×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0.0004 secondsTodlin

Op 8 juni 2017 heeft de aandeelhoudersvergadering van Todlin ingestemd met het voorstel tot oprichting van Teslin Participaties Coöperatief UA (‘Teslin Participaties’). Midden juni is Teslin Participaties opgericht en begin juli heeft Todlin haar portefeuille met belangen in Nederlandse beursgenoteerde bedrijven ingebracht.

Midlin Logo | TESLIN

Waarde en rendementen Todlin

INTRINSIEKE WAARDE TODLIN NV
Waarde op 30-11-2019 € 27.116,89


DIVIDEND TODLIN NV
Dividend per 07-06-2018 € 750,-


Bekijk hier de dividendhistorie.

 

RENDEMENTEN TODLIN NV (behoudens 2019 inclusief dividend)
2019 (per 30-11) 25,0%
2018 -22,3%
2017 35,2%
2016 5,6%
2015 19,1%
2014 4,5%
2013 23,4%
HISTORISCH RENDEMENT TODLIN NV (per 30 november 2019)

KAS BANK NV berekent iedere eerste werkdag van de week de intrinsieke waarde. KPMG Accountants NV, onze externe accountant, controleert de waardering en de jaarrekening per jaarultimo.

Bekijk hier de intrinsieke waarde en rendementen van de Todlin-vennootschappen »

Participeren in Todlin

Op 1 respectievelijk 8 juni 2017 hebben de aandeelhoudersvergaderingen van Darlin en Todlin ingestemd met het voorstel tot oprichting van Teslin Participaties Coöperatief UA (‘Teslin Participaties’). Op 14 juni 2017 is Teslin Participaties opgericht. Op 6 juli 2017 hebben Darlin en Todlin hun portefeuilles met belangen in Nederlandse beursgenoteerde bedrijven ingebracht in Teslin Participaties. Darlin en Todlin hebben hiervoor participaties in Teslin Participaties verkregen.

Vanaf 6 juli 2017 is het mogelijk te participeren in Teslin Participaties. Klik hier voor meer informatie over participatie in Teslin Participaties.

Als participant in Teslin Participaties bent u mede-eigenaar van een aantal veelbelovende en bovengemiddeld presterende bedrijven die wij zorgvuldig selecteren en intensief beheren. Net als wij investeert u met een langetermijnvisie, omdat u weet dat duurzame waardecreatie een langetermijnvisie vereist. Teslin Participaties betaalt jaarlijks een contant dividend aan haar participanten, waarbij het beleid is te streven naar minimaal een gelijkblijvend en bij voorkeur een licht stijgend dividend.

Secundaire markt

Het is mogelijk dat aandeelhouders hun belang in Todlin wensen te verkopen. Omdat Todlin geen aandelen inkoopt, zijn verkopers in beginsel aangewezen op verhandeling in de secundaire markt. De (secundaire) markt wordt in nauwe samenwerking met Teslin onderhouden door NIBC Markets NV. Op basis van best effort wordt vraag en aanbod zo mogelijk bij elkaar gebracht. Uitgangspunt bij verhandeling is de intrinsieke waarde zoals gepubliceerd op de website van Teslin.

Heeft u vragen hierover, neemt u dan contact op met Ben-Kees Eeltink via 0343 - 55 44 49 of beeltink@teslin.nl.

Documentatie TodlinDe waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


Terug naar boven