×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0.0004 seconds

Good governance vormt het fundament onder onze visie, waarden en investeringsfilosofie. Het realiseren van een goed rendement en een goede waardeontwikkeling zijn uiteraard onze primaire doelstellingen. Wij vinden wat bóven de streep staat echter minstens zo belangrijk. Dit passen wij dan ook  als meer dan vanzelfsprekend toe op de wijze waarop wij zelf dagelijks invulling geven aan onze activiteiten.

Belangrijk onderdeel van onze good governance is de inrichting van de corporate governance en de strikte naleving van wet- en regelgeving, ook wel compliance genoemd. Hieronder vindt u nadere informatie over de wijze waarop Teslin hieraan concreet invulling geeft.

Governance

Teslin is een betrokken deelnemer aan Eumedion.

logo eumedionEumedion is een stichting die de belangen behartigt van de bij haar aangesloten institutionele beleggers op het gebied van corporate governance en duurzaamheid. Doel van de pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders die deelnemer zijn aan Eumedion is om de governance, milieu- en sociale prestaties van beursvennootschappen te verbeteren. Lees meer »


Teslin is aangesloten bij DUFAS.

logo dufasTeslin Capital Management BV is lid van DUFAS, de Nederlandse vereniging van beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders. DUFAS heeft in 2014 de Code Vermogensbeheerders vastgesteld. Deze Code bevat tien basisprincipes. Deze principes betreffen met name het vooropstellen van de belangen van investeerders, een goede bestuurlijke structuur van vermogensbeheerder en beleggingsfondsen en een hoge mate van transparantie van rendementen en kosten. Teslin Capital Management BV onderschrijft deze principes. Want onze organisatie draagt integriteit hoog in het vaandel. Door op het logo hiernaast te klikken kunt u de DUFAS Code Vermogensbeheerders en de toelichting daarop lezen.

De tien basisprincipes van de Code Vermogensbeheerders:

Vermogensbeheerders kennen hun klanten en handelen in hun belang. Vermogensbeheerders doen eerlijk zaken en handelen integer. Vermogensbeheerders beheersen belangentegenstellingen en handelen professioneel en zorgvuldig. Ze communiceren helder en duidelijk, zijn open over hun beloningsbeleid en transparant over de kosten. Uiteraard houden zij zich aan DUFAS gedragscodes (DUFAS Fund Governance Code en DUFAS Principes Fiduciair Beheer).

Teslin is ondertekenaar van de Principles for Responsible Investments van de Verenigde Naties.

logo PRI SigFatsoenlijk Ondernemen en Investeren maken een onlosmakelijk onderdeel uit van Teslins investeringsbeleid en daarmee de filosofie van Teslin. Voor de selectie van (potentiële) investeringen worden investeringscriteria gehanteerd, waaronder ook (direct en indirect) criteria op het vlak van Fatsoenlijk Ondernemen. Teslin kiest de zes beginselen uit de Principles for Responsible Investment (www.unpri.org) als kader voor het investeren/beleggen in Fatsoenlijke Ondernemingen. Lees meer »

Compliance

AFM

Teslin Capital Management BV staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) en De Nederlandsche Bank (‘DNB’). Teslin beschikt over een vergunning om op te treden als beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht. Teslin is in het register als bedoeld in artikel 107 van de Wet op het financieel toezicht opgenomen onder nummer 1501445. Klik hier voor het register van de AFM waarin Teslin en de door haar beheerde fondsen zijn opgenomen.
 

Inschrijvingen Handelsregister

Teslin Capital Management BV en de door haar beheerde beleggingsinstellingen zijn onder de volgende nummers geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel:

Teslin Capital Management BV
Gerlin NV
Midlin NV
Teslin Participaties Coöperatief UA
Beleggingsmaatschappij “Rhoon Pendrecht en Cortgene” BV
30100703
65466799
30189154
68975171
24002281


Beleidsdocumenten

Klachtenreglement
Statuten
Stewardshipbeleid
Beloningsbeleid
Code of Conduct
Beleid belangenconflicten


Jaarverslagen/halfjaarverslagen Teslin Capital Management BV

Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2018
Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2017
Jaarverslag Teslin Capital Management BV 2016

Halfjaarcijfers Teslin Capital Management BV 2018
Halfjaarcijfers Teslin Capital Management BV 2017
Halfjaarcijfers Teslin Capital Management BV 2016

 

Terug naar boven