×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0.0005 seconds

| Teslin | Blog

Teslin staat bekend vanwege de focus op een stevig dividend. Daar hechten wij aan, maar het is zeker niet de enige factor die we meewegen. Voor ons moet een bedrijf een groeiscenario hebben, begrijpelijk zijn en waarde creëren. Dividend of herinvesteren, de tegenstelling lijkt scherper dan die is.

Het AvA-seizoen is volop aan de gang. Tot eind mei lopen we weer heel wat vergaderingen af. Op de agenda staan: de samenstelling van het bestuur, het beloningsbeleid, geïntegreerde verslaglegging, de lage rente en de goedkope euro. Maar vooral ook: wat moet de onderneming doen met de winst? Uitkeren of herinvesteren?

Focus op dividend

De tegenstelling tussen dividend en herinvesteren lijkt scherper dan die is. Teslin staat bekend vanwege de focus op een stevig dividend. Daar hechten wij aan, maar het is zeker niet de enige factor die we meewegen. Voor ons moet een bedrijf een groeiscenario hebben, begrijpelijk zijn en waarde creëren. Als dat bedrijf dan ook een goed dividendrendement biedt, gaan we graag met het bedrijf in zee. Voor de lange termijn.

Goede graadmeter

Het dividendbeleid van een onderneming zegt ook iets over het in orde hebben van de balans. Bedrijven die een stabiel groeiend dividend uitkeren, óók bij tegenvallers of een verlies, hebben vaak de financiën goed voor elkaar. Een hoge pay-out ratio duidt bovendien op vertrouwen in de eigen toekomst. Dat een hoger dividend vaak tot een hogere koers leidt, is uiteraard mooi meegenomen want het geeft de mogelijkheid om verantwoord een beroep op de kapitaalmarkt te doen.

Sinds 2013 groeit de winstgevendheid van bedrijven. Als aandeelhouder willen we meeprofiteren van die voorspoed. En dus verwachten we een stevig dividend. We zijn overigens niet op voorhand tegen herinvesteren van de winst, maar vinden het niet vanzelfsprekend dat de bestaande aandeelhouders altijd de groei financieren. Wel kijken daarom kritisch naar de plannen.

Herinvesteren

Als een bedrijf goede plannen heeft voor de langere termijn, bijvoorbeeld voor een snellere doorgroei of voor de R&D, dan ondersteunen wij het management graag bij de financiering ervan. Maar niet onvoorwaardelijk. Die financiering moet goed onderbouwd zijn, want geld is nu supergoedkoop. Het bedrijf moet dus aantonen waarom herinvesteren door aandeelhouders beter is dan financieren via de markt. En als er geen marktpartijen zijn om de plannen te financieren, is er blijkbaar geen vertrouwen in die plannen.

Steeds meer bedrijven gebruiken de winst voor het terugkopen van eigen aandelen. Zo'n aandelen buy back kan interessant zijn bij ondergewaardeerde aandelen én als de balans op orde is. Bovendien gaan wij ervan uit dat het bestuur de eigen onderneming goed kent, dus weet waarin het investeert, en goedkoop zal inkopen. Zenuwachtiger worden wij als het plannen heeft voor een grote acquisitie. Grote overnames lopen vrijwel altijd uit op een teleurstelling. Wij zijn dus niet tegen herinvesteren. Maar er moet wel een goede onderbouwing zijn. Dan kunnen herinvesteren en dividend prima samengaan.

maarten hartog portretMaarten Hartog

 

Terug naar boven