×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs21/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

Good governance vormt het fundament onder onze visie, waarden en investeringsfilosofie. Het realiseren van een goed rendement en een goede waardeontwikkeling zijn uiteraard onze primaire doelstellingen. Wij vinden wat bóven de streep staat echter minstens zo belangrijk. Dit passen wij dan ook als meer dan vanzelfsprekend toe op de wijze waarop wij zelf dagelijks invulling geven aan onze activiteiten.

Belangrijk onderdeel van onze good governance is de inrichting van de corporate governance en de strikte naleving van wet- en regelgeving, ook wel compliance genoemd. Hieronder vindt u nadere informatie over de wijze waarop Teslin hieraan concreet invulling geeft.

Governance

logo eumedionTeslin is een betrokken deelnemer aan Eumedion.

Eumedion is een stichting die de belangen behartigt van de bij haar aangesloten institutionele beleggers op het gebied van corporate governance en duurzaamheid. Doel van de pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders die deelnemer zijn aan Eumedion is om de governance, milieu- en sociale prestaties van beursvennootschappen te verbeteren.

Op 20 juni 2018 werd de Code Stewardship (‘Code’) van Stichting Eumedion aangenomen die op 1 januari 2019 in werking is getreden en van toepassing is op de dienstverlening door Teslin. Lees hierover meer in het Stewardshipbeleid van Teslin.


logo dufasTeslin is aangesloten bij DUFAS.

Teslin Capital Management BV is lid van DUFAS, de Nederlandse vereniging van beleggingsinstellingen en vermogensbeheerders. DUFAS heeft in 2014 de Code Vermogensbeheerders vastgesteld. Deze Code bevat tien basisprincipes. Deze principes betreffen met name het vooropstellen van de belangen van investeerders, een goede bestuurlijke structuur van vermogensbeheerder en beleggingsfondsen en een hoge mate van transparantie van rendementen en kosten. Teslin Capital Management BV onderschrijft deze principes. Want onze organisatie draagt integriteit hoog in het vaandel. Door op het logo hiernaast te klikken kunt u de DUFAS Code Vermogensbeheerders en de toelichting daarop lezen.

De tien basisprincipes van de Code Vermogensbeheerders:

Vermogensbeheerders kennen hun klanten en handelen in hun belang. Vermogensbeheerders doen eerlijk zaken en handelen integer. Vermogensbeheerders beheersen belangentegenstellingen en handelen professioneel en zorgvuldig. Ze communiceren helder en duidelijk, zijn open over hun beloningsbeleid en transparant over de kosten. Uiteraard houden zij zich aan DUFAS gedragscodes (DUFAS Fund Governance Code en DUFAS Principes Fiduciair Beheer).

logo PRI SigTeslin is ondertekenaar van de Principles for Responsible Investments van de Verenigde Naties.

Fatsoenlijk Ondernemen en Investeren maken een onlosmakelijk onderdeel uit van Teslins investeringsbeleid en daarmee de filosofie van Teslin. Voor de selectie van (potentiële) investeringen worden investeringscriteria gehanteerd, waaronder ook (direct en indirect) criteria op het vlak van ESG, zoals verwoord in ons ESG-beleid. Teslin kiest de zes beginselen uit de Principles for Responsible Investment (www.unpri.org) als kader voor het investeren/beleggen in Fatsoenlijke Ondernemingen.

Compliance

AFM

Teslin Capital Management BV staat onder toezicht van Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) en De Nederlandsche Bank (‘DNB’). Teslin beschikt over een vergunning om op te treden als beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht. Teslin is in het register als bedoeld in artikel 107 van de Wet op het financieel toezicht opgenomen onder nummer 15001445. Klik hier voor het register van de AFM waarin Teslin en de door haar beheerde fondsen zijn opgenomen.
 

Inschrijvingen Handelsregister

Teslin Capital Management BV en de door haar beheerde beleggingsinstellingen zijn onder de volgende nummers geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel:

Teslin Capital Management BV 30100703
Gerlin NV 65466799
Midlin NV 30189154
Teslin Participaties Coöperatief UA 68975171
Beleggingsmaatschappij “Rhoon Pendrecht en Cortgene” BV 24002281

Beleidsdocumenten

ESG-Beleid  but download m
Statuten but download m
Stewardshipbeleid but download m
Beloningsbeleid but download m
Code of Conduct but download m
Beleid belangenconflicten but download m
Klachtenreglement but download m

 

 

 
 
Terug naar boven