×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs2020/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Teslin Participaties | Nieuws

Op 15 mei 2019 heeft Teslin Capital Management onderstaande statement afgegeven tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ICT Group NV.

Geachte Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur,

Mijn naam is Jan-Jaap Bongers van Teslin Capital Management. Teslin is sinds 2002 aandeelhouder en beheert momenteel een belang van circa 24% van het aandelenkapitaal van ICT Group NV.

Graag willen wij onze reflectie op het afgelopen jaar van ICT Group met u delen en het bestuur willen vragen specifiek aandacht te geven aan een aantal zaken dat ons bezighoudt.

2018 werd gekenmerkt door een aantal positieve ontwikkelingen:

Ten eerste werd een belangrijke mijlpaal bereikt: ICT Group bestond 40 jaar. Gedurende deze 40 jaar, waarvan wij bijna de helft als aandeelhouder hebben meegemaakt, is er veel gebeurd. Zeker de laatste jaren is het bedrijf verder geprofessionaliseerd en is verdere focus aangebracht waardoor een stevig fundament is gelegd. Sinds het aantreden van Jos Blejie en Jan-Willem Wienbelt zijn de omzet en het aantal medewerkers bijna verdubbeld, met daarbij een flinke toename van de marge. Alle complimenten voor deze prestatie tot nu toe.

In november vond de allereerste Capital Markets Day van ICT Group plaats. In onze ogen een groot succes. Tijdens deze bijeenkomst werd de ambitie uitgesproken om via de segmenten ‘Smarter Cities’, ‘Smarter Industries’ en ‘Smarter Health’ de omzet te laten groeien naar € 200 – € 230 miljoen in 2022 met behoud van het huidige margeprofiel.

Wij zijn positief over de geïntroduceerde financiële en strategische doelen en de concreetheid daarvan.

  • De resultaten van de afgelopen vijf jaar geven ons vertrouwen in de geformuleerde ambities om de omzet in vijf jaar wederom te verdubbelen.
  • Daarnaast zien wij veel potentie in de verdere transitie van het bedrijfsmodel van detacheerder naar aanbieder van oplossingen en een verdere uitbouw van het aanbieden van softwareoplossingen vanuit de nieuw gecreëerde business unit OrangeNXT.

ICT Group is er ook in 2018 in geslaagd verder acquisitief te groeien. Het stevige fundament heeft de afgelopen jaren een succesvolle buy-and-build strategie mogelijk gemaakt. Recent is een grote stap genomen met de internationale expansie door de overname van het bedrijf Additude in Zweden. De zorgvuldigheid en professionaliteit waarmee deze stappen doorlopen worden geven vertrouwen en het gekozen pad biedt veel perspectief voor de toekomst.

Naast deze positieve ontwikkelingen willen wij aandacht vragen voor de volgende onderwerpen:

De krapte op de arbeidsmarkt voor relevant technisch personeel houdt aan. Personeelsverloop, het vertrek van ‘de assets van ICT Group’, blijft daarmee een risico. Wij willen daarom benadrukken dat het cruciaal is dat ICT Group een aantrekkelijke werkgever blijft ondanks de enorme groei die het bedrijf doormaakt.

Het voortzetten van de buy-and-build strategie buiten de Nederlandse grenzen eist sterke discipline in selectie, due diligence en integratie. Het management heeft aangetoond bij binnenlandse acquisities deze expertise te bezitten. Toch is het belangrijk dat deze discipline verder aangescherpt wordt voor de meer risicovolle internationale context. Het segment Smarter Health lijkt het lastiger en minder momentum te hebben ten opzichte van de andere segmenten. In 2018 daalde de omzet met bijna dertig procent. Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig wordt afgewogen wat de kansen en risico’s zijn van dit segment binnen ICT Group in het kader van de optimalisatie van kapitaalallocatie.

Vandaag nemen wij afscheid van commissaris Fritz Fröschl. Wij willen hem bedanken voor zijn bijdrage aan de groei en bloei van ICT Group. Tijdens zijn zittingsperiode (vanaf 2011) heeft ICT Group een bewonderingswaardige ontwikkeling doorgemaakt. Het rendement dat gecreëerd is voor aandeelhouders over zijn periode bedroeg ruim 220%.

Wij hebben er vertrouwen in dat het bestuur van ICT Group de stijgende lijn uit het verleden voort zal zetten in de toekomst. We wensen hen veel succes voor 2019 en met het realiseren van hun doelstellingen voor 2022.

 

jan jaap bongers portretJan-Jaap Bongers, fondsmanager Teslin Participaties

 

 

Terug naar boven