×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0.0004 seconds

| Teslin Participaties | Nieuws

Beste investeerders en andere geïnteresseerden,

Maandag 3 december 2018 heeft Teslin Capital Management onderstaande statement afgegeven tijdens de Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders van Beter Bed Holding NV.

 
Geachte Raad van Commissarissen,

Mijn naam is Jan-Jaap Bongers en ik spreek namens Teslin Capital Management. Een kopie van dit statement zullen wij afgeven bij de secretaris ten behoeve van de notulen. Teslin beheert momenteel een belang van circa 14% van het aandelenkapitaal van Beter Bed Holding NV (‘Beter Bed’). Teslin is sinds 2003 aandeelhouder.

Vandaag markeert een belangrijke dag in de historie van Beter Bed. Na vervanging van de voltallige Raad van Bestuur eerder dit jaar, zullen er vandaag materiële wijzigingen plaatsvinden in het toezichthoudend orgaan, de Raad van Commissarissen. Er treden vandaag drie nieuwe leden toe tot de Raad van Commissarissen en er treden twee leden af. Daarmee is op één persoon na, het voltallig bestuur van Beter Bed in 2018 nieuw aangetreden.

Normaal gesproken zouden dergelijke wijzigingen in minder dan een jaar tijd bij ons leiden tot zorgen over het voldoende borgen van ervaring met en kennis van de onderneming en haar markt. Echter, gezien de huidige precaire situatie van Beter Bed staan wij hier in dit geval positief tegen over en zijn wij een voorstander van deze versterking van de Raad Van Commissarissen.

Samen met de benoeming van de in april aangetreden nieuwe CEO, de heer Kruijssen, die met transparante communicatie en daadkracht een aantal belangrijke stappen heeft gezet, waaronder:

  • De verkoop van de Spaanse formule;
  • Het aankondigen van een geloofwaardig reorganisatie plan; en
  • Het neerzetten van de eerste contouren van een realistisch middellange termijn strategie, geeft de versterking van de Raad van Commissarissen met ervaren en capabele mensen een begin van herstel van vertrouwen.

Dit broodnodige vertrouwen is ver te zoeken na de desastreuze afloop van de risicovolle herpositionering van de Matratzen Concord formule, die heeft geresulteerd in een forse vernietiging van aandeelhouderswaarde in een korte periode. Wij hebben deze ontwikkelingen geanalyseerd en zullen hier nader op terugkomen en de huidige Raad van Commissarissen vragen daarover verantwoording af te leggen op het daarvoor bestemde moment, de algemene vergadering van aandeelhouders in 2019.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Vooruitkijkend zullen transparante communicatie, het realiseren van geformuleerde doelstellingen en het stap voor stap verbeteren van resultaten fundamenteel zijn om het vertrouwen onder aandeelhouders weer op te bouwen.

Het bestuur moet er voor zorgen dat er weer perspectief ontstaat voor duurzame waardecreatie op de langere termijn, zodat de vennootschap een aandeelhoudersbasis kan aantrekken die hierin vertrouwen heeft en de focus deelt op die lange termijn waardecreatie. Dit is noodzakelijk om Beter Bed de tijd en rust te verschaffen om haar plannen uit te voeren.

De Raad van Commissarissen speelt hierin een essentiële rol. Een van haar belangrijkste verantwoordelijkheden is het houden van toezicht op het management, waarmee een omgeving wordt gecreëerd met goede checks & balances om gedegen besluitvorming mogelijk te maken. Met gedegen besluitvorming zal de kans op herhaling van een debacle – zoals zich dat in Duitsland heeft afgespeeld – kleiner worden.

In conclusie: wij achten het van groot belang dat een onderneming goed functionerend management heeft, maar ook constructief-kritische toezichthouders die voldoende tijd en energie kunnen besteden aan de ontwikkelingen in de markt in het algemeen en bij de onderneming in het bijzonder, zorgdragen voor een zo sterk en capabel mogelijk management en hen met raad en daad bij staan om voor de toekomst de juiste keuzes te maken. Als het bedrijf voor grote beslissingen staat of in een moeilijke fase geraakt, moet de Raad van Commissarissen haar verantwoordelijkheid nemen, haar toezicht intensiveren en, wanneer nodig, ingrijpen in het belang van alle stakeholders.

Wij vertrouwen erop dat de versterkte Raad van Commissarissen van Beter Bed aan deze vereisten invulling zal geven en wensen hen veel succes hiermee.

 

jan jaap bongers portretJan-Jaap Bongers, fondsmanager Teslin Participaties

Terug naar boven