerd cloud-gebaseerd software aanbod, genaamd EQS Cockpit. Op dit platform worden alle taken voor een investor relations manager, zoals nieuwsdistributies, aandeelhouder management en rapportageverplichtingen aan toezichthouders op de financiële markten samengebracht om de dagelijkse werkzaamheden veilig en efficiënt uit te voeren.

Sinds 2017 heeft EQS haar productaanbod verbreed naar Compliance Management. Een logische aanvulling omdat bedrijven aan een steeds grotere hoeveelheid nationale en Europese regelgeving moeten voldoen met toenemende rapportageverplichtingen tot gevolg. Deze markt is bovendien veel groter dan de Investor Relations markt omdat ook niet-beursgenoteerde bedrijven hiermee van doen hebben. Momenteel is het belangrijkste compliance product dat EQS verkoopt de klokkenluidersoftware genaamd Integrity Line. Het is een belangrijke risicomanagement tool waarmee meldingen van klokkenluiders vertrouwelijk en veilig behandeld worden. EQS heeft een zeer volwassen klokkenluidersysteem, dat met  de hoogste IT veiligheid en databescherming anonimiteit garandeert voor klokkenluiders. Het systeem is 24/7 beschikbaar en biedt naast digitaal contact ook ondersteuning via telefoon of chat en alles in meer dan 80 talen. Een groot voordeel voor bedrijven met buitenlandse vestigingen en werknemers. Het systeem kan zowel gestandaardiseerd als modulair aangeboden worden, maar altijd in abonnementsvorm waardoor EQS vrijwel uitsluitend wederkerende omzet kent.

Naar schatting 7% van de Europese bedrijven heeft een digitale klokkenluidersregeling. Er is volgens de Europese Unie meer uniformiteit in de wetgeving nodig en een veel hogere adoptie. De EU verplichtte de lidstaten om de klokkenluidersrichtlijn per december 2021om te zetten in nationale wetgeving. De wet is initieel van kracht voor alle bedrijven in de EU met meer dan 250 werknemers (2021), gevolgd door bedrijven met meer dan 50 werknemers, publieke instellingen en gemeenten met meer dan 10,000 inwoners  in 2023. Door haar Europese marktleiderschap en activiteiten in 15 landen wereldwijd staat EQS met toonaangevende producten klaar om tienduizenden grote en kleine Europese bedrijven die aan de nieuwe wetgeving moeten voldoen, als nieuwe klant te verwelkomen.

Daarnaast werkt het aan een nieuw ESG product dat bedrijven helpt om met hun duurzaamheidsrapportage geheel te voldoen aan de nieuwe Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (‘CSRD’). Deze wet verplicht bedrijven om binnenkort te rapporteren over duurzaamheid. Volgend jaar al moeten grote bedrijven hun carbon footprint uitrekenen en rapporteren, gevolgd door kleinere bedrijven in de jaren erna. Vervolgens zullen het aantal ESG-indicatoren die bedrijven aan Europa moeten rapporteren verder uitgebreid worden. Een goede zaak voor het milieu maar een grote uitdaging voor de circa 50.000 Europese bedrijven om hieraan tijdig te voldoen. EQS wil hen een ESG-cockpit bieden waarin slimme software bedrijven hierbij helpt.

De afgelopen periode hebben wij uitgebreid onderzoek gedaan naar de markt, wetgeving en de concurrenten van EQS. We concludeerden dat EQS een zeer sterke marktpositie heeft en daarmee zal gaan profiteren van de investeringsgolf in klokkenluidersoftware. De wederkerende omzet van EQS is erg hoog waardoor we goed voorspelbare resultaten verwachten door de economische cycli heen. Tenslotte spreekt het ondernemende en ambitieuze managementteam ons aan. Doordat zij zelf ook een groot aandeel in het bedrijf hebben, zijn onze belangen goed op elkaar afgestemd.

Gerlin heeft een direct belang in EQS genomen via een recente aandelenuitgifte. Wij zijn hierover een aantal maanden in gesprek en onderhandeling geweest. EQS zal de opbrengst van de uitgifte gebruiken voor het versterken van haar balans en selectieve investeringen in productontwikkeling.  

Teslin houdt via Gerlin NV een belang in EQS Group AG.

teslin Rombout Houben   Kasper Faas, Senior Associate

Terug naar boven