×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Gerlin Participaties en Midlin | Blog

Midlin en Gerlin hebben de Acting in Concert groep met de Luxemburgse investeringsmaatschappij Luxempart na een succesvolle campagne beëindigd. De doelstelling om het toezicht te versterken is met de benoeming van twee nieuwe commissarissen, waaronder een nieuwe voorzitter, geslaagd. Het is nu aan het bestuur van technotrans om samen met de nieuwe Raad van Commissarissen tot een aanscherping en invulling van de strategie te komen om duurzaam waarde te creëren.

Technotrans is gespecialiseerd in het koelen en verwarmen van machines. Ze levert deze technologie in diverse industrieën zoals de print-, laser- en plasticindustrie, voor medische technologie, datacenter- en accukoeling. Technotrans is bekend om haar waterkoeling maar levert ook oplossingen met lucht- en oliekoeling. Het bedrijf heeft verkoop- en servicekantoren in de belangrijkste industriële landen wereldwijd. De serviceomzet is een belangrijke winstbron van het bedrijf. In 2020 realiseerde technotrans een omzet van € 190 miljoen en een nettowinst van € 5 miljoen. Midlin en Gerlin zijn samen een grote aandeelhouder met een gezamenlijk belang van 12,7%.

De winstgevendheid van technotrans bereikte in 2020 het laagste niveau sinds 2017. In de tweede helft van 2018 startte een periode met afkalvende marges en een tegenvallende omzettrend. Het bedrijf had last van de handelsoorlog die het investeringsklimaat voor machinebouwers belastte, reageerde traag op deze veranderde marktomstandigheden en liep achter met de integratie van een viertal overnames uit de voorgaande jaren. In 2020 zette de pandemie het investeringsklimaat nog verder onder druk.

Achteraf constateerden we dat het slechte aanpassingsvermogen van het bedrijf samen viel met het onverwachte vertrek van twee bestuurders, waaronder de CEO. Beiden vertrokken mede vanwege een meningsverschil met de voorzitter van de Raad van Commissarissen over de beloning die naar hun mening onvoldoende was meegegroeid met de omvang van het bedrijf (verdubbeld), de gerealiseerde successen (beurskoers x4) en omdat de beloning ook aanzienlijk lager was dan elders voor vergelijkbare functies werd betaald. De aanbiedingen elders, waar zij op ingingen, toonden dit ook aan.

De nieuwe bestuurders die de Raad vervolgens aantrok konden niet overtuigen en twee van de drie verlieten na korte tijd weer het bedrijf. Het functioneren van de Raad van Commissarissen kwam door deze reeks personele miskleunen in een negatief daglicht te staan. Het aantrekken en behouden van goede bestuurders is een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de raad. Om dit te verbeteren hebben we vorig jaar al een onafhankelijke financiële expert in de raad benoemd en het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen gemoderniseerd (zie blog: technotrans moderniseert governance en benoemt nieuwe commissaris).

Afgelopen jaar werd echter duidelijk dat er meer nodig was om de gewenste professionalisering van het toezicht te realiseren. Daarom hebben wij sinds begin december 2020 met Luxempart, een Luxemburgse investeringsmaatschappij die een vergelijkbare op de lange termijn gerichte investeringsfilosofie heeft als Teslin, opgetrokken om dit te bereiken. Deze zogenaamde Acting in Concert groep had meer dan 25% van de aandelen, waardoor we onze wensen met meer kracht naar voren konden brengen. Op de jaarvergadering van 7 mei jl. zijn Peter Baumgartner en Dr. Gottfried Dutiné benoemd als commissaris. Zij zijn de opvolgers van Dr. Höper en Heinz Harling. De laatste is meer dan 40 jaar bij het bedrijf betrokken geweest onder meer als CEO en de laatste 12 jaar als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Harling is vervroegd afgetreden en heeft een rol als erevoorzitter aanvaard. Baumgartner volgt Harling op als voorzitter van de raad.

Met de benoeming van twee nieuwe, onafhankelijke toezichthouders komt veel relevante ervaring het bedrijf binnen. Baumgartner is een ervaren strategieconsultant en bestuurder bij Duitse en internationale industriële bedrijven. Hij heeft daardoor veel kennis van strategie, herstructureren, M&A, private equity en corporate governance. Dutiné is in Nederland vooral bekend als Chief Innovation Officer in de raad van bestuur van Philips in de periode 2002-2011. Dutiné brengt een schat aan ervaring mee op het gebied van innovatie en technologie, digitalisatie, strategie, business development en herstructureren. Dutiné wordt de voorzitter van de nieuwe commissie Strategie en Innovatie die voor het bedrijf een R&D en innovatie roadmap zal opstellen. Baumgartner zit de nieuwe commissie Management & Organisatie voor om de aansturing en kwaliteit van het (second level) management te verbeteren. Andrea Bauer, de vorig jaar benoemde financieel expert en voorzitter van de audit commissie, zal onder meer toezien op het inrichten van een control functie binnen de financiële afdeling. Daarmee krijgen de nieuwe commissarissen een pro-actieve rol die het bedrijf in sneltreinvaart naar een hoger niveau kan tillen.

Met het realiseren van de gewenste versterking van de professionaliteit en ervaring van het toezicht is het een logisch moment om de Acting in Concert groep op te breken. We geven daarmee ook een belangrijk signaal af dat we vertrouwen dat het bestuur en de toezichthouders gezamenlijk het bedrijf weer op een pad van duurzame waardecreatie krijgen.

Teslin houdt via Gerlin NV en Midlin NV een belang in technotrans SE.

teslin Rombout Houben vk Rombout Houben, Fondsmanager

Terug naar boven