×

success

No Sass files were modified. Time elapsed 0.0006 seconds

We hebben al heel wat aandeelhoudersvergaderingen van Accell meegemaakt – Teslin is al sinds 1998 grootaandeelhouder in de fietsenproducent – maar zelden vond de vergadering plaats in zo’n turbulente tijd voor de onderneming als afgelopen keer. Het bedrijf had net afscheid genomen van bestuursvoorzitter René Takens en er lag een indicatief overnamebod van branchegenoot Pon op tafel.

Wat het afscheid van de bestuursvoorzitter betreft: wij vinden dat René Takens het goed heeft gedaan. Wij zijn tevreden over de ontwikkeling die Accell onder zijn leiding heeft doorgemaakt en het bedrijf heeft over een lange periode met een gemiddeld aandeelhoudersrendement van ruim 15% per jaar uitstekend gepresteerd.

Accell staat voor een volgende fase met enkele uitdagingen, maar vooral ook veel kansen. De directie en de commissarissen, met wie we hierover sinds begin 2016 in gesprek zijn, hebben ons een strategisch plan toegelicht dat naar onze mening goed op de toekomst anticipeert.

Vertrouwen

Wij zijn dan ook – wat dat betreft – een tevreden aandeelhouder met vertrouwen in toekomstige waardecreatie op een zelfstandige basis. Wij staan daarom ook niet te springen om onze aandelen te verkopen. Toch staan we er positief tegenover dat het bestuur van Accell verkennende gesprekken is aangegaan met Pon over het voorgenomen overnamebod. Pon is immers een gerespecteerde en serieuze partij met een strategisch perspectief. Het hoort tot de verantwoordelijkheden van de directie en commissarissen om zo’n proces zorgvuldig te doorlopen in het belang van alle belanghebbenden. Daarbij hoort ook het zorgvuldig afwegen van verschillende strategische opties en om de opties, die in hun ogen aantrekkelijk genoeg zijn, aan de aandeelhouders voor te leggen.

Lange termijn

Tijdens de aandeelhoudersvergadering hebben we aangegeven dat er nog te veel onduidelijkheden rondom het indicatieve bod van Pon waren. Eigenlijk wisten we op dat moment alleen de hoogte van het bod. Tegenover de onduidelijkheden rondom het bod staat dat we het bedrijf, waar we al jarenlang bij betrokken zijn, goed kennen. Op basis van wat wij over Accell weten, zien we in een scenario waarin het bedrijf zelfstandig blijft meer potentie voor waardecreatie op lange termijn dan wat het bod van Pon vertegenwoordigde.

Alternatieve opties

We hebben tijdens de aandeelhoudersvergadering het bestuur van Accell verzocht om open te blijven staan voor alternatieve opties.  Enkele dagen na de vergadering heeft Pon het bod verhoogd, maar daaruit bleek dat er kennelijk nog steeds een groot verschil van inzicht bestaat over het potentieel van Accell. De Raad van Commissarissen van Accell heeft dan ook inmiddels besloten om de gesprekken met Pon voor dit moment te staken. Dit is een beslissing die wij ondersteunen.

We hebben aan de commissarissen van Accell gevraagd met gezwinde spoed een zeer gekwalificeerde opvolger te vinden voor René Takens, omdat we ervan overtuigd zijn dat Accell vanuit haar huidige positie met de juiste strategie en een sterk management veel potentieel heeft voor toekomstige waardecreatie. Daar blijven wij als langetermijnaandeelhouder graag bij betrokken.

Teslin houdt via Darlin NV een belang in Accell Group NV.

 

jan jaap bongers portretJan-Jaap Bongers, fondsmanager Teslin Participaties

Terug naar boven