×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0.0004 seconds

| Teslin | Interview

Investeringsmaatschappij Teslin wil zich onderscheiden door veel bedrijfskennis en ondernemend aandeelhouderschap. BeleggersBelangen.nl interviewde fondsmanagers Jan-Jaap Bongers en Rombout Houben.  

Investeringsmaatschappij Teslin staat bekend om zijn 5%-belangen in fondsen als Accell en Sligro. De fusie van de fondsen Todlin en Darlin tot Teslin Participaties maakt nu echter zelfs belangen tot 30% in kleinere Nederlandse fondsen mogelijk. Wij spreken met Jan-Jaap Bongers, sinds augustus 2015 manager van de Darlin- en Todlin-participaties, en Rombout Houben, manager van de fondsen Midlin en Gerlin. Midlin richt zich op small- en midcaps in Nederland, België en Duitsland. Het nog in opbouw zijnde Gerlin investeert in kleine Duitse beursfondsen.

Wat is precies de strategie van Teslin?

Bongers: ‘Wij investeren met heel veel diepgang in bedrijven die in staat zijn waarde te creëren op de langere termijn. Hierbij dienen de belangen van alle stakeholders in acht te worden genomen, inclusief goede duurzaamheidscriteria. Zonder dat zien wij geen langetermijnpotentieel. Wij zijn een zeer betrokken, ondernemende aandeelhouder met een eigen strategische visie. Via eigen research beoordelen wij waar het bedrijf nu staat en waar het in onze ogen over drie tot zeven jaar zou moeten staan. Deze visie toetsen wij regelmatig aan de strategie van het bedrijf. Kennis is voor ons veel belangrijker dan spreiding. Teslin Participaties streeft dan ook naar een geconcentreerde portefeuille van tien tot vijftien ondernemingen. Onze outperformance lange termijn ten opzichte van de Nederlandse smallcapindex is een bevestiging van het succes van ons beleid. Vorige maand is Teslin door de grens van €1 mrd beheerd vermogen gegaan.’

Vanwaar de fusie tussen Darlin en Todlin?

Bongers: ‘Met de nieuwe structuur van Teslin Participaties kunnen we extra kapitaal aantrekken en hebben we ons universum verbreed. Eerder gold een maximale marktkapitalisatie van €400 mln voor Darlin en €100 mln voor Todlin en dat is nu opgerekt naar €2 mrd. Teslin Participaties heeft een omvang van circa €600 mln. Dat zou in principe kunnen groeien tot circa €1,5 mrd, bij een gemiddeld belang in onze participaties van circa 15%, al is dit geen doel op zich.’

Waarom precies die grotere positie?

Bongers: ’Met het nieuwe fonds kunnen we onze investeringsfilosofie intensiever uitvoeren. Met dit fonds willen we de toonaangevende investeerder in Nederlandse small- en midcaps worden. Met een pakket van 10 of 15% wordt er nog beter naar je geluisterd. Staat een bedrijf niet open voor de discussie, dan willen wij er ook niet in investeren.’ Houben: ‘Bij familiebedrijven en private equity is het heel normaal dat de eigenaar het bestuur uitdaagt, maar op de beurs is dat niet het geval. Bestuursleden waarderen onze rapporten en geven daar feedback op, wat ons interessante informatie geeft.’

Waar discussiëren jullie over met bedrijven?

Bongers: ‘Teslin is een actieve aandeelhouder. Niet activistisch, maar wel altijd kritisch, op een constructieve en coöperatieve manier. Wij gaan een uitdagende discussie niet uit de weg. Onze filosofie is geëvolueerd van betrokken aandeelhouderschap naar ondernemend aandeelhouderschap. Waar we eerder met bedrijven praatten over hoe de zaken zijn gegaan, kijken we nu meer met ze vooruit. Het kan bijvoorbeeld gaan over een overnamekandidaten, de verkoop van een divisie of de samenstelling van de raad van commissarissen. Zodra wij iets in de markt zien, gaan wij op basis van onze eigen research de discussie aan met het bestuur en/of raad van commissarissen. Wij willen ons comfortabel voelen bij de respons die het bedrijf ons hierop geeft. Aandeelhouderschap geeft niet alleen rechten, maar ook verplichtingen. In de machtsverhoudingen tussen bestuur, commissarissen en aandeelhouder spelen wij graag een disciplinerende rol. Aangezien dit behoorlijk arbeidsintensief is, investeren wij in een beperkt aantal bedrijven met de focus op Nederland, België en Duitsland. Wij zijn een aandeelhouder van de lange termijn. In sommige bedrijven zitten wij al langer dan 25 jaar. Wij schrikken niet terug van een wat minder goed kwartaal.’

U heeft een informatievoorsprong op andere beleggers.

Bongers: ’Het gaat om informatie die we zelf hebben gegenereerd met eigen research van publiekelijk toegankelijke bronnen, gesprekken met klanten, leveranciers van die bedrijven en concurrenten. Eigenlijk als een soort consultant. Als koersgevoelige informatie ons eerder bereikt dan de markt, dan gaan wij in een “standstill” en mogen wij niet handelen. Wij zullen het bedrijf dan wel aanmoedigen de informatie zo snel mogelijk met de markt te delen. We hebben hier zeer strikte compliance voor, strenger dan de wet voorschrijft. Het zal ook vaker gaan spelen. Bij grotere belangen zullen bedrijven bij bijvoorbeeld een omvangrijke overname vooraf de grootaandeelhouders polsen, eventueel voor een kapitaalinjectie. Dan gaan wij direct in “standstill”. Onze reputatie is ons heilig.’

Wanneer verkopen jullie?

Houben: ‘Als het creërend vermogen voor de lange termijn onder druk komt. Dit kan bijvoorbeeld door andere concurrentieverhoudingen. Kan het bedrijf dit niet opvangen, dan is het winstpotentieel er niet meer en is het tijd om afscheid te nemen. Is het potentieel er wel, maar haalt het management dat er niet uit, dan is er voor ons werk aan de winkel.’

Bron: BeleggersBelangen.nl

 

Terug naar boven