×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Gerlin Participaties en Midlin | Blog

Schaltbau kondigde vorige week aan dat het een overeenkomst met haar grootaandeelhouders, waaronder Midlin & Gerlin, heeft gesloten voor een onderschrijving van een nieuwe € 60 miljoen verplicht converteerbare obligatie. De opbrengst zal primair aangewend worden voor de bouw van een nieuwe fabriek voor elektromechanische componenten en het verhogen van de financiële flexibiliteit van de onderneming. Met de investering speelt Schaltbau in op de gestegen vraag naar DC schakelaars door het toegenomen gebruik van hoogwaardige batterijen in o.a. transport en hernieuwbare energie zoals wind- en zonnestroom.

Schaltbau is een belangrijke leverancier van diverse producten voor fabrikanten in de railindustrie. Naast de stabiele railmarkt worden de elektromechanische componenten van Schaltbau in toenemende mate gebruikt in nieuwe toepassingen als elektrische voertuigen, oplaadstations en datacenters. Het bedrijf heeft ondertussen een veelbelovende sales funnel opgebouwd met toezeggingen van meerdere e-mobility klanten.

De huidige elektromechanische componentenfabriek in Velden zit aan de limiet van haar capaciteit. Daarnaast is deze faciliteit exclusief ingericht op de railmarkt, waarvoor er kleine batches geproduceerd worden met een hoge variëteit. Voor nieuwe toepassingen in bijvoorbeeld de automobielmarkt is ook serieproductie vereist, waardoor de huidige setup inefficiënt is geworden. De nieuwe fabriek zal alle productieprocessen en waardeketen functies in één locatie integreren. De investeringskosten voor de fabriek liggen tussen de € 35 en € 40 miljoen en zullen gespreid worden over 2021 en 2022. De terugverdientijd van de investering is geschat op 6-7 jaar. Naast het bouwen van een nieuwe fabriek wenste Schaltbau haar balans en liquiditeitsbuffer te versterken om tactische, waardecreërende overnames te kunnen doen. De totale financieringsbehoefte voor de uitvoering van de strategie werd dan ook geraamd op € 60 miljoen.

Om dit te financieren heeft het bedrijf gekozen voor een uitgifte van verplicht converteerbare obligaties met een looptijd van 18 maanden. Hiervoor kon het gebruik maken van de bestaande machtiging om converteerbare obligaties uit te geven tot maximaal € 175 miljoen tot 13 juni 2021. Om een succesvolle uitgifte te waarborgen heeft Schaltbau haar grootaandeelhouders gevraagd deze te onderschrijven.

Teslin was een van de aandeelhouders die hier een belangrijke rol in heeft gespeeld. Wij hebben de afgelopen periode de strategische rationale van de voorgestelde investeringen en de voorwaarden van de converteerbare obligatie uitvoerig geanalyseerd en besproken met het managementteam van de onderneming.

Onze belangrijkste afwegingen zijn:

  • De investering in de nieuwe elektromechanische componentenfabriek biedt de onderneming de kans om zich optimaal te positioneren voor groei in attractieve groeimarkten voor DC-schakelaarapplicaties
  • De nieuwe emissievrije, efficiënte faciliteit verlaagt de CO2-emissies en optimaliseert de kostenstructuur van de onderneming
  • Verruiming van de financiële flexibiliteit maakt de balans van de onderneming toekomstbestendig
  • Attractieve voorwaarden van de converteerbare obligatie

De investeringen passen naar onze mening strategisch gezien goed bij Schaltbau. De huidige technologieën waarin het onderscheidend is zijn goed toepasbaar op nieuwe groeimarkten. Wel zijn diepte-investeringen noodzakelijk om de kansen in deze nieuwe markten beter te kunnen benutten. Door de uitgifte van de converteerbare obligatie is het financieringsrisico van de uitvoering van de strategie sterk afgenomen. Schaltbau wil de omzet jaarlijks met gemiddeld 7% laten groeien tot minimaal € 750 miljoen in 2026 en daarbij een verdubbeling van de EBIT-marge realiseren.

Teslin houdt via Midlin NV en Gerlin NV een gezamenlijk belang van 9,3% in Schaltbau Holding AG.

  • De emissie blijft onder voorbehoud van goedkeuring van de BaFin, die uiterlijk 31 maart verwacht wordt.

philip van es portret Kasper Faas, Senior Associate

Terug naar boven