×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0.0004 seconds

| Teslin Participaties | Blog

Wij zijn verheugd vandaag (24/04/2017) een nieuwe investering aan te kondigen voor Todlin: Accsys. Deze onderneming is gespecialiseerd in het bewerken van hout(snippers), waardoor snelgroeiend naaldhout de eigenschappen krijgt van het allerbeste tropisch hardhout. Accsys doet dit op basis van het chemische proces ‘acetylatie’. Dit is geen innovatieve nieuwe ontdekking van Accsys. De eerste referentie naar de acetylering van hout stamt zelfs al uit 1928. (English version)

Acetylatie is een milieuvriendelijke houtmodificatie-technologie, waarbij het hout onder vacuüm en hoge temperatuur behandeld wordt met azijnzuuranhydride (een derivaat van azijnzuur). Het azijnzuuranhydride reageert met de hydroxylgroepen (-OH) die van nature in hout aanwezig zijn tot een acetyl-groep. Een hydroxylgroep absorbeert en stoot water af afhankelijk van de klimaatcondities waaraan het hout blootgesteld is. Dit effect zorgt ervoor dat het hout zwelt en krimpt. Daarnaast start in een hydroxylgroep het verteringsproces van hout door de aanwezige enzymen, waardoor op termijn het hout rot. Een acetylgroep daarentegen trekt geen water aan, waardoor schimmels geen vat krijgen en het hout zeer vormstabiel wordt en extreem duurzaam. Andere voordelen van het geacetyleerde hout zijn de lage onderhoudskosten, de natuurlijke uitstraling en de uitstekende bewerkbaarheid.

Uniek product

Voor Accsys is het begonnen in 2003. In dat jaar nam het een hout-acetylatie proeffabriek en al het bijbehorende intellectueel eigendom over van testinstituut en kenniscentrum SHR uit Wageningen. Na verdere doorontwikkeling heeft Accsys in 2007 in Arnhem de eerste commerciële fabriek gebouwd om geacetyleerd hout te produceren. Om dit unieke product goed in de markt te zetten is er een globale marketingstrategie ingezet. Het geacetyleerde hout wordt verkocht onder de naam ‘Accoya’.

Vanaf 2008 is Accsys echter een hele lastige periode ingegaan. De strategie was destijds om licenties te gaan verlenen aan derde partijen voor de door hun ontwikkelde houtmodificatie-technologie. Op deze manier kon het zonder het gebruik van veel kapitaal (voor het zelf bouwen van fabrieken) een aantrekkelijk verdienmodel realiseren. Het liep echter helemaal anders. Gevonden partners kwamen hun afspraken niet na en in 2010 belandde de onderneming in een crisis.

Aanpassing strategie

Het management van Accsys werd daarop vervangen en de huidige CEO, Paul Clegg, werd benoemd. De strategie werd aangepast en men besefte dat Accsys eerst moest aantonen dat de productie van geacetyleerd hout winstgevend geëxploiteerd kan worden. Voor de onderneming zelf, maar ook om derde partijen van goede reputatie te interesseren om op basis van een licentie in de toekomst een fabriek te bouwen. Hiervoor was echter significant additioneel kapitaal nodig. In 2011 is ruim € 45 miljoen aan nieuw aandelenkapitaal opgehaald. Op dat moment was het de onderneming en de aandeelhouders duidelijk dat het een jarenlang proces zou worden om de boel op de rit te krijgen.

Stap voor stap verbeterden in Arnhem de productieprocessen en er werd hard gewerkt om de reputatie (en naamsbekendheid) van Accoya sterker te maken. Rond 2015 bereikte de productiefaciliteit in Arnhem een niveau van gezonde winstgevendheid, waarmee de belangrijke ‘proof of concept’ werd bereikt. De vraag naar Accoya nam zelfs zo toe, dat het management een plan ontwikkelde om de productiecapaciteit in Arnhem te verdubbelen, waarbij de marges nog verder verbeterd zouden kunnen worden. Accsys was in deze periode ook druk bezig een tweede product verder te ontwikkelen met de naam “Tricoya”. Dit zijn geacetyleerde houtsnippers die door paneelmakers worden gebruik om (MDF) panelen te produceren met vergelijkbare unieke eigenschappen als Accoya.

Onder de indruk

Zoals bekend, kijken wij nadrukkelijk naar de ontwikkelingen van de ‘kleinere’ beursgenoteerde bedrijven. In de afgelopen periode zijn we ervan overtuigd geraakt dat Accsys aan de start staat van een sterke waardecreërende periode in haar levenscyclus. Wij zijn onder de indruk van haar producten die unieke eigenschappen hebben en waarmee Accsys zich duidelijk differentieert in de zeer grote, gereguleerde en sterk gefragmenteerde houtmarkt. Daarnaast worden de producten beschermd door intellectueel eigendom en sterke merken. De trends in de houtmarkt - zoals een toename aan regulering, focus op duurzaamheid, toename van welvaart en verstedelijking - zullen de vraag naar de producten van Accsys de komende jaren doen groeien.

De goede ontwikkelingen werden onderstreept door de aankondiging in maart 2017 dat het de fabriek in Arnhem wil gaan uitbreiden en een nieuwe fabriek voor Tricoya zal gaan bouwen in Hull in het Verenigd Koninkrijk. De benodigde substantiële investeringen worden - naast door Accsys zelf - opgebracht door een netwerk van sterke strategische partners, zoals BP, Solvay en Medite. Accsys kondigde ook aan hiervoor € 14 miljoen aan nieuw aandelenkapitaal te willen ophalen.

Duurzame waardecreatie

De afgelopen periode hebben wij ons intensief verdiept in de business case van Accsys met het plan om mogelijk een belang te nemen. Onze activiteiten hieromtrent waren de directie van Accsys niet ontgaan. De directie van Accsys wilde bovendien graag een Nederlandse grootaandeelhouder aantrekken met een duidelijke focus op langetermijn duurzame waardecreatie. Deze zaken konden mooi bij elkaar komen door de aangekondigde emissie. De emissie bood ons de uitgelezen mogelijkheid om te investeren en in een keer een 5%-belang te nemen en Accsys kon een Nederlandse grootaandeelhouder verwelkomen van goede reputatie. Vandaag (24/04/2017) is aangekondigd dat de emissie succesvol is verlopen en kunnen wij mededelen dat we verheugd zijn dat wij grootaandeelhouder zijn geworden bij Accsys.

Accsys heeft trouwens een dubbele beursnotering, zowel in Londen als in Amsterdam. De CEO is een Engelsman met een sterke Nederlandse achtergrond. Hij praat ook goed Nederlands. De COO (operationeel directeur) is een Nederlander en het merendeel van de werknemers zijn actief in Nederland. Wij zijn ervan overtuigd dat we op basis van onze investeringsfilosofie onze rol als langetermijn betrokken grootaandeelhouder goed in kunnen vullen en effectief invloed kunnen uitoefenen op materiële ontwikkelingen bij het bedrijf.

Teslin houdt via Todlin NV een belang in Accsys Technologies.

 

jan jaap bongers portretJan-Jaap Bongers

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Terug naar boven