×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Gerlin Participaties en Midlin | Blog

Tijdens de algemene vergadering van het Duitse technotrans op 20 mei jl. is een nieuw remuneratiebeleid voor de raad van commissarissen aangenomen en werd Andrea Bauer benoemd als nieuwe commissaris en voorzitter van de audit commissie. Teslin, met de fondsen Midlin en Gerlin geïnvesteerd in technotrans, heeft zich hard gemaakt om dit nieuwe remuneratiebeleid geagendeerd te krijgen. Een goede en marktconforme beloning is een belangrijke randvoorwaarde om kwalitatief goede commissarissen aan te trekken.

Na enkele jaren van praten met de voorzitter van de raad van commissarissen over de modernisering van het remuneratiebeleid van de raad van commissarissen hebben wij dit jaar onze wensen van een concreet voorstel voorzien. Hierin hebben wij opgenomen dat  de leden van de raad van commissarissen een vaste vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen die is opgebouwd uit diverse elementen die afhankelijk zijn van hun deelname in commissies van de raad, hun rol daarin en het aantal vergaderingen waaraan ze deelnemen. De variabele component is verdwenen. Het totaal telt op tot een beloning die zich goed kan meten met de beloning die andere kleine beursfondsen betalen en doet recht aan de zwaarte en verantwoordelijkheid van de functie.

Het oude remuneratiebeleid, dat nog stamde uit 1999, voorzag in een lage vaste vergoeding aangevuld met een variabele vergoeding gebaseerd op de nettowinst van één kalenderjaar. In 2018 leidde dit voor een aantal leden van de raad tot een variabele beloning van 240% bovenop de lage vaste beloning. In onze ogen gaf deze beloningsstructuur de raad een verkeerde prikkel gericht op de korte termijn in plaats van de lange termijn. Bovendien staat de lage vaste beloning het behoud en het aantrekken van kwalitatief goede toezichthouders in de weg als die bij vergelijkbare bedrijven een hogere en volledig vaste beloning kunnen krijgen. Ook was het oude beleid al jaren niet meer conform de Duitse Corporate Governance Code en de richtlijnen van internationale stemadviesbureaus die institutionele beleggers hierover adviseren.

Onze wens om het remuneratiebeleid te veranderen was geen gemakkelijke boodschap in een tijd dat technotrans een reorganisatie doorvoert en gebruik maakt van Kurzarbeitgeld vanwege COVID-19. De komende jaren loopt de benoemingsperiode van diverse commissarissen af en daarom is het belangrijk om juist nu het remuneratiebeleid aan te passen. Een particuliere aandeelhouder agendeerde een tegenvoorstel om alles bij het oude te laten. Uiteindelijk steunde 96,6% van de aandeelhouders ons voorstel en kunnen we terugkijken op een geslaagde actie.

Met de benoeming van Andrea Bauer in de raad is een eerste stap gezet in de verjonging en professionalisering van het toezicht en is de diversiteit toegenomen. Bauer is een financiële professional met internationale ervaring als accountant/fiscalist en CFO van diverse industriële bedrijven. Ze heeft bij een aantal bedrijven gewerkt die in handen waren van private equity en daarbij de nodige ervaring opgedaan met overnames, herstructureringen en de verkoop van bedrijven. Naast haar lidmaatschap en voorzitterschap van de audit commissie van de raad van commissarissen van technotrans, heeft Bauer adviserende en/of toezichthoudende posities bij Aurubis, IFA-Gruppe en IKB.

Technotrans heeft bij haar strategie voor 2025 ambitieuze groei- en winstdoelstellingen geformuleerd. De onderneming is in de afgelopen jaren  door verschillende overnames uitgebouwd tot een diverse groep bedrijven die nu geïntegreerd worden om zo meer synergie en innovatiekracht te ontwikkelen. In deze belangrijke fase van consolidatie en optimalisatie is de ervaring en het advies van professionals, die recent nog voor vergelijkbare opgaven stonden, belangrijk. Samen met de raad van commissarissen en andere grootaandeelhouders willen we dan ook de komende jaren actief meewerken aan het verder verjongen en professionaliseren van de raad. Als het technotrans lukt de ambitieuze doelstellingen ook daadwerkelijk te realiseren is dat voor alle stakeholders een aantrekkelijk vooruitzicht.

 Foto: Termotek, Baden Baden, dochterbedrijf van technotrans

teslin Rombout Houben vk Rombout Houben, Fondsmanager

Terug naar boven