×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0.0004 seconds

| Midlin | Blog

De afgelopen maanden verschenen warrige verhalen over maatwerk-farmaceut Fagron die bij ons, en vast ook bij u, vragen opriepen. Tegenstrijdige berichten en interviews leidden bij ons tot grote verbazing. Was dit het bedrijf waarin we vertrouwen hadden? Het bleek een typisch voorbeeld van Murphy-communicatie: als het fout gaat, gaat het ook goed fout. Het toont aan dat Investor Relations een onmisbare functie is binnen bedrijven, óók binnen small caps.

Recent communiceerde Fagron niet handig over een overname in België. Tot overmaat van ramp kwamen daar ook nog eens berichten over een tegenvallende groei in de V.S. én over transacties van bestuurders in Fagron-aandelen bovenop. Journalisten en analisten konden volop speculeren. En de markt liet het bedrijf vallen. Een hoop tumult met een forse afwaardering als resultaat. Onnodig volgens ons, maar wel verklaarbaar. Fagron was onduidelijk over de marktontwikkelingen in de V.S., de financiële gevolgen en het te voeren (financiële) beleid. Dat zou niet gebeurd zijn onder een goede Investor Relations Officer. Die had Fagron ook. Maar het bedrijf had de pech dat de functie vacant was op het moment dat die het meest nodig was.

Adequate informatie

 

De financiële markten en beleggers hebben actuele en volledige informatie van bedrijven nodig om zorgvuldige afwegingen te kunnen maken. Dat is nodig voor het vertrouwen in de onderneming en in het management en het is de basis waarop beleggers besluiten wel of niet te investeren. Bedrijven moeten dus regelmatig, eenduidig en helder communiceren over zaken die voor beleggers relevant kunnen zijn. Die verplichting is daarom ook wettelijk verankerd. Het is dan ook geen taak van een PR- of communicatiemanager, maar het is een verantwoordelijke managementtaak: Investor Relations.

Functie van Investor Relations

Investor Relations (IR) integreert strategie, finance, communicatie, marketing en compliance met corporate governance zodat er een effectieve interactie is tussen het bedrijf, de financiële markt en de investeerders. Dat doet IR door beleggers en de markt actuele, transparante en consistente informatie te geven over de onderneming. Instrumenten daarvoor zijn publicatie van relevante gegevens en ontwikkelingen en ontmoetingen met het management, road shows en presentaties.

Kleinere bedrijven en Investor Relations

Veel smallcaps hebben geen IR. Ze onderschatten het belang daarvan of vinden het een te dure functie. Veelal doet de directie IR zelf, maar directieleden hebben hun handen al vol aan het leiden van het bedrijf en doen het er soms dus maar een beetje bij... Penny wise pound foolish, vinden wij. Zoals we bij Fagron zagen, is IR z’n geld dubbel en dwars waard.

Voor beleggers is IR een belangrijk aanspreekpunt. Ook toont de aanwezigheid van IR aan dat het management de band met de investeerders serieus neemt. Bovendien bewaakt IR de reputatie van een bedrijf door consequent te communiceren, vanuit één mond. Dat voorkomt dat directieleden elkaar in de media voor de voeten lopen. Door duidelijk te zijn over de ontwikkelingen bij het bedrijf wordt voorkomen dat beleggers en journalisten gaan speculeren over (wan)beleid, (des)investeringen of (mis)management. En dat het bedrijf hierdoor speelbal wordt van speculanten. Een bedrijf moet de regie in eigen handen houden. IR is daarvoor een onmisbaar instrument.

Teslin houdt via het fonds Midlin een belang in Fagron.

rombout houben portretRombout Houben

Oordeel over Fagron

logo fagron Wij waren lovend over Fagron (voorheen Arseus) in ons laatste Jaarbericht, zeker vanwege overnames in Europa en de Verenigde Staten en de structurele investering van 10% van de jaarlijkse omzet in onderzoek en ontwikkeling. Het is een innovatieve farmaceut in een groeimarkt die vele jaren achtereen mooie dubbele winstcijfers laat zien. Wel blijft er onrust over vergoedingen van maatwerkmedicijnen door verzekeraars in de V.S., maar het gaat hier om een beperkt risico. De verwarring die Fagron over zichzelf heeft afgeroepen vinden we spijtig en had grotendeels voorkomen kunnen worden met Investor Relations. We hopen dat Fagron – en andere bedrijven – er lessen uit leert.

nl.fagron.com/nl

Terug naar boven