×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0.0004 seconds

| Midlin | Blog

Midlin heeft een positie opgebouwd in het van origine Nederlandse ingenieursbureau Arcadis. Het bedrijf kreeg de laatste tijd veel negatieve publiciteit waarbij specifieke risico’s werden uitgelicht en gestapeld. Maar wij zien ook de positieve ontwikkelingen. Een nieuw management, goede strategie en haalbare doelstellingen bijvoorbeeld. En ook een positieve trendbreuk in de resultaatontwikkeling en een lage waardering van het aandeel.

Arcadis behoort tot absolute top in haar sector

Arcadis behoort qua grootte en expertise tot de wereldwijde top-2 pure ingenieursbureaus. In 2017 werd een omzet van € 3,2 miljard behaald met een operationele marge van 7,6%. Arcadis onderscheidt zich door de sterke marktposities in de deelmarkten milieuadvies (25% van de omzet) en watermanagement (15%). Daarnaast is het net als veel andere ingenieursbureaus ook actief in de gebouwen- (35%) en infrastructuur- (25%) markten. De activiteiten zijn verspreid over de hele wereld. Ruim 40% van de omzet komt uit Noord-Amerika, 15% uit Azië en ruim 40% uit Europa en het Midden-Oosten. Nederland is nog slechts goed voor circa 10% van de omzet. De dienstverlening wordt verzorgd door 27.000 medewerkers in 40 landen die jaarlijks aan circa 30.000 projecten werken. Zij werken overwegend voor bedrijven (>50% van de omzet) en semipublieke bedrijven (<20% van de omzet) en voor overheden (circa 30% van de omzet).

Recente problemen en tegenvallers

Het bedrijf kende tot en met 2011 een uitstekende ontwikkeling met een keurige autonome omzetgroei van gemiddeld 3% per jaar en een goede winstgevendheid aangevuld met een succesvol overnamebeleid. Sindsdien is het bedrijf geconfronteerd met externe tegenvallers en zelf veroorzaakte problemen. Zo raakte de Braziliaanse economie als gevolg van de daling van grondstoffenprijzen en corruptieschandalen in een diepe recessie en nam de Amerikaanse vraag naar milieudiensten tijdelijk af. De vorige directie introduceerde een nieuwe, complexe organisatiestructuur en dat leidde tot een intern gericht bedrijf. Ook nam het verloop onder medewerkers hierdoor toe. Tot slot werd voor de overname van de Britse concurrent Hyder Consulting veel te veel betaald. Gevolg van dit alles was een behoorlijk hoge schuld in combinatie met operationele marges die daalden van 10% naar 7%. Beleggers konden dit niet waarderen, waardoor de beurskoers halveerde.

Nieuw management, strategie en doelstellingen

Eind 2016 werd de verantwoordelijke CEO aan de kant geschoven en werden organisatieveranderingen deels teruggedraaid. In 2017 trad Peter Oosterveer aan als CEO. Hij presenteerde eind 2017 een nieuwe strategie met haalbare financiële doelstellingen. Klant- en personeelstevredenheid staan weer bovenaan. Medewerkers dienen zich op de klant te focussen. De directie heeft grote overnames afgezworen behalve in nieuwe technologie. Uiterlijk in 2020 moet de operationele marge weer terug zijn op circa 9% en het bedrijf moet duurzaam organisch groeien (gemiddeld met 2-3% per jaar). Door selectiever te zijn bij de projecten die men aanneemt en door beter projectmanagement moet de margestijging bereikt kunnen worden. Ook kan het bedrijf routinematig designwerk veel vaker doen met behulp van haar Global Excellence Centers in India en de Filipijnen (offshoring). Daar werkt nu al bijna 10% van alle medewerkers.

Omslagpunt in resultaten overschaduwd

Sinds de tweede helft van 2017 rapporteerde Arcadis weer organische omzetgroei, is een licht margeherstel ingezet en werd de schuldgraad verminderd. In Brazilië zijn de verliezen voorbij door een grote personeelsreductie en in Noord-Amerika herstelde de winstgevendheid. Door het selectievere klantacceptatiebeleid krimpt de omzet in het Midden-Oosten en Azië. Voor toekomstige marges is dit overigens wel prima. De positieve ontwikkeling die zich in de resultaten aftekent heeft nog niet tot een vertrouwensherstel op de beurs geleid. Lang openstaande rekeningen in het Midden-Oosten en een grote investering in Braziliaanse biogasinstallaties drukken op het sentiment. De waardering van het aandeel Arcadis blijft vooralsnog laag.

Risico’s behapbaar

Bij de recente halfjaarcijfers werd de inning van € 20 miljoen aan openstaande rekeningen uit Saoedi-Arabië gemeld. De belangrijkste Braziliaanse biogasinstallaties zijn afgebouwd en getest, klaar om te gaan produceren zodra er een contract met een afnemer is getekend. In de eerste helft van 2019 wil Arcadis zijn biogasinvestering verkocht hebben. Zelfs als dit onverhoopt met een boekverlies gepaard gaat is dit voor Arcadis behapbaar naar onze mening.

Lange termijn perspectief door sterke trends

Naast een helder pad voor resultaatherstel in de komende paar jaar is er ook op langere termijn voldoende perspectief voor een aantrekkelijke investering in Arcadis. Verstedelijking en klimaatverandering zijn belangrijke trends achter de hoge vraag naar meer gebouwen, infrastructuur en bescherming tegen het water. Circa 50% van de wereldbevolking woont in steden die in rivierdelta’s gebouwd zijn. Om deze leefbaar en veilig te houden moet er geïnvesteerd worden in kustbescherming, wegen, spoorwegen en metrolijnen. Ook moet de groeiende stadsbevolking gehuisvest worden. De dienstverlening van Arcadis zal daarom veel gevraagd blijven. De hoge kasstromen die de dienstverlener normaliter genereert kunnen aangewend worden voor verdere groei van het bedrijf en voor uitkering aan haar aandeelhouders.

Teslin houdt via het fonds Midlin een belang in Arcadis.

rombout houben portretRombout Houben, fondsmanager Midlin NV

 

Terug naar boven