×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs2020/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Teslin Participaties | Nieuws

Op 20 maart 2019 heeft Teslin Capital Management onderstaande statement afgegeven tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Sligro Food Group NV.

Geachte Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur,

Mijn naam is Jan-Jaap Bongers en ik spreek namens Teslin Capital Management. Teslin beheert momenteel een belang van circa 11% van het aandelenkapitaal van Sligro Food Group. Teslin is sinds 1993 aandeelhouder in Sligro.

Jaar 2018

2018 was een belangrijk jaar in de historie van Sligro. De onderneming is getransformeerd naar een puur Foodservice-bedrijf en verdere stappen zijn gezet in België. Wij willen graag een drietal belangrijke ontwikkelingen uitlichten.

  • Om te beginnen willen wij het Bestuur complimenteren met de verkoop van EMTÉ. Teslin was een voorstander van de verkoop van de Foodretail-tak en prefereerde dit boven het door investeren. Wij zijn zeer te spreken over de zorgvuldigheid waarmee dit proces is voltooid en het eenmalige speciale dividend dat is uitgekeerd aan de aandeelhouders.
  • Daarnaast stond het jaar in het teken van de opstart van de langdurige strategische samenwerking van Heineken met Sligro. Ondanks de moeizame start denken wij dat Sligro naar voren toe haar positie hiermee heeft versterkt. Het gemak voor de klanten is vergroot door het vormen van een ‘one-stop shop’, Sligro heeft toegang tot een brede nieuwe klantenkring en er ligt potentie voor margegroei door het optimaliseren van de supply chain.
  • Als laatste willen wij de opening - na een flinke vertraging - van de zelfbedieningslocatie in Antwerpen benoemen. Een volgende mijlpaal, waarmee hopelijk de positie van Sligro in België verder zal worden versterkt.

Aandachtspunten

Mede gezien deze positieve ontwikkelingen willen wij aandacht vragen voor de volgende onderwerpen.

  • Ten eerste. De stagnatie van de resultaten de afgelopen jaren ondanks de groei van het Foodservice-bedrijf. De operationele marge staat onder druk door een sterk stijgende kostenstructuur. Per saldo is het onderliggend operationeel resultaat tussen 2015 en 2018 niet gestegen, terwijl de omzet in die periode – grotendeels door overnames – met bijna 30% is toegenomen. Dit betekent een margedaling van 5% naar 4%.

Wij realiseren ons dat dit deels te maken heeft met de verschuiving van omzet van zelfbediening naar bezorging waarop een lagere marge wordt gerealiseerd en gerealiseerde overnames met een vooralsnog lager margeprofiel.

Echter er is ook een aantal oorzaken waar wij ons zorgen over maken. Dat zijn de ontwikkeling van de marge in de zelfbediening in Nederland die aanzienlijk is gedaald en de toename van aanloopkosten in 2018 in verband met het openen van vestigingen in België en de bijbehorende terugverdientijd hiervan. Wij willen het bestuur vragen deze ontwikkelingen zorgvuldig in de gaten te houden en te verbeteren.

  • Ten tweede. De waardering van het aandeel Sligro. Zoals aangegeven zijn wij verheugd dat Sligro een puur foodservice bedrijf is geworden met een duidelijke focus. Wij zien voor Sligro in deze hoedanigheid meer perspectief voor duurzame waardecreatie op de langere termijn. Een keerzijde is dat Sligro hierdoor een interessante overnamekandidaat is geworden. Een stevige waardering op basis van sterke strategische en corporate governance fundamenten biedt hiervoor de beste bescherming. Wij vragen aandacht voor de verhoogde externe interesse in Sligro op basis van haar meer gefocuste structuur en willen het bestuur in dat kader wijzen op de toegenomen urgentie om optimaal te presteren en zorg te dragen voor een goede waardering.

Afsluitend. Na een bewogen jaar waar veel focus heeft gelegen op interne zaken staat Sligro er in Nederland en België sterker voor. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst. Wij verwachten dat de onderneming dit jaar met het thema ‘Back to Business’ al in staat is om een eerste stap richting een hogere winstgevendheid te zetten en wensen u veel succes daarmee.

 

jan jaap bongers portretJan-Jaap Bongers, fondsmanager Teslin Participaties

 

 

Terug naar boven