×

Fout

Error compiling Sass: parse error: failed at `color: &mokka;` /var/www/vhosts/teslin.nl/httpdocs2020/templates/teslin2.0/scss/template/_typo.scss on line 116
×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0 seconds

| Teslin Participaties | Nieuws

Op 24 april 2019 was de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Accell Group NV. Ook hier heeft Teslin Capital Management het woord gevoerd. Hieronder vindt u onze statements naar aanleiding van het bestuursverslag over 2018 en de samenstelling van de Raad van Commissarissen.

Geachte Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur,

Mijn naam is Jan-Jaap Bongers van Teslin Capital Management. Teslin beheert momenteel een belang van ruim 19% van het aandelenkapitaal van Accell Group NV. Wij zijn sinds 1998 aandeelhouder.

Het bestuursverslag 2018 (agendapunt 2)

Zoals wij reeds aangaven op de Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders op 26 oktober 2018 is de traditionele fietsindustrie aan sterke verandering onderhevig. Online komt op, er is een shift van eigendom naar gebruik en het centraal stellen van de wensen van de consument wordt steeds belangrijker. Accell heeft deze ontwikkelingen en de snelheid waarmee deze zich materialiseren te laat onderkend. De uitdaging waar het bedrijf nu voor staat is groot; de onderneming moet transformeren van een traditionele off-line fietsenproducent naar een omni-channel mobiliteitsbedrijf.

2018 is een bewogen jaar voor Accell geweest. De strategie is aangescherpt, Beeline en Velosophy zijn geacquireerd, een nieuwe CFO is aangesteld en er is besloten om een oplossing buiten Accell te vinden voor de sterk verlieslatende Noord-Amerikaanse activiteiten.

Tegenvallende resultaten zijn op de korte termijn onvermijdelijk bij een transformatie. De omvang en impact van de verliezen in Noord-Amerika hebben ons echter wel negatief verrast. De vraag is hoe het zo ver heeft kunnen komen en waarom niet eerder is ingegrepen om het verlies voor de onderneming te beperken. De noodzaak om op de korte termijn een goede oplossing voor deze activiteiten te vinden wordt hiermee onderstreept. Dit zal de onderneming focus en haar aandeelhoudersbasis vertrouwen geven in het verder uitvoeren van het strategisch plan. Wij vertrouwen erop dat deze kwestie de juiste prioriteit krijgt binnen het bestuur.

Daarnaast is er wederom marktaandeel verloren in de Benelux en in mindere mate in Duitsland. De Benelux is vaak een graadmeter voor andere regio’s, omdat deze regio op fietsgebied voorloopt op de rest van de wereld. Daarom is deze ontwikkeling zorgelijk. De situatie met International Bike Group, beter bekend als fietsenwinkel.nl, wordt vaak aangedragen als belangrijke oorzaak hiervoor. Dit is nu opgelost en wij zien graag dat Accell de noodzakelijke maatregelen neemt om het verloren marktaandeel terug te winnen.

Wij zijn dan ook verheugd dat Accell in 2019 belangrijke prijzen heeft gewonnen voor meerdere fietsen, zoals de prijs voor de e-bike van het jaar van de RAI Vereniging voor de Sparta M8B. Ook de recent aangekondigde samenwerking met Fletcher Hotels is een positieve ontwikkeling. Dit geeft hoop dat de competitieve positie van Accell niet verder zal verslechteren. In dit kader willen wij het belang benadrukken van een sterke innovatiepijplijn om de marktpositie van Accell te beschermen en waar mogelijk verder uit te bouwen.

Ten slotte willen wij het bestuur complimenteren met het afronden van de eerste strategische projecten. Wij zijn met name verheugd om te horen dat er meer kennis wordt gedeeld tussen de individuele merken, het eerste e-commerceplatform live is en dat het aantal modellen is teruggebracht. Ondanks deze eerste successen is er nog een volle managementagenda. Wij vragen dan ook aandacht voor het prioriteren van projecten binnen het strategische plan. Het efficiënt inzetten van zowel human als financial capital zal essentieel zijn in het realiseren van de noodzakelijke transformatie. Te veel proberen te doen in een te korte tijd kan resulteren in onrust in de organisatie, hoge kosten en slechte executie van die projecten. Het vermindert de aandacht voor de core business, het produceren en verkopen van fietsen, onderdelen en accessoires, en verzwakt daarmee Accell.

Accell is onderdeel van een prachtige industrie met veel rugwind van maatschappelijk gedreven trends, zoals een toenemende focus op duurzaamheid en gezondheid en het zoeken naar mobiliteitsoplossingen voor fijnmazige distributie in steden en verkeersopstoppingen. Wij hebben vertrouwen dat Accell een portfolio van fietsen heeft om hiervan te kunnen profiteren en willen het bestuur veel succes wensen met het realiseren daarvan.

Samenstelling en beloning van de Raad van Commissarissen (agendapunten 9 en 10)

Afgelopen oktober hebben wij aandacht gevraagd voor een, in onze ogen, noodzakelijke versterking van de Raad van Commissarissen met een kandidaat die brede steun van de aandeelhouders heeft en het voorzitterschap zou overnemen na sluiting van deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Wij zijn u erkentelijk dat aan ons verzoek invulling is gegeven.

Na negen jaar neemt Ab Pasman afscheid als voorzitter. Wij danken hem voor zijn inzet en betrokkenheid in deze periode en voor zijn beslissing om ruimte te maken voor opvolging in het belang van Accell.

Wij zijn positief over de voorgestelde benoeming van Rob ter Haar als nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. Wij hebben kennis met hem gemaakt en hij heeft een goede indruk achtergelaten. Hij brengt ruime en voor Accell relevante ervaring met zich mee. Ondanks de geringe voorbereidingstijd heeft hij naar onze mening een goede kijk op de stand van zaken en prioriteiten voor Accell.

Het geeft ons als aandeelhouder vertrouwen dat Rob ter Haar de rol van voorzitter van de Raad van Commissarissen zal gaan invullen. Wij zijn ervan overtuigd dat hij de juiste checks & balances zal inrichten en waarborgen en dat de Raad van Commissarissen zijn voornaamste taken als toezichthouder op, werkgever en adviseur van de Raad van Bestuur op daadkrachtige en betrokken wijze zal uitvoeren.

Wij hebben hoge verwachtingen van de nieuwe voorzitter. Hij zal nauw betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van de onderneming en een belangrijke rol vervullen als sparringpartner van de directie. Dit zal veel van zijn tijd en aandacht vragen. Wij steunen dan ook de voorgestelde verhoging van de vergoeding voor de voorzitter.

Wij gaan ervan uit dat Rob ter Haar aan zal worden gesteld door de aandeelhoudersvergadering en wensen hem en de rest van de Raad van Commissarissen veel succes met de eerder genoemde transformatie waar Accell voor staat. Er moet veel gebeuren, belangrijk is dat dit zorgvuldig en succesvol gebeurt. Wij zijn ervan overtuigd dat een betrokken Raad van Commissarissen die goed toezicht houdt hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren.

 

jan jaap bongers portretJan-Jaap Bongers, fondsmanager Teslin Participaties

 

 

Terug naar boven