×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0.0005 seconds

| Teslin | Persbericht

Met 14,8% rendement (inclusief dividend) was het vooral een goed jaar voor het fonds Darlin, dat zich richt op Nederlandse mid- en smallcaps. “In de portefeuille van Darlin hebben alle bedrijven positief bijgedragen aan het rendement in 2016”, licht fondsbeheerder Jan-Jaap Bongers toe. Uitschieter was chipmachineproducent BESI. “Dat komt deels doordat BESI actief is in een cyclische sector die momenteel de wind in de rug heeft, maar toch vooral doordat het bedrijf zich uitermate goed in deze sector heeft gepositioneerd”, zegt Bongers.

Todlin, het aandelenfonds dat zich op small- en microcaps uit Nederland richt, beleefde eveneens een positief jaar, dat werd afgesloten met een rendement van 5,6% (inclusief dividend). Ook in de portefeuille van Todlin droegen de meeste bedrijven bij aan het positieve resultaat, met een belangrijke bijdrage van Reesink, dat in 2016 door een consortium waar Todlin ook in zit van de beurs werd gehaald, en van Ordina.
Midlin, dat in Nederlandse, Belgische en Duitse small- en midcaps belegt, sloot het boekjaar, dat op 30 september 2016 eindigde, af met een rendement van 10%. Het pas opgerichte Duitsland-fonds Gerlin kondigde onlangs de eerste deelneming aan en bouwt belangen op in andere Duitse bedrijven.

Vooruitblik 2017: vertrouwen op aandelenselectie
Bij Teslin is men optimistisch over 2017. Bongers: “We hebben een duidelijke strategische visie op onze bedrijven en zien potentieel voor toekomstige waardecreatie. Over het algemeen staan de bedrijven in onze portefeuilles er goed voor. In Nederland en Duitsland, de belangrijkste landen voor onze deelnemingen, zijn de economische omstandigheden positief: de groei houdt aan, de werkloosheid is laag en het consumentenvertrouwen verbetert. Er zijn uiteraard ook veel onzekerheden, vooral op geopolitiek niveau. Deze houden we uiteraard in de gaten, maar we vertrouwen voornamelijk op onze fundamentele analyse van de ondernemingen.”

Over Teslin
Teslin Capital Management is onafhankelijk en richt zich met de aandelenfondsen Gerlin, Midlin, Todlin en Darlin en met mandaten op veelbelovende kleine beursgenoteerde bedrijven. De fondsbeheerders beoordelen ondernemingen op aspecten als de marktpositie, de groei van cashflow en winst, corporate governance en fatsoenlijk ondernemen. Teslin vertrouwt daarbij op de kracht van onafhankelijke, eigen analyses en constructieve relaties met het bestuur van de bedrijven. Teslin richt zich op verantwoorde waardecreatie op de lange termijn en stelt zich als mede-eigenaar op als een actieve en betrokken aandeelhouder. De verhandelbaarheid van de fondsen wordt verzorgd door NIBC Markets.

Terug naar boven