×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0.0004 seconds
INTRINSIEKE WAARDE GERLIN NV
Waarde op 30-11-2019Gerlin NV € 13.955,41
Gerlin Participatie BV € 13.978,22
Gerlin Participatie II BV € 13.984,74
Gerlin Participatie III BV € 13.983,64
Gerlin Participatie IV BV € 13.984,67
Gerlin Participatie V BV € 13.985,59
Gerlin Participatie VI BV € 13.982,80
Gerlin Participatie VII BV € 13.982,78
Gerlin Participatie VIII BV € 13.985,00
Gerlin Participatie IX BV € 13.987,54
Gerlin Participatie X BV € 13.988,40
Gerlin Participatie XI BV € 13.991,26
Gerlin Participatie XII BV € 14.002,46
Gerlin Participatie XIII BV € 14.002,59
Gerlin Participatie XIV BV € 14.008,51
RENDEMENTEN GERLIN NV
(inclusief dividend)
2019 (per 30-11) 22,8%
2018 -15,6%
2017 35,6%
2016 (start per 30-09-2016) 0,3%
Sinds oprichting (2016) 40,9%
 

De intrinsieke waarde wordt iedere eerste werkdag van de week berekend door KAS BANK NV. Onze externe accountant KPMG Accountants NV controleert de waardering en de jaarrekening per einde boekjaar (30 september). Het eerste boekjaar eindigt op 30 september 2017.

Teslin Capital Management BV (‘Teslin’) is de beheerder van Gerlin en beschikt voor het uitvoeren van deze activiteit over een vergunning op grond van artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht. Teslin is opgenomen in het register van de AFM onder vergunningsnummer 15001445 en staat bij het uitvoeren van deze activiteit onder toezicht van de AFM.

Voor dit product is geen Essentiële Beleggersinformatie (‘EBI’) opgesteld. De onderstaande risico-indicator is een maatstaf voor het risico dat u loopt met een belegging in Gerlin.

EBI risicometer 6 kleinHistorische cijfers die zijn gebruikt voor de risico-indicator zijn geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van Gerlin. De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan met de tijd wijzigen. Over het algemeen geldt dat u voor een mogelijk hogere opbrengst meer risico loopt. De laagste categorie betekent overigens niet dat de belegging zonder risico is. Gerlin belegt voornamelijk in aandelen, waarvan de koersbewegingen in het algemeen groter zijn dan van obligaties of deposito’s. De risicocategorie van Gerlin is daarom 6.
 

« Terug naar de fondspagina

 

Terug naar boven