gerlin logo

Intrinsieke waarde en rendementen    
Participeren in Gerlin    
Overige documentatie

Gerlin houdt substantiële belangen in kleine, aan de Duitse beurs genoteerde ondernemingen. Het gaat om waardecreërende bedrijven met goede toekomstperspectieven die veelal een aantrekkelijk dividend uitkeren. Belangrijke selectiecriteria zijn de kwaliteit van het management, groeipotentie en winstgevendheid, de positie in het marktsegment waarin de onderneming opereert en solide balansverhoudingen. Veelal is een groot deel van de aandelen nog in handen van de oorspronkelijke oprichtersfamilie en/of het zittende management. Als langetermijnaandeelhouder stelt Gerlin zich op als een constructieve, betrokken aandeelhouder.

Portefeuille Gerlin

Gerlin zal een portefeuille opbouwen van belangen van ten minste 5% in ambitieuze, Duitse beursgenoteerde bedrijven met een beurswaarde tot € 500 miljoen (small en micro caps) op het eerste moment van investeren. Gerlin stelt zich ten doel een goed rendement (koersresultaat en dividendinkomsten) te behalen voor haar investeerders. Wordt een bedrijf waarin wij participeren van de beurs gehaald, dan kunnen wij ons belang houden, mits wij verwachten dat op termijn een hoger rendement voor Gerlin, en daarmee voor haar aandeelhouders, gerealiseerd kan worden. 

Intrinsieke waarde en rendementen

icon grafiekINTRINSIEKE WAARDEN (start per 30/09/2016)    
    13-01-2017
31-12-2016  
  Gerlin NV   € 10.307,48 € 10.026,22  
  Gerlin Participatie BV   € 10.339,94 € 10.059,67  
  Gerlin Participatie II BV   € 10.340,66 € 10.060,24  
  Gerlin Participatie III BV   € 10.339,56 € 10.059,14  
  Gerlin Participatie IV BV   € 10.340,60 € 10.060,23  
  Gerlin Participatie V BV   € 10.341,27 € 10.060,84  
  Gerlin Participatie VI BV   € 10.339,60 € 10.059,39  
  Gerlin Participatie VII BV   € 10.342,79 € 10.062,93  
icon grafiekRENDEMENTEN GERLIN NV (start per 30/09/2016)
  Sinds oprichting 3,1%  
  2017 tot heden 3,1%  
  2016 0,3% 

De intrinsieke waarde wordt iedere eerste werkdag van de week berekend door KAS BANK NV. Onze externe accountant KPMG Accountants NV controleert de waardering en de jaarrekening per einde boekjaar (30 september). Het eerste boekjaar eindigt op 30 september 2017.

 

afm3 vrijstelling prospectus 1176x146

Teslin Capital Management BV (‘Teslin’) is de beheerder van Gerlin en beschikt voor het uitvoeren van deze activiteit over een vergunning op grond van artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht. Teslin is opgenomen in het register van de AFM onder vergunningsnummer 1501445 en staat bij het uitvoeren van deze activiteit onder toezicht van de AFM.

Voor dit product is geen Essentiële Beleggersinformatie (‘EBI’) opgesteld. De onderstaande risico-indicator is een maatstaf voor het risico dat u loopt met een belegging in Gerlin.

EBI risicometer 6 kleinHistorische cijfers die zijn gebruikt voor de risico-indicator zijn geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van Gerlin. De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan met de tijd wijzigen. Over het algemeen geldt dat u voor een mogelijk hogere opbrengst meer risico loopt. De laagste categorie betekent overigens niet dat de belegging zonder risico is. Gerlin belegt voornamelijk in aandelen, waarvan de koersbewegingen in het algemeen groter zijn dan van obligaties of deposito’s. De risicocategorie van Gerlin is daarom 6.


Participeren in Gerlin

Als participant in Gerlin bent u mede-eigenaar van een aantal veelbelovende en bovengemiddeld presterende bedrijven die wij zorgvuldig selecteren en intensief volgen. Net als wij investeert u met een langetermijnvisie, omdat u weet dat beleggen investeren is en geen speculeren.

In de opbouwfase van Gerlin kunt u toetreden via uitgifte van nieuwe participaties. Al dan niet via een 'stapelvennootschap' die u mogelijk in staat stelt om te profiteren van de fiscale voordelen van de deelnemingsvrijstelling.

De secundaire markt voor participaties in Gerlin wordt onderhouden door NIBC Markets NV (voorheen SNS Securities NV) in nauwe samenwerking met Teslin. Samen met NIBC brengen wij vraag naar en aanbod van (certificaten van) aandelen in de Gerlin-vennootschappen op best effort basis bij elkaar. Uitgangspunt bij de handel van (certificaten van) aandelen is de intrinsieke waarde van het betreffende aandeel.

Bent u geïnteresseerd om in Gerlin te investeren? Inschrijving vindt plaats door toezending van een volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsovereenkomst voorzien van bescheiden aan Teslin. Klik hier voor een inschrijvingsovereenkomst (en hier voor een vervolginschrijvingsovereenkomst) of neem contact op met Ben-Kees Eeltink via 0343 55 44 49 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Meer WETEN over Gerlin?

Vul dan uw contactgegevens in. We nemen dan contact op om een afspraak te maken voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek of voor toezending van de meest recente fondsinformatie.

Fondsbeheerder

Rombout Houben (1971) is afgestudeerd als bedrijfskundige aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na een loopbaan als aandelenanalist bij IRIS/Robeco is hij in de periode 2005 – 2007 als senior portefeuille manager, onder andere, verantwoordelijk geweest voor het fonds Robeco European Midcap Equities. Rombout is lid van de beleggingscommissie van Eumedion. Hij werkt sinds 2007 voor Teslin als fondsmanager van Midlin NV.

Overige documentatie

Informatiememorandum
Inschrijving Handelsregister

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren