×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0.0004 seconds

| Midlin | Blog

Dit is de derde column in een reeks over Fagron. En wij hopen voorlopig ook even de laatste. Nadat het bedrijf zich grondig had verslikt in een Amerikaanse overname, lijkt het nu in rustiger vaarwater gekomen. Gelukkig maar, want wij hebben vertrouwen in deze moderne pillendraaier, die zich nu weer volledig kan bezighouden met de bedrijfsactiviteiten.

Fagron: kijkt weer vooruit

Na een financiële injectie, het vernieuwen van het directieteam en het sluiten van een Amerikaanse dochter kan Fagron weer vooruitkijken. Afgelopen weken werd er met een groep investeerders, waaronder Midlin, een overeenkomst bereikt over een kapitaalinjectie die de schuldenlast van het bedrijf flink omlaag brengt. Ook de vreemd vermogen verstrekkers doen een duit in het zakje door een soepele opstelling en terughoudendheid met in rekening brengen van boeterentes. Amerikaanse probleemdochter Bellevue wordt gesloten en met een aantal personeelsleden dat nog miljoenen aan uitgestelde bonussen tegoed had is een schikking getroffen. Met de sluiting van Bellevue wordt een punt gezet achter een ongelukkige overname die Fagron het financiële moeras introk. Tot slot nam CFO Peeters zijn medeverantwoordelijkheid voor het debacle en trad af.

Zwarte bladzijde omgeslagen

Met het vertrek van Peeters nadat CEO Van Jeveren al was teruggetreden en het sluiten van Bellevue wordt een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Fagron omgeslagen. Voor beide heren was het onmogelijk geweest het vertrouwen van investeerders en banken terug te winnen. Hans Stols, die in december als nieuwe CEO aantrad, is het gelukt om in minder dan zes maanden het bedrijf weer op de rails te zetten door belangrijke besluiten te nemen en nieuwe financiering aan te trekken.

Van grondstoffen naar diensten

Fagron (Farmaceutische grondstoffen) startte in de jaren ’90 als groothandel in farmaceutische grondstoffen die aan apotheken geleverd werden. Later ging het bedrijf ook halffabricaten leveren, zoals basiszalven die apotheken gebruiken bij de bereiding van maatwerkmedicijnen. De volgende logische stap was dat de apotheker de bereiding van maatwerkmedicijnen uitbesteedde en Fagron nam deze dienst graag van ze over. Door de steeds hogere eisen die aan de bereiding van medicijnen worden gesteld is het uitbesteden aan een gespecialiseerd laboratorium al snel een logische zaak. Voor een apotheker zijn de investeringen te hoog om aan de strengere eisen te voldoen. Het aantal apotheken dat in Nederland nog zelf bereid is inmiddels zeer laag.

Kansen in steriele bereidingen

Toekomstige groei zal Fagron vooralsnog kunnen halen bij ziekenhuizen. Het aandeel maatwerkmedicatie in deze instellingen is heel hoog (circa 50%) en dat wordt veelal in de interne ziekenhuisapotheek bereid. Maar ook ziekenhuizen staan door strengere regels en druk op de budgetten voor de afweging zelf te investeren in dure bereidingsfaciliteiten of uitbesteden aan partijen zoals Fagron. Vaak kan Fagron goedkoper leveren tegen een hogere en constantere kwaliteit.

Investeringen in steriele bereidingen gaan dit jaar al renderen

Afgelopen jaar investeerde Fagron in de bouw van state-of-the-art productiefaciliteiten voor steriele bereidingen in Nederland en de Verenigde Staten (‘VS’). In deze twee landen speelt de uitbestedingstrend bij ziekenhuizen het sterkst. Het Amerikaanse Pharmedium, een concurrent van Fagron US, laat hoge groeicijfers zien en bevestigt daarmee de marktstudies die een jaarlijkse groei van 5 á 10% voorzien. In april heeft Fagron in de VS een nieuwe steriele bereidingsfaciliteit in gebruik genomen die groot genoeg is om de ambitie van 10% marktaandeel, oftewel $ 100 miljoen extra omzet, in drie tot vijf jaar te kunnen realiseren. In Nederland is de bouw van een bereidingsfaciliteit voor antibiotica in volle gang. Door hiervoor een speciaal lab te bouwen wordt het risico op crosscontaminatie geminimaliseerd. In het najaar moeten hieruit de eerste ziekenhuizen beleverd gaan worden.

Meer investeringen in organische groei

Tot slot heeft het bedrijf nog meer plannen op de tekentafel liggen. Zo wil ze zich ook gaan richten op steriele bereiding van voorgevulde injectiespuiten zoals deze in ziekenhuizen veel gebruikt worden. Ook hiervoor zal een speciale productiefaciliteit in Nederland gebouwd gaan worden. Daarmee verlegt het bedrijf voorlopig de focus van groei door overnames naar organische groei door investeringen in nieuwe diensten en producten. Dat is misschien een langzamer groeitraject dan een overnamebeleid maar wel met aanzienlijk minder risico’s. En dat bevalt ons wel.

Teslin heeft via Midlin een belang in Fagron.

Bekijk voor meer informatie over Fagron de video.

 rombout houben portretRombout Houben

Terug naar boven