×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs2020/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 secondsDarlin

Op 1 juni 2017 heeft de aandeelhoudersvergadering van Darlin ingestemd met het voorstel tot oprichting van Teslin Participaties Coöperatief UA (‘Teslin Participaties’). Midden juni is Teslin Participaties opgericht en begin juli heeft Darlin haar portefeuille met belangen in Nederlandse beursgenoteerde bedrijven ingebracht.

Darlin Logo | TESLIN

Waarde en rendementen Darlin

Intrinsieke
waarde
per 07-08-2020
€ 63,49

Rendement
(per 07-08-2020)
(incl. dividend)
-12,5%

Rendementen Darlin*
2019 27,4%
2018 -22,3%
2017 44,2%
2016 14,8%
2015 22,3%

Inclusief dividend, na aftrek van lopende kosten
Uitgekeerd dividend Darlin

Darlin streeft ernaar jaarlijks een ten minste gelijkblijvend dividend uit te keren.

KAS BANK NV, part of CASEIS Group berekent iedere eerste werkdag van de week de intrinsieke waarde. KPMG Accountants NV, onze externe accountant, controleert de jaarrekening en de waardering per boekjaareinde.

Bekijk hier de intrinsieke waarde en rendementen van de Darlin-vennootschappen


De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


Participeren in Darlin

Op 1 respectievelijk 8 juni 2017 hebben de aandeelhoudersvergaderingen van Darlin en Todlin ingestemd met het voorstel tot oprichting van Teslin Participaties Coöperatief UA (‘Teslin Participaties’). Op 14 juni 2017 is Teslin Participaties opgericht. Op 6 juli 2017 hebben Darlin en Todlin hun portefeuilles met belangen in Nederlandse beursgenoteerde bedrijven ingebracht in Teslin Participaties. Darlin en Todlin hebben hiervoor participaties in Teslin Participaties verkregen.

Vanaf 6 juli 2017 is het mogelijk te participeren in Teslin Participaties. Klik hier voor meer informatie over participatie in Teslin Participaties.

Als participant in Teslin Participaties bent u mede-eigenaar van een aantal veelbelovende en bovengemiddeld presterende bedrijven die wij zorgvuldig selecteren en intensief beheren. Net als wij investeert u met een langetermijnvisie, omdat u weet dat duurzame waardecreatie een langetermijnvisie vereist. Teslin Participaties betaalt jaarlijks een contant dividend aan haar participanten, waarbij het beleid is te streven naar minimaal een gelijkblijvend en bij voorkeur een licht stijgend dividend.

Secundaire markt

Het is mogelijk dat aandeelhouders hun belang in Darlin wensen te verkopen. Omdat Darlin geen aandelen inkoopt, zijn verkopers in beginsel aangewezen op verhandeling in de secundaire markt. De (secundaire) markt wordt in nauwe samenwerking met Teslin onderhouden door NIBC Markets NV. Op basis van best effort wordt vraag en aanbod zo mogelijk bij elkaar gebracht. Uitgangspunt bij verhandeling is de intrinsieke waarde zoals gepubliceerd op de website van Teslin.

Heeft u vragen hierover, neemt u dan contact op met Ben-Kees Eeltink via 0343 - 55 44 49 of beeltink@teslin.nl.

Documentatie Darlin

Darlin Factsheet

Darlin Halfjaarbericht

Darlin Jaarverslag

Darlin Stemverantwoording

Overige documentatie, eerder uitgegeven documenten en de stemverantwoording van het fonds vindt u hier.

Fondsdocumentatie


Terug naar boven