×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0.0004 seconds

| Midlin | Blog

Eerder schreven wij al dat door problemen bij twee Amerikaanse overnames en een grote schuldenlast Fagron aan het infuus lag. Inmiddels heeft het bedrijf overeenstemming bereikt met investeerders over een private en publieke kapitaalverhoging van gezamenlijk € 220 miljoen. Ook Midlin doet hierin mee, al behoort het wel tot de kleinere partijen die Fagron de helpende hand bieden.

Private equity investeerder Waterland is de zogenaamde lead investor. Ook de Belgische ondernemer Coucke en Fagron’s nieuwe CEO nemen deel. Aan de daadwerkelijke storting van kapitaal is een aantal voorwaarden verbonden. Medio april/mei zal het een en ander worden geëffectueerd.

Kapitaalinjectie voorwaardelijk aan soepele opstelling banken

Met het geld van de voorgestelde kapitaalverhoging kan Fagron de schuldenlast behoorlijk terugbrengen. Naar onze inschatting zal het bedrijf hierdoor tegen het einde van 2016 weer binnen de met de banken overeengekomen verhoudingen komen. De investeerders hebben voor de kapitaalsverhoging als voorwaarde gesteld dat de banken zich soepel zullen opstellen zodat Fagron de komende maanden kan overbruggen. Met het op orde brengen van de balansverhoudingen en financieringslasten wordt het risicoprofiel van een investering in Fagron flink verminderd.

Amerikaanse probleem wordt aangepakt

De problemen van Fagron zijn ontstaan in de Verenigde Staten, waar de recent aangekochte dochterbedrijven Freedom en Bellevue geconfronteerd werden met een wijziging in de vergoedingen van haar producten door Amerikaanse zorgverzekeraars. De omzet van Freedom en Bellevue halveerde, de winstgevendheid verdampte en Fagron was genoodzaakt de totale overnamesom van circa € 225 miljoen af te boeken. De nieuwe CEO wil probleemdochter Bellevue nu verkopen of sluiten. Ook dit heeft de groep investeerders als voorwaarde voor de kapitaalinbreng gesteld. Voor Freedom ziet CEO Stols nog wel een toekomst.

Potentieel in steriele bereidingen

Ondanks de problemen in de VS liggen er ook veel kansen in dit land. Met name het bereiden van steriele maatwerk medicijnen voor ziekenhuizen biedt goede mogelijkheden. Door incidenten bij concurrenten enkele jaren geleden is zowel de regelgeving als het FDA-toezicht op deze bereidingsfaciliteiten sterk toegenomen. Dit dwingt ziekenhuizen, die maatwerk medicatie veelal inhouse bereiden, tot de afweging tussen zelf investeren in een hogere kwaliteit of voortaan uitbesteden aan specialisten als Fagron. Ook in Europa speelt deze uitbestedingsvraag. Fagron heeft daarop ingespeeld door het afgelopen jaar te investeren in state-of-the-art productie faciliteiten in de Verenigde Staten en Nederland.

Flinke onderwaardering

Het potentieel van de gezonde delen van Fagron (nu nog 90% van de omzet) wordt momenteel onvoldoende weerspiegeld in de waarde van het bedrijf. De financiële, management en juridische risico’s overschaduwen begrijpelijkerwijs de potentie van het bedrijf. De voorgestelde kapitaalinjectie en de wijzigingen in de Raad van Bestuur verminderen het financiële en management risico. Een eventuele verkoop van Bellevue zou ook de juridische risico’s kunnen verminderen. Met de aankondiging van vandaag is een route naar financiële gezondheid van het bedrijf ingezet. De komende weken moet blijken of deze maatwerk injectie tot volledige genezing zal leiden.

Teslin heeft via Midlin een belang in Fagron.

 rombout houben portretRombout Houben

Terug naar boven