×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs2020/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Teslin | Statement

Op 4 april 2019 was de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Nedap NV. Ook hier heeft Teslin Capital Management het woord gevoerd. Ontdaan van frivoliteiten hebben wij het volgende gezegd.

Geachte Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur,

Mijn naam is Aleid Kruize van Teslin Capital Management. Teslin beheert momenteel een belang van ruim 12% van het aandelenkapitaal van Nedap. Wij zijn sinds 1995 aandeelhouder in Nedap.

Nedap is de afgelopen jaren door een stevige transformatie gegaan. Vroeger zocht Nedap een markt voor een product, nu zet Nedap markten in beweging door problemen op te lossen met haar producten. Een hele andere manier van kijken en relevantie zoeken. Daarnaast is er focus aangebracht in de organisatie en is een efficiëntieslag gemaakt. Het outsourcen van de supply chain, complexiteitsreductie, het beëindigen van de Energy Systems activiteiten en het fuseren van de Library Solutions en Retail marktgroep zijn hier onderdeel van. Nedap heeft veel waarde gecreëerd en deelt dit ook met de aandeelhouders door middel van een attractief dividendbeleid.

Wij willen het bestuur complimenteren met deze ontwikkelingen en de genomen stappen. Maar ondanks de positieve ontwikkelingen willen wij toch uw aandacht vragen voor de volgende onderwerpen.

Ten eerste; Nedap is een holding georganiseerd op basis van marktgroepen. Het is van belang dat zowel het financieel als menselijk kapitaal gealloceerd wordt naar de marktgroepen met de meeste potentie. Wij verzoeken u dit structureel op te nemen in de agenda van het bestuur. Daarbij moeten niet alleen investeringen op de agenda staan, maar moeten ook desinvesteringen nadrukkelijk worden afgewogen.

Ten tweede; Wij zijn verder van mening dat schaalbaarheid belangrijk is voor verdere waardecreatie van Nedap. De centralisatie van ondersteunende functies speelt hier een belangrijke rol in. Nedap heeft dit voor een deel succesvol afgerond de afgelopen jaren. Wij steunen dan ook het plan om dit verder uit te rollen in de aankomende twee jaar. Daarnaast willen wij het belang benadrukken om continue over de schaalbaarheid van de proposities binnen de individuele marktgroepen na te denken.

Ten derde; Wij zijn verheugd dat Nedap in 2018 haar doelstelling van 10% EBIT marge heeft bereikt. Financiële doelstellingen zijn een manier voor Nedap om haar waardecreërend potentieel te communiceren en geeft aandeelhouders de mogelijkheid om de prestaties van de directie over tijd te volgen. Wij raden u aan om op korte termijn een nieuwe ambitieuze en concrete middellange termijn winstgevendheidsdoelstelling af te geven. Daarnaast vragen wij aandacht voor verdere concretisering van omzetgroei en de daarvoor benodigde investeringen op de middellange termijn.

Wij nemen vandaag afscheid van Michiel Westermann als commissaris. Wij willen hem bedanken voor zijn rol als commissaris die hij sinds 2009 vervuld heeft. In deze periode heeft het bedrijf zich succesvol ontwikkelend en veel waarde gecreëerd. Tevens verwelkomen wij Marijn Pijnenborg als commissaris. Zij brengt onder andere ondernemerschap, ervaring met kapitaalallocatie en kennis van de gezondheidszorg met zich mee. Dank Michiel en welkom Marijn.

Daarnaast willen wij Eric Urff hartelijk bedanken voor zijn toewijding en bijdrage die hij aan Nedap heeft geleverd sinds 2014. Eric heeft een belangrijke rol gespeeld in de transitie naar een efficiëntere en professionele organisatie door de uitbesteding van productie in goede banen te leiden. Daarnaast heeft hij succesvol invulling gegeven aan Investor Relations. Eric kiest er nu voor om het stokje over te dragen en op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Wij zijn hem erkentelijk voor zijn bijdrage en wensen hem veel succes in zijn verdere carrière.

Afsluitend; Nedap heeft een succesvolle transformatie doorgemaakt van een productbedrijf naar een marktbedrijf waarin focus is aangebracht en overlappende functies zijn gecentraliseerd. Wij hebben vertrouwen in de toekomst en verwachten dat de onderneming zich verder positief zal ontwikkelen en wensen u veel succes daarmee.

Terug naar boven